skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Roxanne Lokin
Roxanne Lokin Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Roxanne Lokin
Roxanne Lokin Bhic

BHIC fellowships: suggesties onderzoek

Ben jij een van die gemotiveerde jonge talenten, met volop plannen om het Brabantse verleden te bestuderen? Maar heb je nog geen plek om ze in de praktijk te brengen? Dan is een BHIC fellowship iets voor jou. Ter inspiratie van jouw onderzoeksvoorstel vind je hieronder een lijst met mogelijke thema's en bronnen.

We denken met je mee

Onderstaande lijst is niet uitputtend. En we kunnen ons voorstellen dat het ook best overweldigend is hoeveel mogelijkheden er zijn. Misschien lijkt een onderwerp je heel interessant, maar twijfel je over de insteek? Of  heb je zelf een prachtig onderwerp, maar twijfel je over de haalbaarheid?

Neem gerust contact met ons op en dan denken we met je mee. Uiteindelijk bepaal jij en maak jij natuurlijk jouw eigen onderzoeksvoorstel.

Bestuurlijk Brabant

 • Staatsvorming vanuit provinciaal perspectief
 • Bestuurlijke hervormingen, impact: introductie tweekamerstelsel en van zwakke naar sterke landelijk-politieke stem in 19e eeuw.
 • Politieke campagnes, verkiezingen, formaties
 • Populisme en populistische stromingen, invloed en opkomst
 • Lokale herindelingen
 • Bestuurders, politieke cultuur
 • Brabants Beste Beentje: ontvangst van hoog bezoek in de provincie; inzicht in regionale en provinciale identiteit; lokale, stedelijke, dorps-, provinciale identiteit; verhoudingen lokaal – provincie

Bronsuggesties: Archieven Provinciaal Bestuur Noord-Brabant (o.a. rondreis en ontvangst Lodewijk Napoleon begin 19e eeuw); Notulen Provinciale Staten; Archief Commissaris van de Koning(in) in Noord-Brabant; archieven stads- en dorpsbesturen

Bevochten Brabant

 • Brabant voor en na Belgische onafhankelijkheidsoorlog, van periferie naar centrum naar periferie; loyaliteitsvraagstuk
 • Einde Tweede Wereldoorlog in Brabant, andere ervaring; herdenkingen; zuivering burgemeesters en gemeentepersoneel

Bronsuggesties: archieven regeringscommissaris Vluchtoord Hontenisse/Uden (1914-1937) en commissaris vluchtelingen in Brabant en Zeeland (1914-1926); archief CdK en Provinciaal Bestuur; archief Militair Gezag; archieven m.b.t. Concentratiekamp en Interneringskamp Vught

Religieus Brabant

 • Religieuze minderheden (zie ook het kopje 'Minderheden en migranten'): protestanten, joden, moslims; rol provinciaal bestuur; emancipatie katholieken in provincie met ingang van late negentiende eeuw (onderwijs, politiek, cultuur, wetenschap etc.)
 • Protestanten en katholieke meerderheid; rol provinciaal bestuur; katholieke emancipatie in provincie met ingang van late negentiende eeuw, hoog aantal katholieke inwoners, maar andersdenkende bestuurders

Bronsuggesties: Archieven Nederlandse Hervormde Gemeenten/Kerken, archieven van classes; archieven van parochies.

Innovatief Brabant

 • Van betrekkelijk lage naar juist hoge economische groei en industrialisatie; inhaalslag
 • Motors van de Brabantse industrie
 • Suikerindustrie West-Brabant
 • Toerisme
 • Vrijetijdsbesteding, festivals

Groen Brabant (landschap, milieupolitiek, landbouw)

Beleving van het landschap in het verleden; werken en leven; rol provincie in ontwikkeling landschap; agrariërs (verhouding bestuur, protest, onderhandelingen); intensieve veehouderij; verdroging; milieu als politiek agendapunt.

Bronsuggesties: Brabantse Milieufederatie (BMF); archief Atoomvrijstaat Volkel, Greenpeace Vorstenbosch en Milieudefensie Uden

Protestcultuur en emancipatie

Met de studentenrevolte in Parijs van mei 1968 brak ook voor Nederland een turbulente tijd aan. Ook in Brabant is in de jaren zestig, zeventig en tachtig volop actiegevoerd vanuit onder andere de kraakbeweging, vredesbeweging, milieubeweging, arbeidersbeweging, derdewereldbeweging, vrouwenbeweging, lesbische en homobeweging. Denk ook aan demonstraties tegen racisme en discriminatie, religieuze protesten, boerenprotesten en jongeren/studentenprotesten. Binnen dit thema kan bijvoorbeeld onderzoek worden gedaan naar de interactie van activisten met (vertegenwoordigers van de) de overheid, mainstream media en lokale bevolking; processen van emancipatie; identiteitsvorming; inclusiviteit; gender en seksualiteit; protestrepertoires; jongerencultuur; tegenstellingen binnen actiebewegingen; het functioneren van democratie en discussies over openbare orde en veiligheid in relatie tot vrijheid van meningsuiting.

Bronsuggesties: voor activistische perspectieven o.a. jaargangen Kleintje Muurkrant en Brabants Kakblad; archief Toneelwerkgroep Proloog in Eindhoven; Audioarchief van de Vrouwenradio Den Bosch; archief Vrouwen voor Vrede Veghel; Rat: Kritisch en onafhankelijk blad m.b.t. de politiek in Vught; zie ook dit overzicht; uit niet-activistische perspectieven o.a. Archieven Provinciaal Bestuur; Archieven Commissaris van de Koning(in); Rechtbankarchieven.

Vrouwengeschiedenis

Onderzoek binnen dit thema kan zich richten op de handelingsvrijheid van vrouwen, emancipatiebeleid, protesten en processen van bewustwording. Velen zullen zich de ludieke en mediagenieke actie ‘Baas in eigen buik’ nog herinneren waarmee de feministische actiegroep Dolle mina ruim vijftig jaar geleden Nederland op zijn kop zette. Ook vrouwen in Brabant richtten afdelingen van deze actiegroep op, waaruit weer talrijke belangrijke initiatieven voortvloeiden zoals vrouwentrefcentra, vrouwencafés en vrouwenhuizen waaronder in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Oss, Roosendaal, Tilburg en Vught, en iets later ook centra voor allochtone vrouwen. Zo werd geprobeerd om aandacht te vragen voor de rechten van de vrouw en om hun positie te verbeteren.

Bronsuggesties: notarisakten (ruim een half miljoen) kunnen doorzocht worden om inzicht te krijgen in de handelingsvrijheid van vrouwen door de eeuwen heen; emancipatiebeleid kan worden onderzocht op basis van de archieven van het Provinciaal Bestuur (o.a. gedigitaliseerde notulen Provinciale Staten); bronnen die zich lenen voor onderzoek naar protesten en processen van bewustwording in de tweede helft van de twintigste eeuw (Tweede Feministische Golf) zijn bijvoorbeeld: audioarchief Vrouwenradio Den Bosch; archief Vrouwen voor Vrede te Veghel; archief PvdA Rooie Vrouwen Noord-Brabant-Oost; notulen Bossche Vrouwenhuis; jaargangen Bossche vrouwenkrant Rosa en Kleintje Muurkrant; archieven die zich lenen voor onderzoek naar de maatschappelijke positie, bewustwording en emancipatie van de vrouw vóór de Tweede Feministische Golf zijn bijvoorbeeld die van de lokale afdelingen van de Katholieke Vrouwen Organisatie (waaronder VughtHelvoirt) en het Katholiek Vrouwen Gilde (waaronder in Oss).

Minderheden en migranten

 • Reizigers, woonwagencultuur, Roma en Sinti
 • Religieuze minderheden in Brabant (zie het kopje 'Religieus Brabant')
 • Migratie vanuit Brabant naar Australië, Canada, V.S. etc.
 • Belgische vluchtelingen tijdens WO1, opvang 'Hongaartjes'
 • Indische Nederlanders en Molukkers na 1949
 • Gastarbeiders vanaf jaren zestig (Turken, Spanjaarden, Marokkanen, Italianen)

Bronsuggesties: Archieven Provinciaal Bestuur; Archieven Commissaris van de Koning(in); archieven Nederlandse Hervormde Gemeenten/Kerken; archieven van classes