Melkventerswagentjes van zuivelfabriek Sint Martinus. Breda, 1950