skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, goederenbeheer, inventarisnrs 81 - 623
122 Correspondentie (A) en uitgaande akten (B) van Mariëndonk, kopieën, 1474 - 1583 i
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, goederenbeheer, inventarisnrs 81 - 623
122
Correspondentie (A) en uitgaande akten (B) van Mariëndonk, kopieën, 1474 - 1583
Datering:
1474 - 1583
NB:
A = folio 1 r - 15 v, uitgaande en ingekomen brieven, dienende tot formulier, doorgaans zonder data en namen, 3e kwartaal 15de eeuw.
B = folio 16 r - 60 r, 95 uitgaande akten - 1 gevidimeerde akte inclusief -, waarvan er 1 in originali aanwezig is, kopie). Zie bijlagen, alwaar lijst van de titels der brief-formulieren; voorts, over uitgaande akten, opgave van de data en nrs der regesten en vermelding van de inhoud, eventueel korte geografische aandulding der goederen. Het register, in klein-kwarto formaat, heeft een beschadigde perkamenten band. De 61 folia zijn met potlood genummerd. Opschrift op folio 16 r, luidende: 'Ista sunt que ego frater Johannes prior sigillavi primo prioratus mei usque annum Domini 1474', bewijst, dat katernen van register verloren zijn gegaan, waarin prior Mesmeker de akten, die in de jaren 1470 - 1474 zijn uitgegaan, had gekopieerd. De toestand van het deeltje en de band wijzen ook in deze richting. De teksten zijn in velerlei handschrift geschreven; sommige handen zijn gelijk aan die van het Groot Cartularium (inventarisnr 120). Er zijn 2 halve bladen tussengevoegd, namelijk tussen folio 20 en 29 en tussen folio 59 en 60. Een dubbelblad in folio is dubbelgevouven en dwars in de band ingenaaïd; de tekst van deze akte is daarom lastig te lezen. Het dubbelblad is genoemd: 'folio 51-dubbel'.
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Zie ook

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 574
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS