skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 1424 Gemeentebestuur Boxmeer, 1942-1970
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Boxmeer
Geschiedenis van het archief
1424 Gemeentebestuur Boxmeer, 1942-1970
Inleiding
Geschiedenis van het archief
Onder welke omstandigheden de archiefbescheiden in het archief zijn bewaard is niet helemaal te achterhalen. Alleen een brief van Gedeputeerde Staten d.d. 26 november 1952 gaat hierover. Het college van burgemeester en wethouders wordt hierin gewezen op de verplichting van de zorg voor de gemeente-archieven. Uit een rapport van de Provinciale Inspecteur blijkt dat het grootste deel van de gemeentelijke archieven, brand- en vochtgevaarlijk, buiten een gemeentelijke archiefbewaarplaats bewaard wordt, hetgeen in strijd is met de Archiefwet en de aanwijzingen betreffende bouw, verandering en inrichting van archiefbewaarplaatsen. Het college van Gedeputeerde Staten kan zich met deze wijze van opberging niet verenigen. De voormalige secretarie van Sambeek bevat een geschikte en brandvrije bewaarplaats. Indien het vernielde slot van de branddeur hersteld is, voldoet deze aan alle eisen. Voorgesteld wordt dan ook om de bescheiden, die de gemeente niet voor haar dagelijkse dienstverrichtingen direct nodig heeft, in Sambeek te bergen. Dit advies heeft het college van burgemeester en wethouders vervolgens opgevolgd.
Over de gemeentehuizen in het archiefblok 1942-1970 is het volgende te vermelden. Uit de woningkaart van het pand gelegen Zandpaadje / Het Zand 17 blijkt dat tot 1 maart 1941 het pand Steenstraat 60 als gemeentehuis werd gebruikt. Per 1 mei 1942 werd dit voormalige gemeentehuis verhuurd aan de commissie voor Bouw-, Woning- en Welstandstoezicht. Tijdens een gedeelte van de oorlog, namelijk van 1 maart 1941 tot februari 1945 werd het Zandhuis, gelegen aan Het Zand 17 / Zandpaadje, gebruikt als gemeentehuis. Dit pand was geen eigendom van de gemeente. Gedurende de evacuatie, begin november 1944 tot medio februari 1945, is er in Rijkevoort een hulpsecretarie ingericht. Dit is gebleken uit de notulen van het college van burgemeester en wethouders, het register van ingekomen en verzonden stukken en de persoonsdossiers van die periode. In de vergadering van 15 januari 1945 wordt besloten om aan de erven A. Verbruggen een huurvergoeding te betalen voor de hulpsecretarie te Rijkevoort. Deze was gevestigd in het Parochiehuis en stond voor de kerk.
Vanaf maart 1945 zetelde de gemeentelijke organisatie in het pand van de familie Lion aan de Steenstraat 156. Deze Joodse familie heeft het pand in 1942 verlaten. Per 23 februari 1953 gaat de gemeente dit huren van bakker B.H.F. Kersten. Er bestaan dan al plannen voor nieuwbouw, maar de uitvoering hiervan stagneert door financierings-moeilijkheden. Eind vijftiger jaren als de plannen heel concreet zijn geworden, komt het tot nieuwbouw. Op 5 augustus 1959 volgt de eerste steenlegging voor het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De officiële opening vindt plaats op 11 juni 1960. Hierin is een speciale archiefruimte opgenomen met brandvrije archiefdeuren. Eindelijk kunnen de archiefbescheiden bewaard worden in een moderne geconditioneerde bewaarplaats. Hiervoor waren deze omstandigheden verre van optimaal. Dit kwam door de variatie en tijdelijkheid van lokaties waar de gemeentelijke organisatie zich vestigde.
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2078 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS