skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
652 1439-01-22.
1439 januari 22
Dirk van der Merweden, ridder, heer van Eethen, Meeuwen van 's Gravenmoer, kastelein en drossaard land van Heusden, oorkondt, dat hij, op verzoek prior Mariënkroon, instemt met:
vergunning van geburen van Oudheusden, namelijk dat prior en convent rond de Donk 'van den Wiele ten Heicken toe', sloot mogen graven van 16 of 18 voet breed, en daarvoor terrein van gemeint van Oudheusden mogen nemen, ter betere afscheiding tussen De Donk en deze gemeint
Origineel (inventarisnr 56)
Met zegel oorkonder
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 18
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Regesten
652
1439-01-22.
1439 januari 22
Dirk van der Merweden, ridder, heer van Eethen, Meeuwen van 's Gravenmoer, kastelein en drossaard land van Heusden, oorkondt, dat hij, op verzoek prior Mariënkroon, instemt met:
vergunning van geburen van Oudheusden, namelijk dat prior en convent rond de Donk 'van den Wiele ten Heicken toe', sloot mogen graven van 16 of 18 voet breed, en daarvoor terrein van gemeint van Oudheusden mogen nemen, ter betere afscheiding tussen De Donk en deze gemeint
Origineel (inventarisnr 56)
Met zegel oorkonder
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 18
693 1441-09-05.
1441 september 5 Acta fuerunt hec in opido de Buscoducis in domo habitacionis ipsius testatricis supradicte
Notaris Jacob Govy de 's-Hertogenbosch, geestelijke bisdom Luik, instrumenteert, dat Katherina de Borsela et de Veris, dochter wijlen Henrik Baron, op haar sterfbed haar testament heeft gemaakt:
haar begrafenis zal plaats vinden in klooster van Sint-Bernardus in Heusden / haar schulden en begrafeniskosten worden betaald uit de gerede goederen / legaten aan 8 geestelijke personen en instellingen / Karthuizers in Mons-Sancte-Gertrudis, klooster Mariënkroon in Heusden en zusterklooster in Wijk bij Duerstede, ieder 1/3 opbrengst verkoop van haar woonhuis met hof en tuin in Postelstraat, waarvoor mannenkloosters 700 zielemissen zullen houden en zusterkloosters 100 vigilies en hun kapelaans of biechtvaders 5 tricenaria / regelingen over intrede van haar dienstmaagd Katherina bij zusters in Orten / legaten of zaken aan 10 personen, broeders, zusters en andere particulieren / overige roerende en gerede goederen ter beschikking na aan executeurs: Everard van Goch, prior in Heusden + Marcel, prior in Mons-Sancte-Gertrudis / noemt haar schuldenaren: van der Vere voor 40 Vlaamse goudnobel van de 100 nobel lijfrente + Katherina van der Merweyn, voordien kanonikes in Berghen in Hannonia, voor 73 Franse kroon + Spronghe van Tiele in Meerkerckck voor 8 of 9 nobel
Origineel (inventarisnr 349)
Met handmerk notaris
Vanwege aanvulling testament op dezelfde dag staat tweemaal plaats van akte genoemd, meest uitgebreide is hier gegeven.
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
Records 1501 t/m 1600
Records 1601 t/m 1700
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 1988
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS