Vredegerechten

 Vredegerechten 1811-1838
 
 
 
 
 
15.336 akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Vredegerechtakte ontbreekt
Datering:
1822
Onderwerp:
akte ontbreekt
Plaats:
Eindhoven
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1388 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Volgnummer:
15
Plaats vonnis:
Eindhoven
 
 
 
 
 
VredegerechtBenoeming toeziende voogd
Datering:
16 februari 1822
Onderwerp:
Benoeming toeziende voogd
Beschrijving:
Over Anna Maria (14), Hendrikus (11), Helena (9), Francis (6) en Hendrina (3), minderjarige kinderen van Jacobus Maas, landbouwer in Bergeijk, en van wijlen Johanna Timmermans, in leven landbouwster in Bergeijk, aldaar overleden op 26 december 1821. Familieraad: Theo Maas, secretaris in Bergeijk, oom van vaderszijde, Gerardus Maas, neef van vaderszijde, landbouwer in Eersel, Theo Peter Maas, neef van vaderszijde, landbouwer in Eersel, Wouter van Hoven, aangetrouwde oom van moederszijde, landbouwer in Luyksgestel, Hendrik van Hulsel, aangetrouwde oom van moederszijde, landbouwer in Luyksgestel, en Jan Huijbregts, achterneef van moederszijde, landbouwer in Eersel. Theo Maas wordt benoemd tot toeziende voogd.
Plaats:
Eindhoven
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1388 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Volgnummer:
16
Plaats vonnis:
Eindhoven
 
 
 
 
 
VredegerechtProces verbaal van openbare verkoop
Datering:
26 februari 1822
Onderwerp:
Proces verbaal van openbare verkoop
Beschrijving:
Jacob Spoor, griffier bij het vredegerecht in Eindhoven, verkoopt op verzoek en ten huize van de weduwe Jan Hendrik Spoorenberg in Woensel, in het openbaar een partij meubelen, ijzerwerk, etc.
Plaats:
Eindhoven
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1388 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Volgnummer:
17
Plaats vonnis:
Eindhoven
 
 
 
 
 
VredegerechtAkte van deliberatie
Datering:
16 maart 1822
Onderwerp:
Akte van deliberatie
Beschrijving:
Arnold van Meil, landbouwer in Stratum, in hoedanigheid van vader en voogd over zijn drie minderjarige kinderen, te weten Clasina (10), Jan (9) en Peter (4), in echte verwekt bij wijlen Hendrina van der Velden, in leven landbouwster in Stratum, aldaar overleden op 18 november 1820, en Francis Verhees, cipier in Eindhoven, in hoedanigheid van toeziende voogd, verklaren dat Arnold van Meil het vruchtgebruik heeft over en de drie kinderen in erfrecht bezitten: een huis met schuur, stalling, hof en aangelag, groot circa 4 lopense, een klein huisje met schuur, groot circa 16 roeden, 8 percelen bouwland en 2 percelen gedeeltelijk bouw- en weiland. Deze bezittingen zijn bezwaard met een schuld van 1100 gulden (onder andere aan Antoni Francis van Baar, rentenier in Stratum, Adriana Smits, zonder beroep, wonend in Gestel, Willem de Groot, voerman in Stratum), waarvan de interesten al twee jaar achterstallig zijn. Daarnaast heeft hij nog een aantal andere schulden, tezamen ongeveer 250 gulden. Door de langdurige en kostbare ziekte van zijn overleden vrouw is hij nu niet meer in staat om de schulden af te betalen. Adriana Smits heeft zelfs al gerechtelijke stappen laten ondernemen door deurwaarder Wils. Door de andere schuldeisers wordt ook al met executie gedreigd. De voogd en toeziende voogd stellen dus voor om de bezittingen in het openbaar te verkopen. Familieraad: Tomas van Meil, oom van vaderszijde, arbeider te Helmond, Simon Geven, neef van vaderszijde, boerenknecht te Helmond, Arnold Schenkelaars, oud-oom van moederszijde, wever in Stratum, Peter van Donk, aangetrouwde oom van moederszijde, hoedenmakersgast in Woensel, Joseph van Munster, vriend, katoenspinner in Eindhoven, en Paulus de Groot, klompenmaker in Eindhoven. Met eenparigheid van stemmen wordt toestemming gegeven.
Plaats:
Eindhoven
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1388 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Volgnummer:
18
Plaats vonnis:
Eindhoven
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS