skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 16 Gewestelijke en departementale besturen Brabant, 1795 - 1814 N.B. Stukken vanaf 1770
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Aanwijzingen voor het gebruik
Bijlagen
Inventaris
Commissie belast met oppertoezicht van de door Frankrijk afgestane gebieden, de 'gecedeerde landen', 1800 - 1805
965III Stukken opgemaakt of ontvangen door commissaris Van Haeften voor zijn functie;
d     Verklaring inzake 1747, en 8 nov, 1784
e     Brieven etc. aan de vroedschap van Utrecht inzake de gewapende burgerij en het exercitiegenootschap, klad, c 1785
f     Rapport (concept) van Van Haeften, Van Dam en Mulrooij, in commissie, aan de vroedschap van Utrecht, 1786. Overweging van het verzoek van het exercitiegenootschap van de kapitein van Haeften van de compagnie Pekstokken om het lijk van J. Peters te mogen begraven, 1787
h     Authentiek extract uit het register van decreten van de Constituerende Vergadering van het Bataafse volk inzake inwilliging van het verzoek om ontslag als secretaris door J v Haeften, 31 jan 1798
i. Omslag waarin de verzamelde papieren van werden bewaard, met opschrift: Contra Bas Partijen van B.C.G. van Haeften, 19e eeuws
j     Brieven (7) aan J van Haeften, lid van de wetgevende vergadering te Den Haag, ondertekend door een vriend, 1800-1801
     NB: Ong. (c 1800); 12 jun 1800; 13 jun 1800; 22 jun 1800; 2 nov 1800; 4 nov 1800; 9 feb 1801
16 Gewestelijke en departementale besturen Brabant, 1795 - 1814 N.B. Stukken vanaf 1770
Inventaris
Commissie belast met oppertoezicht van de door Frankrijk afgestane gebieden, de 'gecedeerde landen', 1800 - 1805
965III
Stukken opgemaakt of ontvangen door commissaris Van Haeften voor zijn functie;
d     Verklaring inzake 1747, en 8 nov, 1784
e     Brieven etc. aan de vroedschap van Utrecht inzake de gewapende burgerij en het exercitiegenootschap, klad, c 1785
f     Rapport (concept) van Van Haeften, Van Dam en Mulrooij, in commissie, aan de vroedschap van Utrecht, 1786. Overweging van het verzoek van het exercitiegenootschap van de kapitein van Haeften van de compagnie Pekstokken om het lijk van J. Peters te mogen begraven, 1787
h     Authentiek extract uit het register van decreten van de Constituerende Vergadering van het Bataafse volk inzake inwilliging van het verzoek om ontslag als secretaris door J v Haeften, 31 jan 1798
i. Omslag waarin de verzamelde papieren van werden bewaard, met opschrift: Contra Bas Partijen van B.C.G. van Haeften, 19e eeuws
j     Brieven (7) aan J van Haeften, lid van de wetgevende vergadering te Den Haag, ondertekend door een vriend, 1800-1801
     NB: Ong. (c 1800); 12 jun 1800; 13 jun 1800; 22 jun 1800; 2 nov 1800; 4 nov 1800; 9 feb 1801
Vervolg:
Met kladblokaantekeningen van recente datum
k     Brief van J van Haeften te Den Bosch aan de heer Van der Palm [te Den Haag], lid van de Cie. Van BiZa, copie secreet, 23 okt 1802
l     Bijdragen tot de Geschiedenis des tegenwoordigen toestands van Europa. No. 6., Gedeelte van de Missive van het Departementaal Bestuur van Holland aan de Thesaurier Generaal en Raden van Finantiën. Uitgegeven te Den Haag, gedrukt, Zondag den 17. Maart 1805
m     Brief van Jacob van Haeften en Joost Romswinckel te Den Haag aan Abraham Otto Florentinus Bomblé Vatebender te Borculo ?, 19 mrt 1805
        NB: [alle drie waren lid Nationaal Syndicaat en legden hun ambt neer op 15 mrt 1805]
n     Brief van JJ van Haeften te Heerenveen aan [Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen], GG van Ned. Indië, te Batavia, concept, 1823
o     Brief van JJ v Haeften te Heerenveen aan minister Mr. J.H. Appelius, copie, 22 mrt 1823
NB:
Aanvang 2007 werden deze stukken gekopieerd door het BHIC op grond van art. 11 der Archiefwet 1995 nadat de ARA (Van Boven) daarop had geattendeerd.
Onderhavige stukken zijn dus kopieën van archivalia die zijn ontstaan door de werkzaamheid van beide heren voor den lande.
Deze werken (1800-1803) zijn voor wat betreft het gewest Brabant de volgende.
Onderhandelingen tussen de Bataafse Republiek en Frankrijk leidden op 5 jan 1800 tot een verdrag waarbij alle door Frankrijk geconfisceerd goederen voor 6 milj. Frank werden verkocht aan de
Bataafse Republiek. Op 8 mrt 1800 werd mr GA Visscher aangesteld tot commissaris van het Uitvoerend Bewind bij het Departement vd Dommel, belast met het beheer van de zogeheten Gecedeerde Landen.
Op 7 december 1800 werd Visscher als commissaris vervangen door mr Jacob van Haeften
(overigens zijn zwager). Deze bleef aan tot 1 mrt 1803 en werd opgevolgd door mr Gerard de Jongh.
Per 26 sep 1805 werden de Gecedeerde Landen onder het Departement Brabant gebracht en
de commissaris en medewerkers eervol ontslagen.

(bron: NB in de Bataafs-Franse tijd, institutionele handleiding etc RANB 2002, p 25-26, 28.)
Vindplaats origineel:
Den Bosch
965IV Stukken opgemaakt en ontvangen door commissarissen Visscher en Van Haeften voor hun functie;
p     Brief van Joannes Baron van Velde tot Melroy en Sart-Bomal te Amsterdam, bisschop van Roermond (1794-1801), aan het Staatsbewind der Bataafse Republiek, copie, 8 jul 1804
q     Verslag van … ter zake van de Orangisten [te Parijs], 8 dec 1804
r     Aantekeningen p.m. betreffende troepensamentrekkingen te Calais om Engeland binnen te vallen,
       nb. hierbij sfeer in Brabant, [1805?]
s     Aantekeningen betreffende overleg Joseph Bonaparte en Schimmelpenninck inzake schadevergoeding Huis van Oranje, hierbij religieuse woeling in Brabant, c. [1805]
t     Aantekening van .. met vermelding van Sch (immelpenninck?) te Parijs, c. [1805]
u     Aantekeningen inzake Franse troepenbewegingen en daarbij de Bataafse Divisie met als hoofdkwartier Amorbach (nabij Frankfurt) Duitsland, 9 – 22 nov [c 1805]
v     Extracten uit het register van besluiten van het Wetgevend Lichaam der Bataafse Republiek, gedrukt, 11 feb, 12 feb en15 mrt 1805
w     Bijdragen tot de Geschiedenis des tegenwoordigen toestands van Europa. No. 4. , gedrukt, Maandag den 25 feb. 1805
x     Brief van het Staatsbewind aan het Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest. Inzake benoeming van RJ Schimmelpenninck tot Eerste raadspensionaris, gedrukt, 15 mrt 1805
y     Verslag van de politieke toestand en maatregelen door … in het vacuum tussen het koninkrijk Holland en de annexatie, 24 jul 1810
       nb. op 2 jun tekende Lodewijk N de abdicatie, op 9 jul 1810 decreet inlijving, per 1 aug Franse wetten.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS