skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
1589 1498-04-03.
1498 april 3
Schepenen van Eindhoven oorkonden, dat Henrik Boll, conventuaal Regulieren van der Haghen bij Eindhoven, aan Gijsbrecht Toelink, procurator convent Kruissbroeders in 's-Hertogenbosch, heeft overgedragen:
erfrente van 6 overlandse rijnsgulden, uit beemd onder Blaarthem op Gestel / uit akker van 3 lopen zaailand onder Woensel op Boschweg / uit huis, erf en hof op Horen in Eindhoven, tesamen met beschreven erfenissen en onderpanden, die Wouter Smolleners, prior klooster van der Haghen, destijds als executeur-testamentair van wijlen Hubrecht Wouter Voszn en Liesbeth Gerit Ceelendochter, diens vrouw, aan Henrik voornoemd had overgedragen
Origineel (inventarisnr 215)
Met schepenzegels Willem Wouters Smollenerszn en Peter Janszn van Audenhoven
Datering schepenakte: "Ghegeven int jair Ons Lieffs Heeren Geboirte duysent vierhondert tnegentich ende acht, drie daeghe in aprille", bewijst, dat Eindhoven toen paasstijl niet hanteerde. Want deze datum bestaat in deze stijl niet: het paasjaar 1498 loopt immers van 15 april 1498 tot 31 maart 1499.
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Regesten
1589
1498-04-03.
1498 april 3
Schepenen van Eindhoven oorkonden, dat Henrik Boll, conventuaal Regulieren van der Haghen bij Eindhoven, aan Gijsbrecht Toelink, procurator convent Kruissbroeders in 's-Hertogenbosch, heeft overgedragen:
erfrente van 6 overlandse rijnsgulden, uit beemd onder Blaarthem op Gestel / uit akker van 3 lopen zaailand onder Woensel op Boschweg / uit huis, erf en hof op Horen in Eindhoven, tesamen met beschreven erfenissen en onderpanden, die Wouter Smolleners, prior klooster van der Haghen, destijds als executeur-testamentair van wijlen Hubrecht Wouter Voszn en Liesbeth Gerit Ceelendochter, diens vrouw, aan Henrik voornoemd had overgedragen
Origineel (inventarisnr 215)
Met schepenzegels Willem Wouters Smollenerszn en Peter Janszn van Audenhoven
Datering schepenakte: "Ghegeven int jair Ons Lieffs Heeren Geboirte duysent vierhondert tnegentich ende acht, drie daeghe in aprille", bewijst, dat Eindhoven toen paasstijl niet hanteerde. Want deze datum bestaat in deze stijl niet: het paasjaar 1498 loopt immers van 15 april 1498 tot 31 maart 1499.
Records 1601 t/m 1700
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 1988
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS