Melkventerswagentjes van zuivelfabriek Sint Martinus. Breda, 1950

Personendatabase BHIC passeert ‘grootse’ grens: 15 miljoen Brabanders! Personendatabase BHIC passeert ‘grootse’ grens: 15 miljoen Brabanders!