skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
1551 1493-04-28.
1493 april 28
Prior klooster Mariëndonk en Joris van Huldenbergen, persoon van Drunen, oorkonden, dat Herman, als procurator klooster Mariëndonk enerzijds, en Aart Loeff en Erik Blok, als voormalige heiliggeestmeesters, en Herman Boom en Herman Blok, als huidige heiliggeestmeesters, met goedvinden van Joris van Huldenbergen, persoon van Drunen, schout, schepenen, gezworenen, gemeen ingezetenen en geburen van Drunen, anderzijds - submitterende Reintken Reiners Hoerssenzn van Nieuwkuijk en Henrik Rennendonk, priester, - overeengekomen zijn in geschil over pacht van 11/2 mud rogge, vroeger van Peter Aartzn, Peter Rutten, en geheven werd in Nieuwkuijk, dat:
1 mud uit boerderij en erfgoederen, vroeger van Gielis Floren en thans van Reintken Reijmboutszn / 1/2 mud uit boerderij en erfgoederen van Adriaan Jan Zegerszn - welke beide tesamen beweerdelijk toekomen aan Mariëndonk vanwege overdracht door Peter Rutten en beweerdelijk toekomen aan heiliggeesttafel voornoemd vanwege het landrecht - dat deze 11/2 mud bij arbitrale uitspraak van de 2 mannen voornoemd voortaan 1/2 en 1/2 aan beide partijen zullen toekomen, zijnde 12 lopen voor iedere partij, waarbij door loting is bepaald, dat heiliggeesttafel 1 mud zal beuren en klooster 1/2 mud, vermeerderd met 4 lopen uit de ene mud
Kopie in perkamenten cartularium (inventarisnr 121) folio 107r
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Regesten
1551
1493-04-28.
1493 april 28
Prior klooster Mariëndonk en Joris van Huldenbergen, persoon van Drunen, oorkonden, dat Herman, als procurator klooster Mariëndonk enerzijds, en Aart Loeff en Erik Blok, als voormalige heiliggeestmeesters, en Herman Boom en Herman Blok, als huidige heiliggeestmeesters, met goedvinden van Joris van Huldenbergen, persoon van Drunen, schout, schepenen, gezworenen, gemeen ingezetenen en geburen van Drunen, anderzijds - submitterende Reintken Reiners Hoerssenzn van Nieuwkuijk en Henrik Rennendonk, priester, - overeengekomen zijn in geschil over pacht van 11/2 mud rogge, vroeger van Peter Aartzn, Peter Rutten, en geheven werd in Nieuwkuijk, dat:
1 mud uit boerderij en erfgoederen, vroeger van Gielis Floren en thans van Reintken Reijmboutszn / 1/2 mud uit boerderij en erfgoederen van Adriaan Jan Zegerszn - welke beide tesamen beweerdelijk toekomen aan Mariëndonk vanwege overdracht door Peter Rutten en beweerdelijk toekomen aan heiliggeesttafel voornoemd vanwege het landrecht - dat deze 11/2 mud bij arbitrale uitspraak van de 2 mannen voornoemd voortaan 1/2 en 1/2 aan beide partijen zullen toekomen, zijnde 12 lopen voor iedere partij, waarbij door loting is bepaald, dat heiliggeesttafel 1 mud zal beuren en klooster 1/2 mud, vermeerderd met 4 lopen uit de ene mud
Kopie in perkamenten cartularium (inventarisnr 121) folio 107r
Records 1601 t/m 1700
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 1988
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS