skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 5195 Waterschap De Bleeken, 1931-1952
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording inventarisatie
5195 Waterschap De Bleeken, 1931-1952
Inleiding
Verantwoording inventarisatie
De looptijd van het archief van waterschap De Bleeken bestrijkt de periode 1931 (het jaar van oprichting) tot en met 1952 (het jaar van opheffing). Bij het provinciaal besluit tot opheffing van het waterschap werd bepaald dat het archief werd zou worden overgebracht naar het Provinciaal Archief van Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Dit tegen de wil van waterschap het Stroomgebied van de Aa, die daar tegen protesteerde. Ruimtegebrek in de eigen bewaarplaats deed de provincie in 1958 besluiten het waterschapsarchief tesamen met de archieven van de opgeheven waterschappen De Beneden Aa, de Kleine Wetering en de Polder van Berlicum in gebruik te geven aan waterschap Het Stroomgebied van de Aa (Noot 4) . Voor deze constructie werd gekozen omdat er anders een nieuw Statenbesluit zou moeten worden genomen.
In 1982 trad waterschap De Aa toe tot het Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel te Veghel. Beheerswerkzaamheden werden ter plaatse in het waterschapshuis uitgevoerd. De formele overbrenging van de oude waterschapsarchieven werd pas geregeld bij de verhuizing van waterschap De Aa van de Postelstraat in ’s-Hertogenbosch naar het waterschapshuis van waterschap De Dommel in Boxtel per 1 januari 1998.
Met het oog op de fusie per 1 januari 2004 met waterschap De Maaskant tot het nieuwe waterschap ‘Aa en Maas’ te ‘s-Hertogenbosch, werd bij besluit van het dagelijks bestuur van waterschap De Aa van 27 augustus 2003 dit archief fysiek overgebracht naar de centrale archiefbewaarplaats van het Streekarchief Langs Aa en Dommel en Rijksarchief in Noord-Brabant in de Citadel te ’s-Hertogenbosch. De inventaris is ook raadpleegbaar op internet via de websites www.brabantarchieven.nl en www.archieven.nl

Vóór bewerking bedroeg de omvang van het archief 0,75 meter. Na opschoning en inventarisatie bedraagt de omvang ca 0,4 meter. Het archief werd thuis bewaard door de secretaris-penningmeester en overgedragen aan een volgende functionaris. Het is heel waarschijnlijk dat hierdoor bescheiden verloren zijn gegaan. Het archief was niet eerder geïnventariseerd. Naast series werden niet-geagendeerde losse stukken aangetroffen. Deze zijn op functies en taken geordend.
Als leidraad voor de opschoning van het archief werd de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van de organen van waterschappen dagtekenende van ná 1850, vastgesteld bij gemeenschappelijk besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Verkeer en Waterstaat op 16 juli 1984. Als inventarisatiemodel voor de te bewaren archivalia werden elementen gebruikt uit basisschema’s voor de inventarisatie van, ontworpen door de Provinciale Archiefinspectie in Zuid-Holland in 1981 (Noot 5).

Streekarchief Langs Aa en Dommel, 2004
Noten:
1. Archief waterschap de Bleeken, 1931-1952, inventarisnummer 6.
2. Archief waterschap de Aa 1922-1955 (toegangsnr. 5197), inventarisnr. 40-42.
3. Archief waterschap De Bleeken, 1931-1952, inventarisnrs. 2-3
4. Archief waterschap De Aa, 1956-1989, toegangsnr. 5198, inventarisnr. 593.
5. Gepubliceerd in het kader van een studiedag over waterschapsarchieven in Archievenblad 1983, pag. 359-363. Bibliotheek Rijksarchief N-B/ Streekarchief Langs Aa en Dommel, toegangsnr. 1142, inventarisnr. T5.1983
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS