skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Resoluties Raad van State (178.450)
 
 
Zoek in deze nadere toegang
 
 
 
beacon
Pagina: 5
 
 
Schepenakte
17 Rekest van Hebel Sissingh luitenant onder het 1e bataljon van het regiment infanterie van generaal major Van Nijvenheim waarbij hij zich beklaagt dat de krijgsraad te ’s-Hertogenbosch i.v.m. een zekere remonstrantie het aan hem opgelegd arrest door de commanderende officier van het voorschreven bataljon Van den Santheuvel hadden gedecreteerd en voorts van het geëist purage van de beschuldiging, dat ten zijnen huize te Tholen, alwaar hij in september 1787 in garnizoen had gelegen, een kistje gevonden zou zijn met zilveren en andere goederen en dat dat bewuste kistje op het stadhuis was gebracht op basis van achterdocht dat die goederen geweest zouden zijn van het geplunderde tussen 19 en 20 september alsmede over de verdere behandelingen procedures die hem door de krijgsraad zijn aangedaan en tegen hem gevoerd waren, in zo verre dat, naar mate hij vermeende dat er minder van zijn schuld bleek, hij in straffe verzwaard werd, vermits hij niet alleen naar de Citadel is gebracht maar ook zelfs enige dagen van het volstrekt noodzakelijk onderhoud beroofd geworden en dat hij in februari 1788 de gelegenheid heeft gehad uit zijn detentie te geraken en zich naar de provincie Holland te begeven, dan dat er nog vele soupçons tegen hem ter zake voorschreven plaats hadden – zie ook folio 278v, 333.
Persoon in schepenakte:
Hebel Sissingh
Datering:
maandag 19 januari 1789
Pagina:
49v
Plaats:
Hertogenbosch, 's- / Tholen
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
450 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
18 Missive vanuit de leen- en tolkamer op een rekest van de schepenen en opperprovisoren van de gemene of dorpsarmen van Casteren in kwartier Kempenland te kennen gevende dat onder hun dorp een menigte van arme en onvermogende personen bevinden waarvan velen van tijd tot tijd hun toevlucht moeten nemen tot de armenkas om ondersteund te worden maar waartoe de inkomsten daarvan niet toereikend zijn in welke akte o.a. worden genoemd Martijna Hooijen krankzinnig en Elisabeth Hooijen ziekelijk, beiden volstrekt onbekwaam om de kost te verdienen en die niet de minste middelen van bestaan hebben en aan wie jaarlijks 88 gl. betaald zou moeten worden boven het onderhoud en de verzorging van kleding, met verzoek om dit bedrag ten laste van het kwartier van Kempenland te mogen brengen
Persoon in schepenakte:
Martijna Hooijen
Elisabeth Hooijen
Datering:
dinsdag 20 januari 1789
Pagina:
51v
Plaats:
Casteren
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
450 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
19 Rekest van predikant Munnekemolen die om een ordonnantie verzoekt van 37-16-0 vanwege afgenomen examens bij diverse schoolmeesters waarbij genoemd worden N. Posthumus te Geldrop, A. Couwenberg te Reusel, H.D. Simons te Heerlerheide, J. Bekkers te Sint Anna ter Muiden, G.Beijnen te Helvoirt en J. de Vries te Hulsel over 1787 en 1788.
Persoon in schepenakte:
N. Posthumus
A. Couwenberg
H.D. Simons
J. Bekkers
J. de Vries
Datering:
maandag 26 januari 1789
Pagina:
83v
Plaats:
Geldrop / Reusel / Heerlerheide / Sint Anna ter Muiden / Helvoirt / Hulsel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
450 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
 
 
 
 
 
Schepenakte
20 Bericht van rentmeester Van Limburg Stirum op een rekest van Hendrik van de Ven c.s. tegenwoordige gelders van een pacht van 11 mud rogge ofwel 132 vaten en 9 mud of 108 vaten garst Peelse maat gaande uit het gehele gehucht Kemenade in Son onder kwartier Peelland herkomstig van het gewezen convent der Kruisbroeders verzoekende voor altoos continuatie der reductie tegen 10 st. het vat rogge en 6 ½ st. het vat garst.
Persoon in schepenakte:
Hendrik van de Ven
Datering:
maandag 26 januari 1789
Pagina:
84
Plaats:
Son
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
450 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS