skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 7371 St. Vincentiusvereniging Oss, 1851 - 1980
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inventaris
De St. Vincentiusvereniging is in 1833 opgericht te Parijs door Frederic Ozanam. Het doel is de heiliging van de eigen leden door de daadwerkelijke beoefening van christelijke naastenliefde naar de geest van St. Vincentius a Paulo.
Op 25 mei 1851 wordt in Oss de Conferentie van de H. Willebrordus opgericht, een vereniging op het gebied van liefdadigheid, liefdewerken en ondersteuning van minder bedeelden. Dit gebeurde op instigatie van de deken J.C. Brouwers. Oprichters-leden waren Antoon Andriola van Porta, Johannes Zonnenberg, Petrus van Drunen, Wouter van Vught en Adriaan Bueters. Eerstgenoemde werd gekozen tot president en bekleedde deze functie tot 1862.
Reeds op 28 juli 1851 word de Conferentie van de H. Willebrordus een afdeling van de landelijke St. Vincentius a Paulo Vereniging. Deze afdelingen van de St. Vincentius vereniging werden destijds in parochiaal verband opgericht.
Naast het huisbezoek aan gezinnen en de materiele ondersteuning van armen en behoeftigen worden er allerlei initiatieven genomen. Onder het motto van artikel 2 van het reglement "geen enkel liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de vereniging" worden plaatselijk ondermeer een kousenbreierij, bibliotheek, zondagsschool, avondschool, koehaarspinnerij, vlasspinnerij, spijskokerij, linnenweverij, klompenmakerij en mandenmakerij opgericht.
Bij de grote werkloosheid in 1893 wordt er meegewerkt aan de oprichting van een Commissie voor Werkverschaffing om in de ontstane grote nood en behoeften bij minder bedeelden te voorzien. Rond 1920 is er een tijdelijk achteruitgang, maar dankzij ondermeer deken G. van den Boer gaat het daarna weer crescendo met de plaatselijke afdeling van de St. Vincentiusvereniging. de vroeger bestaande spijskokerij voor behoeftige schoolgaande kinderen wordt in 1922 opnieuw leven ingeblazen en van een geheel nieuwe kookinstallatie voorzien. In datzelfde jaar worden reeds 19000 maaltijden verstrekt, welk getal in 1925 reeds tot 75000 is gestegen.
In 1929 wordt de Conferentie van de H. Willebrordus uitgebreid en gesplitst hetgeen resulteert in de oprichting van nog een afdeling te weten de Conferentie van de H. Jozef op 8 september 1929. Tevens wordt er in hetzelfde jaar een Bijzondere Raad, een coordinerend bestuursorgaan voor de plaatselijke afdelingen in de geest van het St. Vincentius a Paulo werk opgericht, gevestigd in de Peperstraat.
Met de uitbreiding van Oss zijn er later nog drie plaatselijke afdelingen bijgekomen te weten Conferentie van de H. Gerardus Majella en Conferentie van H. Hart,en de Conferentie van Don Bosco, waarvan geen archiefmateriaal in dit archief is aangetroffen.
Met de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 wordt de ondersteuning van armen officieel een overheidstaak. Daarmee wordt de noodzaak van confessionele armenzorg minder belangrijk. Het zal leiden tot opheffingen van liefdadigheidsinstellingen. De uiteindelijke liquidatie en opheffing van de St. Vincentius vereniging van Oss is in 1982.

Het archief van de St. Vincentius Vereniging te Oss is onderverdeeld in 3 rubrieken van verschillende onderdelen van de Vincentiusvereniging te Oss.
Inv.nrs. 8-14, 35, 39 en 52 hebben ter bescherming van de privacy van nog levende personen of familie een openbaarheidsbeperking van 75 jaar.
Corporele documenten zijn buiten het archief gehouden. Het betreft een herinneringsbord en een bos sleutels.
Landelijke documentatie wordt vernietigd of in de bibliotheek van het BHIC opgenomen.

Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2048 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS