skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
14 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
256 Vandaag 4 februari 1622 hebben Jan en Wouter, broers en zoons wijlen Adriaen Wouters, ook als voogden over Anna en Covegonde, hun minderjarige zusters en dochters van wijlen genoemde Adriaen Wouters, in aanwezigheid van hun oom Mathijs Jans Santegoets, aan Jacob Willem Antonissen, hun woonhuis, boomgaard en tuin verpacht, alhier te Boxtel onder Lenneshovel bij de kapel daar. De huur loopt voor 2 achtereenvolgende jaren, de moestuin per half maart te aanvaarden, het woonhuis met Pinksteren en het akkerland in de oogsttijd stoppelbloot in dit jaar 1622 en zo ook weer achter te moeten laten. Als genoemde minderjarigde dochters zouden komen te huwen en als ze hun bezit zelf dan willen gebruiken, moet de pachter het bezit na een jaar verlaten, mits dat er vooraf met Kerstmis behoorlijik wordt opgezegd. Als deze gezusters daar willen wonen krijgen ze daaruit hun inkomen. Al hetgeen ze dan zelf niet zullen gebruiken mag de pachter dan blijven gebruiken, en de dochters mogen dan aan niemand anders verhuren. De huursom bedraagt jaarlijks 14 gulden en 15 stuivers steeds te voldoen met Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer anno 1622. Daarnaast zal de pachter jaarlijks 2 vijmen goed dakstroo van 33 pond per bussel dienen te leveren en de dakdekker mee moeten helpen en voor de afval ervan moeten ze de dekker de kost geven, danwel voor elke vijm hem 30 stuivers betalen. De pachter moet zorgen voor een goede omheining te onderhouden met het hout en materiaal dat hij zal aanschaffen en als de huur eindigt krijgt de pachter dat materiaal weer terug. Verder moet de pachter het huis goed onderhouden wat betreft de wanden, de wegene onderhouden en alle dorpslasten en bijdrages betalen die op het bezit geheven zullen worden. Als borg treedt op Jan Gerit Goossens en de pachter en zijn borg beloven samen en hoofdelijk al deze voorwaardes na te komen.
Persoon in schepenakte:
Mathijs Jans Santegoets  
Jacob Willem Antonissen  
Jan Gerit Goossens  
Adriaen Wouters  
Datering:
04-02-1622
Pagina:
398r
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
50
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
220 Onder de volgende voorwaardes zal heer Erbert van de Bichelaer priester en kanunnik alhier namens het kapìttel en in opdracht van jonker Franchoijs Beijhaerts als drossaard en schout van Boxtel met Hendrik ter Aa en Anchem Goossens als schepenen, Jan Andriessen Santegoets, Michiel Dirck Geerts als beheerders van de tafel van de H. Geest te Boxtel aan Maria weduwe van Jan Gijsberts geassisteerd met haar zoon Lambrecht, de hoeve van de H. Geest verpacht, zijnde teulland, huis en erf zoals ze nu al in gebruik heeft, alhier te Boxtel onder Lennesheuvel. De pacht loopt voor 4 achtereenvolgende jaren, en kan door elk der partijen na 2 jaar worden opgezegd, mits er met Kerstmis vooraf wordt opgezegd. Het huis is te aanvaarden met Pinksteravond a.s. 1635, de tuin half maart en het hooiland en teulland in de oogsttijd stoppelbloot en zo ook weer achter te moeten laten. De pachter moet het huis goed onderhouden en achterlaten zoals het is aanvaard. De pachtster moet de tuinschouwen, waterschouwen en straatschouwen betalen en nakomen en alle gemeentelijke lasten betalen en de chijns aan de heer. Verder mag ze niet met de korte zeis in enig groesland maaien. Verder moet ze jaarlijks op het huis 6 vijmen dakstro leggen, daarbij de dekker de kost geven voor de afval en de daghuur voorschieten en dat mag in mindering op de pacht komen maar met kennis vooraf van de beheerders. Als voorlijf moet de pachtster jaarlijks 45 gulden betalen en elk jaar 9 mud goede en schone rogge, 4 mud boekweit en twee mud gerst, samen 15 mud koren waarvan de eerste termijn zal zijn a.s. Kerstmis 1636 of 2 of 3 dagen later. De pachtster moet desgevraagd elk jaar 8 dagen mee helpen poten (planten). Als er door slecht toezicht van vuur etc. brand ontstaat, zal de pachtster daarvoor verantwoordelijk zijn. De pachtster belooft samen met haar zoon alle voorwaardes zo na te zullen komen.
Vervolg:
Datum 10 januari 1635. Ondertekend: dit merk is van de pachtster, dit merk is van genoemde Lambert, Erb. van de Bichelaer, Henrick Jans ter Aa, Ancem Jan Goossens, Jan Dries Santegoets, dit merk is van Michiel Dirck Geerts, mij present C. van de Nouwlant, secretaris.
Persoon in schepenakte:
Henrick Jans ter Aa  
Jan Andriessen Santegoets  
Michiel Dirck Geerts  
Ancem Jan Goossens  
Jan Dries Santegoets  
Erbert van de Bichelaer  
Hendrik ter Aa  
Franchoijs Beijhaerts  
Jan Gijsberts  
C. van de Nouwlant  
Datering:
10-01-1635
Pagina:
340r
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
50
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
209 Onder de volgende voorwaardes heeft Jan Huijberts in laten zetten voor een stuk akkerland groot ca. 9 lopenzaad, gelegen te Boxtel onder Munsel, belendend Jan Andries Santegoets, Jan Hendrick Molengraefs, Jan Jaspers de Bresser, Jan Henrick en de zijnen. Daaruit jaarlijks 5 gulden te betalen aan het kapittel van St. Oedenrode, afkomstig van een afgeloste rogpacht, verder 2 stuivers 2 deniers chijns aan de heer van Boxtel. Verder overpad te geven aan diegene die er recht op hebben. Het land is te aanvaarden per a.s oogsttijd stoppelbloot en de koper zal dan de halve oogstgewassen krijgen, het land over te nemen met een vervallen en de lopende termijn. Er moet worden betaald in karolusguldsens. Het opbod zal zijn per a.s. Donderdag en uitgaan met de brandende kaars omstreeks 3 uur namiddag, en er kan dan worden geboden waarbij elke slag 2 gulden doet, half en half te delen volgens oud gebruik. De koper moet de onkosten direkt bij de koop betalen en de rest vande koopsm bij de overdracht. De overdracht moet worden opgemaakt voor schepenen van Boxtel en men moet dan garant staan voor de betaling. De koper moet verder 2 pattacons gulden aan schrijfgeld betalen verder de wijnkoop en andere onksten. Verder gelden de gebruikelijke bepalingen bij verkoop. Anthonie Geerlings heeft ingezet voor 1230 gulden en heeft 110 slagen gedaan. (Einde, niet gedateerd)
Persoon in schepenakte:
Jan Jaspers de Bresser  
Jan Andries Santegoets  
Jan Hendrick Molengraefs  
Jan Huijberts  
Jan Henrick  
Anthonie Geerlings  
Datering:
00-00-16??
Pagina:
309r
Soort akte:
Verkoopvoorwaarden
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
50
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
108 Hendrick Jans van Rijsingen, Jan Evert Schellekens en Wouter Antonis van Tuijl, in hun hoedanigheid zoals in de vorige akte en ook als zodanig gemachtigd zijnde, verkopen aan Goijaert Jans Jonckers een stuk akkerland genoemd 'de Hultert' groot circa een lopenzaad alhier te Boxtel onder Hooch Gemonde, belendend Zeger Aerts, Andries Santegoets vanwege zijn vrouw Marieken dochter van Aert Wouters, Corst Jans van Hees. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Er moet overpad aan anderen worden verleend. Actum en getuigen als voor.
Persoon in schepenakte:
Hendrick Jans van Rijsingen  
Wouter Antonis van Tuijl  
Corst Jans van Hees  
Jan Evert Schellekens  
Goijaert Jans Jonckers  
Zeger Aerts  
Andries Santegoets  
Aert Wouters  
Datering:
15-05-1641
Pagina:
101r
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
50
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen: