skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Vredegerechten

 Vredegerechten 1811-1838
 
 
 
 
 
beacon
15.336 akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 14
 
 
Vredegerecht
benoeming van expert en taxateur van een boedel
Datering:
26-05-1813; 26-05-1813
Onderwerp:
benoeming van expert en taxateur van een boedel
Beschrijving:
Pierre Guillaume van Eekelen verzoekt het afnemen van de eed van comparant als expert en taxateur van de boedel van wijlen Gertrude van Loon in gemeenschap bezeten met Adrien Uijtdehaag.
De vrederechter neemt de eed af dat hij zijn functie naar behoren zal vervullen. Een akte wordt verleend.
Comparant(en):
Pierre Guillaume van Eekelen (herbergier, Nispen 35)
Kosten: 1 franc 10
Plaats:
Roosendaal
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
125
 
 
 
 
 
Vredegerecht
familieraad ter benoeming van een toeziend voogd
Datering:
26-05-1813; 26-05-1813
Onderwerp:
familieraad ter benoeming van een toeziend voogd
Beschrijving:
Adrien Uijtdehaag, boer, Nispen 56, verklaart dat zijn echtgenote Gertrude van Loon is overleden in Nispen op 04-05-1813, daarbij achterlatend een kind genaamd Henri (18 maanden). Voor hem verzoekt hij benoeming van een toeziend voogd.
Unaniem wordt besloten Pierre van Loon als toeziend voogd te benoemen. De vrederechter neemt de eed af dat hij zijn functie naar behoren zal vervullen.
Comparant(en):
Henri Uijtdehaag (boer, Langdonk 61, Roosendaal (oom; vaderskant))
Churle Uijtdehaag (boer, Rietgoor 16, Roosendaal (oom; vaderskant))
Bartien van Wesel (boer, Roosendaal (oom; vaderskant))
Pierre van Loon (boer, Nispen 45 (oom; moederskant))
Gautier van Loon (boer, Eijcken (oom; moederskant))
Godfroy Roeken (boer, Nispen (oom; moederskant))

Kosten: 2 francs 20
Plaats:
Roosendaal
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
124
 
 
 
 
 
Vredegerecht
familieraad ter beslissing over een huis
Datering:
24-05-1813; 25-05-1813
Onderwerp:
familieraad ter beslissing over een huis
Beschrijving:
Jean Haast en Marijn Nijssen verklaren te zijn benoemd respectievelijk als voogd en toeziend voogd van Jacques van Oers, door zijn vader Adrien van Oers, overleden op 15-10-1809, door akte d.d. 24-08-1809, gepasseerd voor notaris Pierre van Vught en getuigen te Roosendaal. Ze verklaren ook te zijn gemachtigd door vonnis van het gerecht in eerste ressort, gehouden te Breda op 02-03-1812, ger. te Breda 12-03-1813, tot verkoop bij opbod van een huis en een leerlooierij met bijgebouw, gelegen op de Markt 39 te Roosendaal, in gemeenschap bezeten door voornoemde Jacque van Oers, Jean van Oers, agent te Saint Omer, en Adrienne van Oers, getrouwd met Corneil van Eijnatte. Het betreffende huis is geschat op waarde door Corneil Jean van Loon, herbergier, Markt 94, Roosendaal, Leonard de Bruijn, wagenmaker, Roosendaal, en Mathieu Jordens, leerlooier, Molenstraat 145, Roosendaal, benoemd als expert door bovengenoemd gerecht door vonnis d.d.23-12-1811, ger. te Breda 13-11-1812. Het huis is twee keer ter verkoop aangeboden, maar niemand wilde er de geschatte prijs voor betalen; genoemde schatting is te hoog geweest, aldus verzoekers. Haast en Nijssen verklaren dat het echter van belang is dat bovengenoemde verkoop plaatsvindt omdat er verschillende opeisbare schulden zijn ten laste van bovengenoemde gemeenschap, die niet betaald kunnen worden zolang de verkoop nog geen plaats heeft gehad. De schuldeisers dreigen te gaan vervolgen, en daarom verzoeken Haast en Nijssen en de gemeenschap de familieraad een beslissing te nemen.
Besloten wordt dat er geen andere keuze is dan het huis per opbod te verkopen. Haast en Nijssen regelen de verkoop.
Comparant(en):
Jean Haast (koopman, Molenstraat 99, Roosendaal (zwager; vaderskant))
Corneil van Eijnatte (koopman, Steenbergen (zwager; vaderskant))
Marijn Nijssen (smid, Steenbergen (neef; vaderskant))
Corneil Dekkers (rentenier, Roosendaal (huisvriend; moederskant))
Corneil van Gunst (boer, Lage Brug 23, Roosendaal (huisvriend; moederskant))
Marijn van Riel (messenmaker, Roosendaal (huisvriend; moederskant))

Kosten: 1 franc 10
Plaats:
Roosendaal
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
123
 
 
 
 
 
Vredegerecht
notoriteit
Datering:
23-05-1813; 24-05-1813
Onderwerp:
notoriteit
Beschrijving:
Gerard Roelants verklaart dat zijn moeder Adrienne Roeijers is overleden op 28-07-1792 bij Steenbergen, en begraven in Steenbergen, en dat hij gevraagd heeft aan de burgemeester van Steenbergen een uittreksel van de overlijdensakte en begrafenisakte, en dat de burgemeester heeft gezegd niet te weten van die begrafenis: dat tenminste de begrafenis niet ingeschreven was in de akten van overlijden en begrafenissen van Steenbergen. Op verzoek van hem verklaren andere comparanten als notoriteit dat Adrienne Roeijers, moeder van de verzoeker, is overleden en begraven in Steenbergen in de maand juli 1792, en Adam Rombouts, Jacobus Kroonen en Bartien Roeijers verklaren haar daadwerkelijk te hebben zien worden begraven.
Van de verklaring wordt een akte verleend.
Comparant(en):
Gerard Roelants (winkelier, Bergen op Zoom)
Adam Rombouts (dagloner, Notendaalsche Dijk, Steenbergen)
Jacobus Kroonen (dagloner, Notendaalsche Dijk, Steenbergen)
Corneil Schoonen (huisknecht, Steenbergen)
Jean Jaspers (tuinman, Bergen op Zoom)
Bartien Roeijers (wagenmaker, Halsteren)

Kosten: 1 franc 16
Plaats:
Roosendaal
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
122
 
 
 
Pagina: 14
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS