skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 5195 Waterschap De Bleeken, 1931-1952
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
5195 Waterschap De Bleeken, 1931-1952
Inleiding
Historisch overzicht
Oprichting, ontwikkeling en opheffing (Noot 1)

De totstandkoming van waterschap De Bleeken is een gevolg van de uitvoering van de ruilverkaveling in het gelijknamige gebied voor landbouwdoeleinden. Bij besluit van Provinciale Staten van 30 juli 1931 (Provinciaal Blad 1931 nr. 81) werd het waterschap opgericht met als doel een gemaaltje te stichten voor de watervrijmaking van dit gebied. Deze gronden, gelegen in de kom van de gemeente Heesch en omsloten door een kade, vormden een op zich zelf staand afwateringsgebied van ruim 150 hectaren, dat via een keersluis afwaterde op de Grote Wetering. Ten noorden werd het waterschap begrensd door de Venloop, ten westen door de Grote Wetering en de Verlengde Bleekloop, ten zuiden door de Loosbroekse Loop en ten oosten door de weg van Heesch naar Loosbroek.
Waterschap Het Stroomgebied van de Aa was niet ingenomen met de oprichting van waterschap De Bleeken. Zij stond op het standpunt dat de oprichting van kleine waterschappen binnen haar stroomgebied de grote verbeteringsplannnen zou doorkruisen.
Aanvankelijk leek waterschap De Bleeken een kort leven beschoren. De slechte economische toestand begin jaren ’30 van de twintigste eeuw zal daar mede debet aan zijn geweest. Ingelanden uit de Bleeken wilden niet nog meer lasten op hun gronden. Want niet alleen de eigen waterschapslasten en de kosten voor ontginning drukten op de gronden, maar ook de ruilverkavelinglasten en de waterschapslasten van de waterschappen Het Stroomgebied van de Aa en waterschap Noord-Oostelijk Noord-Brabant.
Het waterschapsbestuur deed mede namens de stemgerechtigde ingelanden een verzoek aan de provincie om tot opheffing van het waterschap over te gaan. Waterschap Het Stroomgebied van de Aa achtte bovendien de stichting van een eenvoudige windbemalingsinrichting te kostbaar voor een gebied van 150 hectaren, zeker daar binnen enkele jaren de verbetering van de Grote Wetering ter hand zou worden genomen, waardoor het gebied van de Bleeken op een natuurlijke wijze zou kunnen ontwateren.
Deze redenering bleek achteraf juist. De waterstand op de Grote Wetering en de daarop lozende waterleidingen kon door waterschap Het Stroomgebied van de Aa voldoende op peil worden gehouden. De taken van het waterschapsbestuur werden hierdoor zo gering dat het geen zin meer had het waterschap in stand te houden. Bij besluit van Provinciale Staten van 17 juli 1951 (Provinciaal Blad 1952 nr. 3) werd besloten het waterschap op te heffen met ingang van 1 juli 1952. De wegen en waterlopen in beheer en onderhoud bij het waterschap werden overgenomen door de gemeente Heesch en de overige eigendommen, rechten, schulden, lasten en verplichtingen door waterschap Het Stroomgebied van de Aa (Noot 2)

Bestuurssamenstelling(Noot 3)

Het bestuur van het waterschap bestaat uit drie leden, waarvan een voorzitter is. De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd door de stemgerechtigde ingelanden. Ook kunnen niet- stemgerechtigde ingelanden benoemd worden.
De vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden werden gehouden te Vinkel.
Voorzitters
A. Wonders te Loosbroek, 1931-1942
Th. T. Teunissen te Nuland, 1943-1952

Bestuursleden
Joh. J. van de Ven te Heesch, 1931-1942
G. van Osch, 1932-1942
F. van Wanrooij Chr.zn. te Heesch, 1942-1949
N.J. Boeijen te Heeswijk, 1942-1952
A.P. van Hulst, 1949-1952

Secretarissen-penningmeesters
J. Veltman te Geffen, 1931-1946
M.J. van de Rakt te Nuland, 1946-1952

Hoofdwaterleidingen en toponiemen

Het waterschap had waterleidingen (ca 4800 meter) met kunstwerken, een kade en enige onverharde wegen in onderhoud.

Waterleidingen: Venloop; Loosbroekse Loop; Bleekloop; ruilverkavelingwaterleidingen

Toponiemen: De Berkstukken, De Lange Roeden, De Korte Roeden, Op de Kampen, de Geslagen Kampen.
Verantwoording inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS