Varkensfokbedrijf met modelstallen. Esch, 1950.

Zoeken naar meer dan 100.000 boeven Zoeken naar meer dan 100.000 boeven