Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

Resultaten 1 - 50 van 88073
Rekeningpost Beroep / titel / functie Plaats Jaar Soort betaling
Lisbeth Boest tot Nymagen Nijmegen 1490 intredegeld Toon bron
Heylwich Fliphs Stoeps dochter 1490 doodschuld betaald tijdens het leven, de betaler is overleden Toon bron
Petra Jan Kermerlinx dochter 1490 intredegeld Toon bron
Lambrecht Zeeben 1486 doodschuld betaald na de dood Toon bron
Willem Korstiaens Weygerganx s. 1493 intredegeld Toon bron
Hilleken Willem Peterss tot Asperen Asperen 1495 intredegeld Toon bron
Christina Arnts die Ghier uxor 1494 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
magister Judocus de Beverwyck meester Utrecht 1491 doodschuld betaald na de dood Toon bron
[naam niet ingevuld] Keulen 1495 intredegeld Toon bron
Beel Willems van Son uxor, obierunt in magno hospitali in Busco 1494 achterstallige doodschuld betaald na de dood Toon bron
Luytken Wilms d. Verstraten 1495 doodschuld betaald na de dood Toon bron
Katharina Henrick van Valkenborchs wyf 1486 achterstallige doodschuld betaald na de dood Toon bron
Willem die viscoper viskoper 1491 doodschuld betaald na de dood Toon bron
Ermgarde Hessen Keulen 1491 doodschuld betaald na de dood Toon bron
Henrick Vleminc ende Lysbeth uxor 1493 doodschuld betaald na de dood Toon bron
Coenraet van den Wiel 1493 doodschuld betaald na de dood Toon bron
heeren ende meesteren Balthazar Walravens pasoire tSinte Jacops heer, meester, pastoor 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
heer ende meester Arnoudt Swaens deken van Sint Gheertruydenberch heer, meester, deken Geertruidenberg 1615 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
Engels Claes Roijmans tot Deurne Deurne 1614 doodschuld betaald na de dood Toon bron
heer ende meester Balthazar de Bont heer, meester 1614 doodschuld betaald met roerend goed Toon bron
heer Gerart de Hornes heere van Bassigni, Boxtel etc. heer Bancigny, Boxtel 1612 doodschuld betaald na de dood Toon bron
Marijken Corneliss. 1613 intredegeld Toon bron
meester Niclaes van Tulden meester 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
joffrou Barbara Heym weduwe zaligers memorie van joncker N. de Horrion int Lant van Luyck jonkvrouw, jonker 1615 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
Diericken Kessel secretaris swaenbroeder secretaris, zwanenbroeder 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
zaliger meester Jan Tijpoets meester 1614 doodschuld betaald met roerend goed Toon bron
Beelken van den Leemputten yerste huijsvrouwe van meester Herman van Heumen meester 1612 doodschuld betaald na de dood Toon bron
seigneur Johans van Achelen soone zaliger meester Wouters van Achelen gesworen broeder heer, meester, gezworen broeder 1615 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
Willemken Snoecx huijsvrouwe Robberts van Brouhese 1611 doodschuld betaald na de dood Toon bron
meester Jans Tijpoets onse gesworen medebroeder meester, gezworen broeder 1614 doodschuld betaald na de dood Toon bron
Zegeren Segers Adriaenss. 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
jonckher Arnoudt Monincx schepen ende swaenbroeder schepen, zwanenbroeder 1615 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
Maryken dochter Joost Lenarts 1613 doodschuld betaald na de dood Toon bron
joncker Goijarden de Jeger jonker 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
heeren ende meesteren Goijarden van Vlierden canonick deser stadt heer, meester, kanunnik 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
joncker Jan van Geruwen opte Donck jonker 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
Geertruijt Corneliss. 1613 intredegeld Toon bron
den eerwaerdigen heere heer Jan Vercuijlen abt van Berne heer, abt 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
meester Marten Fierlants rentmeester van den domeijnen meester, rentmeester 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
joffrou Ida van Eyck weduwe zaliger Jacops van Mersell jonkvrouw 1615 doodschuld betaald na de dood Toon bron
Jenneken Anthonis alhier 1613 intredegeld Toon bron
Anneken Claessen haer dochter 1611 intredegeld Toon bron
heer Florentio de Cort prior van Donck by Huesden gesworen broeder heer, prior, gezworen broeder Heusden 1615 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
heer ende meester Dierick Zegers canonick tot Rode heer, meester, kanunnik Sint-Oedenrode 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
Metgen Diericx Tielens van Diepenbeeck 1614 doodschuld betaald na de dood Toon bron
meesteren Art van Broeckhoven raetsheer deser stadt meester, raadsheer 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
Peter onsen custer koster 1614 doodschuld betaald met roerend goed Toon bron
juffrouwe Johanna Horninx oick conventualinne van der claren jonkvrouw, conventuale 1614 doodschuld betaald na de dood Toon bron
mijnen heere heeren Henricken van Holtrop commandeur tot Gemert heer, commandeur Gemert 1614 doodschuld betaald tijdens het leven Toon bron
Diuerken Jans oijck aldaer 1613 intredegeld Toon bron