skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Regesten
16 1341-08-31.
1341 augustus 31 (op den vridach na sente Jansdach, doe hi onthoeft wart)
Schepenen van Heusden oorkonden, dat Hack der Ammenzn heeft overgedragen aan zijn nicht Mette Emontsdr:
akte van 1336 december 4 (regestnr 13), waardoor deze is gestoken
Origineel (inventarisnr 509)
Met schepenzegels Aarnt van der Weiden en Pouwels de Smid
Met transfix van 1402 juni 11 (regestnr 276)
Gevidimeerd in Hollands Boek van Vidimus (inventarisnr 87) folio 78r
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Regesten
16
1341-08-31.
1341 augustus 31 (op den vridach na sente Jansdach, doe hi onthoeft wart)
Schepenen van Heusden oorkonden, dat Hack der Ammenzn heeft overgedragen aan zijn nicht Mette Emontsdr:
akte van 1336 december 4 (regestnr 13), waardoor deze is gestoken
Origineel (inventarisnr 509)
Met schepenzegels Aarnt van der Weiden en Pouwels de Smid
Met transfix van 1402 juni 11 (regestnr 276)
Gevidimeerd in Hollands Boek van Vidimus (inventarisnr 87) folio 78r
54 1362-05-21.
1362 mei 21 In opido Hoesden in domo inhabitacionis Agnetis relicte Wilhelmi dicti Pender
Notaris Johan Offramzn de Herpt, geestelijke bisdom Luik, instrumenteert, dat Hildegunde, abdis klooster Vallis Beate Marie / confessarius Daniël van dezelfde orde / Henrik Hackozn, kanunnik van Heusden / Hacko de Boninghen, executeurs-testamentair wijlen Mechteld de Riede, enerzijds, en Herbernus en Johan van Brakel, broers, mede voor hun zusters, en Wilhelm de Bysoyen anderzijds, zich voegen naar besluiten van Johan, abt premonstratenzerklooster Beate Marie de Berna en Theo van Palanen, ridder, als scheidsrechters in geschil over door Herbernus en Mechteld de Riede nagelaten goederen:
dat akten van overeenkomst tussen Mechteld enerzijds, en Margaretha de Brakel / Steeskinus, Herbernus en Johan van Brakel, haar kinderen, anderzijds, over deze goederen van kracht blijven;
dat abdis Hildegundis en Daniël, aan Herbernus / Johan / Wilhelm 600 pond uit goederen klooster in Heesbeen moeten betalen, wat reeds geschied is;
dat abdis en convent dorpsmolen van Werkendam mogen gebruiken;
dat Herbernus / Johan / Wilhelm mogen beschikken over gelden, die graaf van Holland en heer van Hoorne schuldig waren aan wijlen Herberen en Mechteld;
dat abdis en convent mogen beschikken over tiende, door Mechteld aan Collegium van Heusden vermaakt, met uitzondering van 1/3 deel, dat zij verkregen had van Johan Westphelinc
Origineel (inventarisnr 7)
Met handmerk notaris
Op rugzijde: 'Bene valet. Resignatio omnium iurum, que contingebant istis de Brakel'
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
Records 1501 t/m 1600
Records 1601 t/m 1700
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 1988
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS