Kaarten en tekeningen

 7029 Gemeentebestuur Grave, 1811-1941
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Taak: het bestuur van de huishouding van de gemeente op basis van de bestuursreglementen van 1815, 1824 (stedelijk), en 1819, 1825 (platteland) en de gemeentewet van 1851, waarbij administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden uitgeoefend (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen). Taakvelden die in het archief veel aandacht krijgen, zijn: beheer bezittingen, onderwijs, wegen, belastingheffing, openbare orde, openbare gezondheid, veiligheid, landbouw en veeteelt, verkeer en vervoer, maatschappelijke zorg en militaire dienstplicht.

Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Het archief van het bestuur der gemeente Grave
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Gemeentelijke huishouding
Taakuitvoering
Eigendom. Belastingen
Openbare orde
Openbare zedelijkheid
Openbare gezondheid
Openbare veiligheid
Waterstaat
Verkeer en vervoer
Economische zaken
Arbeid
Maatschappelijke zorg
Volksontwikkeling en -opvoeding. Religie
Onderwijs
Basisonderwijs
885 Tekening met gevelaanzichten en plattegrond van de Nederduitse school in Grave. NB: naar de zijde van de Hampoort, ca. 1835
7029 Gemeentebestuur Grave, 1811-1941
Inventaris
Het archief van het bestuur der gemeente Grave
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Taakuitvoering
Volksontwikkeling en -opvoeding. Religie
Onderwijs
Basisonderwijs
885 Tekening met gevelaanzichten en plattegrond van de Nederduitse school in Grave. NB: naar de zijde van de Hampoort, ca. 1835
Beschrijving:
Tekening met gevelaanzichten en plattegrond van de Nederduitse school in Grave. NB: naar de zijde van de Hampoort
Datering:
ca. 1835
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Voortgezet onderwijs
Monumenten
Kunst
Feesten. Plechtigheden
Religie
Sport
Militaire zaken
Gedeponeerde archieven
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2018 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS