skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
1407 1483-07-04.
1483 juli 4
Schepenen van Heusden oorkonden, dat Robbert Fane, voor Melis Dirkszn afstand heeft gedaan van:
erfpacht van 16 vat rogge uit 1/4 erfland onder Vlijmen in Naakte Hoek / 1/2 erfcijns van 2 Franse kroon uit huizen en erven in Heusden aan Hoogstraat / 11/2 kroon uit huizen en erven en uit 1/2 van 1/8 huis en hof ook aan Hoogstraat / 1 Hollandse schild uit 21/4 morgen onder Engelen op Santrijt / waarna zij oorkonden gezien te hebben en hierbij insereren:
Akte 1472 december 7, waarbij Mechteld, weduwe Jacobszn, van voornoemde afstand doet, voor Jan Mathijszn, met transfix van 1473 april 23, waarbij Jan Mathijszn deze akte overdroeg aan Robbertzn;
Akte 1451 oktober 4, waarbij Rutger Heins Verenzn, zijn broer Jan en zijn zusters Luitgart en Dinge, voor hun zuster Mechteld, afstand deden van voornoemde 2 schild en 16 vat rogge;
Akte 1456 september 2, waarbij Jacob Hoy, als man en voogd van Bertanne, voor Mechteld Henriks Verendr, vrouw van Gerit van Zundert, zijn schoonvader, afstand deed van 1 schild, geërfd van Gerit;
Akte 1453 oktober 6, waarbij Rutger Heins Verenzn, zijn broer Jan en zijn zuster Dinge, voor Jacob Fane, afstand deed van 1 kroon, geërfd van zijn zuster Luitgart, welke akte 'rekening' bevat van 1451 oktober 4, waarbij Rutger Heins Verenzn, zijn broer Jan en zijn zuster Dinge voor hun zuster Luitgart afstand deed van voornoemde (sic) 5 kroon, geëfd van hun vader Hein Ver Jans Potterszn en hun moeder Gerit Rutgersznsdr van Ophoven
Akte 1476 februari 9, waarbij schepenen akte vidimeren van 1420 mei 3 (regestnr 458)
Akte 1426 september 24 (geen regest), waarbij zij vidimeren akte van 1467 februari 4 (regestnr 1134);
tenslotte geven zij vidimus van akte van 1467 februari 4 (regestnr 1135)
1444 1485-05-19.
1485 mei 19 Acta sunt hec in Keulen in domo mei notarii publici infrascripti, sita in Keulen in parochia S. Columbe in stubella eiusdem domus
Notaris Gijsbert de Burch, geestelijke bisdom Utrecht, instrumenteert, dat Jacob, zoon van Jacob Trot de Buscoducis, priester bisdom Utrecht en zonder kerkelijk beneficie, bij laatste wilsbeschikking heeft vermaakt aan:
kerkfabriek van Keulen / Sint-Martin in Utrecht / aartsbisschop van Keulen / bisschop van Utrecht (David van Bourgondië), alle 1 tournoyse;
kerk van Sint-Catharina in Heusden erfcijns van 15 stuiver voor houden van zielediensten, die bij nalatigheid vervalt aan zusters van Derde Regel van Sint-Franciscus in Heusden;
broeders Orde van Cistercium in Heusden erfcijns van 10 stuiver voor jaarlijkse mis van requiem voor hem en zijn ouders / aan kerkfabriek in Heusden hetzelfde voor jaarmis;
Maria, zuster van zijn moeder 15 rijnsgulden / Elizabeth, dochter van zijn moeders zuster Cristina, 25 rijnsgulden / zijn bloedverwanten tesamen 2 rijnsgulden;
hierbij bepalend, dat legaten voor Heusden, voor bisschop en kerk van Utrecht betaald dienen te worden uit gezaai met opstal onder Heusden buiten de Oude Poort op de Grote Nederstam tussen Stille Maas en Oude Maas, zoals beschreven;
dat de goederen in Keulen moeten worden besteed voor begrafenis, voor armen en voor zielemissen;
tot executeurs aanstellend prior klooster in Heusden / oudste kerkmeester van Heusden / Theo van Busco in Keulen, licentiatus in theologie / Johan Andreaszn, priester bisdom Ludinensis (bedoeld: Leodiensis?) / moeder-overste Kluis van Sint-Vincentius aan muren kasteel bij korenhuis van Keulen, ieder van hen vermakend 1 rijnsgulden
Origineel (inventarisnr 422)
Met handmerk notaris
1483 1488-09-14.
1488 september 14 Divione (Dijon)
Johan IX, de Corey, abt van Cistercium, geeft op gezag van generale kapittel, authentieke kopie-pauselijke bul van 1487 augustus 30 (regestnr 1471), waarna notaris Petrus Reinartuszn, in kunsten, van het bisdom Eduensis (Autun) dit bekrachtigt
Authentieke kopie in akte van 1502 september 22 (regestnr 1647)
Authentieke kopie in akte van 1505 april 4 (regestnr 1678)
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Regesten
1483
1488-09-14.
1488 september 14 Divione (Dijon)
Johan IX, de Corey, abt van Cistercium, geeft op gezag van generale kapittel, authentieke kopie-pauselijke bul van 1487 augustus 30 (regestnr 1471), waarna notaris Petrus Reinartuszn, in kunsten, van het bisdom Eduensis (Autun) dit bekrachtigt
Authentieke kopie in akte van 1502 september 22 (regestnr 1647)
Authentieke kopie in akte van 1505 april 4 (regestnr 1678)
Records 1501 t/m 1600
Records 1601 t/m 1700
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 1988
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS