skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Vredegerechten

 Vredegerechten 1811-1838
 
 
 
 
 
beacon
15.336 akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 15
 
 
Vredegerecht
conciliatie
Datering:
08-05-1813; 08-05-1813
Onderwerp:
conciliatie
Beschrijving:
Gielen verklaart dat hij Luijsterburg heeft doen dagvaarden op 03-05-1813, ger. 05-05-1813, en wil dat hij betaalt f 100,- of 211 francs 60, aan hem geleend op 11-01-1808, met opengevallen rente a f 5,- per jaar, plus nog eens f 42,- of 88 francs voor aan hem verkocht en geleverd hooi. Eiser zegt in dienst te zijn gekomen bij Luijsterburg op 02-06-1810, en dat ze een loon waren overeengekomen van f 7,- of 14 francs 81 per maand, wat eiser ook drie maanden lang heeft ontvangen. Hij eist verdere betaling van het loon.
Luijsterburg zegt dat hij, voor hij het loon uitbetaalde, aan Gielen gezegd heeft dat hij kon blijven als hij wilde, maar dat hij dan dezelfde som aan geld voor kostgeld moest betalen als hij deed aan Pierre van den Bergh. Gielen heeft ook goed bij hem gewerkt, maar Luijterburg zou hem nooit iets opgedragen hebben te doen.
Non- conciliatie. Partijen worden verwezen naar de bevoegde rechter.
Eiser/verzoeker: Anthoine Gielen (zelfstandige, Nispen)
Gedaagde: Corneil Luijsterburg (boer, Kalsdonk, Roosendaal, bijgestaan door: Jacques Jean Bosschard, notaris)
Kosten: 4 francs 62
Plaats:
Roosendaal
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
121
 
 
 
 
 
Vredegerecht
notoriteit
Datering:
07-05-1813; 08-05-1813
Onderwerp:
notoriteit
Beschrijving:
Op verzoek van Adrien van Someren, huisknecht, Zierikzee, verklaren comparanten dat wijlen Petronella Buijs getrouwd is geweest met Joseph van Someren, en dat die alle twee geboren zijn in Steenbergen en overleden in Wilberg. Comparanten kenden hen erg goed vanaf hun jeugd tot aan hun overlijden.
Comparant(en):
Pierre Baaten (dagloner, Steenbergen)
Jean Ligtenberg (dagloner, Steenbergen)
Pierre Hensbeek (dagloner, Steenbergen)
Corneil Cornelissen (kleermaker, Steenbergen)
Joseph Baselier (tuinman, Steenbergen)
Gautier de Bruijn (tuinman, Steenbergen)
Adrien van Wesel (boer, Steenbergen)

Kosten: 1 franc 10
Plaats:
Roosendaal
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
120
 
 
 
 
 
Vredegerecht
familieraad ter benoeming voogd en toeziend voogd
Datering:
07-05-1813; 08-05-1813
Onderwerp:
familieraad ter benoeming voogd en toeziend voogd
Beschrijving:
Catharine Maas, dagloonster, Steenbergen, verklaart dat haar echtgenoot Pierre Bresselaars is overleden op 09-05-1812 in Steenbergen, daarbij achterlatend een kind genaamd Anne (9 jaar). Ze is van plan te trouwen met Pierre van Disselen, dagloner onder Halsteren.
Unaniem wordt besloten Gommart Karremans als toeziend voogd te benoemen. Catharine blijft als moeder voogd, en medevoogd wordt haar toekomstige echtgenoot Pierre van Disselen. De vrederechter neemt van hen de eed af dat zij hun functie naar behoren zullen vervullen.
Comparant(en):
Gommart Karremans (dagloner, Halsteren (oom; vaderskant))
Gilis Karremans (dagloner, Halsteren, wonend bij Gommart Karremans (oom; vaderskant))
Charles Dingemans (dagloner, Steenbergen (huisvriend; vaderskant))
Jean Maas (dagloner, Haksteren (oom; moederskant))
Jean Verburgt (dagloner, Halsteren (oom; moederskant))
Francois van den Brand (dagloner, Bergen op Zoom (?))

Kosten: 2 francs 20
Plaats:
Roosendaal
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
119
 
 
 
 
 
Vredegerecht
familieraad ter benoeming voogd en toeziend voogd
Datering:
07-05-1813; 08-05-1813
Onderwerp:
familieraad ter benoeming voogd en toeziend voogd
Beschrijving:
Deonissuis Timmermans, boer, Westland, verklaart dat zijn ehtgenote Jeanne Brooijmans is overleden op 18-12-1813 (dat zal wel 1812 moeten zijn, aut.), daarbij achterlatend vijf kinderen uit haar huwelijk met wijlen Gerard van Fillo , genaamd Jean (18 jaar), Adrien (15 jaar), Guillaume (12 jaar), Marie (11 jaar) en Pierre (7 jaar). Voor hen verzoekt hij benoeming van een voogd en een toeziend voogd.
Unaniem wordt besloten Jacque Brooijmans als voogd en Jacques van Fillo als toeziend voogd te benoemen. De vrederechter neemt hen de eed af dat zij hun functie naar behoren zullen vervullen.
Eiser/verzoeker: Deonissuis Timmermans (stiefvader)
Comparant(en):
Jacques van Fillo (zelfstandige (broer; vaderskant))
Guillaume Timmermans (dagloner, Halsteren (huisvriend; vaderskant))
Jacque de Jong (rentenier, Hogerheiden (oudoom; moederskant))
Corneil Timmermans (dagloner, Steenbergen (huisvriend; moederskant))
Jacque Brooijmans (boer, Woensdrecht (oom; moederskant))

Kosten: 2 francs 20
Plaats:
Roosendaal
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
118
 
 
 
Pagina: 15
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS