skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
Records 1501 t/m 1600
1665 1504-05-15.
1504 mei 15
Wilhelm Goer, priester bisdom Utrecht en vice-pastoor kerk van Sint-Catharina in Heusden, oorkondt, dat Elizabeth, dochter van Adriaan, zoon van Jacob Hugonis, op haar ziekbed haar testament heeft gemaakt, waarbij zij wenst in voornoemde kerk begraven te worden en vermaakt aan:
kerkfabrieken van Utrecht en Heusden, gasthuis en heiliggeesttafel in Heusden en in Herpt nader genoemde legaten / klooster Mariëndonk 6 rijnsgulden pitantie uit goederen van zekere Buis in Herpt voor anniversarium / klooster Mariënkroon 3 gulden jaarlijks / kapittel en convent zusters van Sint-Franciscus aldaar nader genoemde legaten / 50 gulden ter oprichting beeld Heilige Maagd in kerk Heusden / pastorie, kapelaan en koster, haar bloedverwant Theodrica, Elizabeth, haar bloedverwant en dochter van Adriaan, broederschap Heilige Maagd Maria in Heusden, haar broer predikheer Jan van Heusden, convent van predikheren in 's-Hertogenbosch, aan elk der Heusdense broederschappen (Katherina, Barbara, Agatha, Heilige Drievuldigheid, Onze Lieve Vrouw en Moeder van Zeven Smarten nader genoemde legaten / terwijl zij haar kleding vermaakt aan armen / tot haar executeurs aanstelt haar voornoemde broer Johan, Heimannus, zoon van Robertus Jacobzn van Veen, priester en kanunnik, en Hugo Spierink van Veen, zoon van Robertus voornoemd
Origineel (inventarisnr 337)
Met pastoorszegel Heusden en handtekening oorkonder sub plica
Akte is opgesteld als notarieel instrumentum testamenti
Op rugzijde: 'Testamentum quondam Elisabetth, vulgariter Dirk Luberts'
Blijkens 2e dorsale nota heeft stuk aanvankelijk aan pastorie, later aan klooster Mariënkroon behoord
1678 1505-04-04.
1505 april 4
Arnold van Malsen, abt premonstratenzerklooster Bern, geeft authentieke kopie van akte van 1488 september 14 (regestnr 1483), gecollationeerd door notaris Wilhelm Borchgrave, priester
Origineel (inventarisnr 42)
Met zegel oorkonder
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Regesten
1678
1505-04-04.
1505 april 4
Arnold van Malsen, abt premonstratenzerklooster Bern, geeft authentieke kopie van akte van 1488 september 14 (regestnr 1483), gecollationeerd door notaris Wilhelm Borchgrave, priester
Origineel (inventarisnr 42)
Met zegel oorkonder
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 1988
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS