skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

1770 Collectie Sluijters, 1451-2004

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Dr. A.H.M.J.G. Sluijters, roepnaam Anton, is geboren op 25 augustus 1894 in Oosterhout bij Breda. Zijn vader Hermanus was arts aldaar. Na de MULO school in Oosterhout ging Anton naar het gymnasium in Breda. Daarna naar de universiteit in Utrecht en Amsterdam. Hij studeerde geneeskunde en promoveerde op 23 november 1920 in Utrecht op het geschrift 'De standaarddisatie van digitalis, benevens een onderzoek aangaande een geschikt Nederlandsch digitalispreparaat'. Daarna haalde Anton zijn artsexamen op 19 oktober 1921 te Amsterdam. Hij was van 1 januari 1921 tot mei 1925 eerste assistent van professor E. Laqueur bij het Pharmacotherapeutisch Laboratorium in Amsterdam.
Op 21 mei 1921 te Utrecht huwde Anton met Maria Cornelia Petronella Liduina Coebergh, geboren 5 juni 1896 Schiedam. In mei 1925 verhuisde het gezin van Amsterdam naar Ravenstein.
Daar vestigde Anton Sluijters zich als apotheekhoudend huisarts, hetgeen hij tot 1971 is gebleven. Dr. A. Sluijters heeft vele functies bekleed in de medische wereld met name bij de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst), bij de RK Artsenvereniging en bij verschillende medische tuchtcolleges.

In maart 1974 verhuist het echtpaar Sluijters-Coebergh naar een moderne verzorgingsflat (Huize Katwijk) aan de Kruisstraat te Oss. Op 31 okt 1985 overlijdt Maria Coebergh te Rosmalen en wordt begraven op 5 nov te Ravenstein. Twee jaar later, op 7 januari 1987, overlijdt Anton Sluijters
KINDEREN
Na het huwelijk van Anton Sluijters met Maria Coebergh op 19 mei 1921 te Utrecht gaat het gezin te Amsterdam wonen, waar de eerste kinderen worden geboren. Op 16 mei 1925 verhuist het gezin naar Ravenstein waar nog 5 kinderen zijn geboren. Kinderen:
1. Maria (of Meike) Carolina Theresia Clara Sluijters, geboren 24-8-1922 te Amsterdam
2. Anna (of Anneke) Maria Agnes Elisabeth Petra Sluijters, geboren 31-1-1924 te Amsterdam, overleden 1975. NB: na haar intrede in klooster Soeterbeeck zr. Miriam
3. Joannes (of Hans) Maria Jacobus Franciscus Andreas Sluijters, geboren 4-2-1925 te Amsterdam, overleden 2012. NB: De latere archivaris van Land van Ravenstein en Graafschap Megen
4. Imelda Maria Martha Birgitta Petra Sluijters, geboren 23-2-1926 te Ravenstein
5. Liduina (of Lidwina) Maria Margaretha Angela Johanna Sluijters, geboren 23-6-1928 Ravenstein
6. Antonius (of Anton) Maria Hermanus Jacobus Gervasius Sluijters, geboren 19-6-1929 te Ravenstein
7. Hermanus (of Herman) Maria Pius Dominicus Faustinus Sluijters, geboren 15-2-1934 te Ravenstein
8. Bernadette Maria Lucia Rosa Antoinette Sluijters, geboren 21-11-1936 Ravenstein
Van deze 8 personen is een persoonsdossier bijgehouden waarin archivalia van diverse aard (geboorteprentje, communieprentje, rijbewijzen, paspoorten, soms brieven etc) en enkele foto's
Johannes Maria Jacobus Franciscus Andreas Sluijters (roepnaam Hans) is geboren op 4 februari 1925 in Amsterdam. Zijn vader was Antonius Hermanus Maria Joannes Gerardus Sluijters, arts te Ravenstein en tevens verbonden aan de medische faculteit van de katholieke universiteit Nijmegen. Hans is het 3e kind en na de gymnasium B opleiding aan het Canisius College te Nijmegen is een studie medicijnen gevolgd aan de universiteit van Utrecht. Zijn kandidaats examen in de medicijnen werd in 1953 behaald.
De adressen waar J. Sluijters zelfstandig heeft gewoond zijn de volgende:
23 nov 1936 van Ravenstein naar Oss, Begijnenstraat 3;
9 sep 1938 naar Nijmegen, Berg en Dalseweg 81;
26 aug 1942 weer terug bij ouderlijk gezin in Ravenstein, Grootestraat C 14;
16 okt 1942 Nijmegen, Keizer Karelplein 6;
31 mei 1943 weer terug bij ouderlijk gezin in Ravenstein, Grootestraat C 14;
17 sep 1946 Utrecht, Frans Halsstraat 21;
21 apr 1947 Utrecht, Catharijnesingel 70;
11 aug 1947 weer terug bij ouderlijk gezin in Ravenstein, Grootestraat C 14;
30 dec 1947 Utrecht, Catharijnesingel 70;
2 jul 1948 Utrecht, Dillenburgstraat 13;
14 jun 1949 Utrecht, Kromme Nieuwegracht 88 bis;
13 jul 1955 Utrecht, Zuilenstraat 11;
21 okt 1960 Ravenstein, Grootestraat C 14;
21 nov 1960 Oosterhout, Rulstraat 22;
10 mei 1961 Oosterhout, Wilhelminalaan 30;
4 mrt 1963 Ravenstein, Scholtishof 3;
2 jan 1975 Uden, Irenestraat 9.

J. Sluijters heeft de studie medicijnen niet afgemaakt. Zijn grote passie was regionale historie (met name omgeving Ravenstein alwaar hij zijn jeugd doorbracht) en genealogie. In 1959 werd hij volontair bij het gemeentearchief Tilburg. In 1960 behaalde hij het archiefdiploma 2e klasse. Hij was toentertijd woonachtig in Oosterhout. Vanaf 1-11-1960 werd hij de assistent van de streekarchivaris in de kring Oosterhout. Volgens de heer J. Steur, destijds hoofdarchivist A bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, heeft Hans Sluijters al in zijn jeugd een verzameling van 7 meter aan aantekeningen en boeken over het Land van Ravenstein aangelegd. In 1960 zat hij ook in het Comité voor de viering van het 600-jarig bestaan van Ravenstein. Op 10 november 1960 huwde hij met Elisabeth Merkx. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren, te weten Teun en Mariëlle.
Vanaf 1 maart 1962 werd Hans als streekarchivaris aangesteld in dienst van het Streekarchivariaat Land van Ravenstein en Graafschap Megen, dat gevestigd was in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Uden. Hans Sluijters en zijn gezin woonde toen in de Irenestraat 9 te Uden. In 1980 werd het Streekarchivariaat opgeheven, en werd hij per 15 april 1980 adjunkt-streekarchivaris van het toen pas opgerichte Streekachivariaat Maasland. Per 1-1-1989 werd hij adjunkt-archivaris in het Rayon Oss-Uden van de Streekarchiefdienst Brabant-Noordoost en per 1 maart 1990 werd dit dienstverband beëindigd door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Enige weken later ontving hij de erepenning van de gemeente Ravenstein. In deze collectie zijn de twee persoonsdossiers van zijn dienstverbanden opgenomen onder inv.nr. 243
VERANTWOORDING INVENTARISATIE. De Collectie Sluijters is in gedeelten overgebracht naar het BHIC. Er is voor het eerst overgebrachte gedeelte gekozen om originele archiefbescheiden volgens het herkomstbeginsel terug te brengen naar die archieven waartoe ze behoren. In het geval van particulier opgemaakte archiefbescheiden kon dit uiteraard niet.
In het onderstaande overzichtje is te zien waar de originele archiefstukken uit verschillende archieven zijn geplaatst:
Toegang 15 Loterijfonds Ravenstein inv.nrs. 68-69.
Toegang 21 Rechtbanken in Noord-Brabant inv.nr. 1680.
Toegang 825 Drost Land van Ravenstein, inv.nr. 198-204 en bij inv.nr. 5 en 8.
Toegang 827 Rentmeester Land van Ravenstein inv.nrs. 187-235 en gevoegd bij 2, 187, 211 en 222.
Toegang 1454, DTB Schaijk, inv.nrs. 18-19.
Toegang 1884 Collectie Reek, Schaijk etc. inv.nr. 11.
Toegang 2032 Collectie Van Wielick, inv.nrs. 1-16.
Toegang 7020 Dorpsbestuiur Velp, inv.nr. 29.
Toegang 7037 Gemeentebestuur Velp, inv.nr. 703-705.
Toegang 7306 Dorpsbestuur Nistelrode, inv.nr. 55
Toegang 7356 Stadsbestuur Megen, inv.nrs. 1338-1341.
Toegang 7384 Dorpsbestuur Herpen, inv.nrs. 15-16.
Toegang 7386 Dorpsbestuur Huisseling en Neerloon, inv.nr. 70, 73-76 en gevoegd bij 38
Toegang 7388 Stad Ravenstein, inv.nrs. 215-251 en gevoegd bij 137, 139, 100, 200.
Toegang 7389 Gemeentebestuur Ravenstein, inv.nrs. 432.66-432.70, 632 en gevoegd bij inv.nrs. 83, 499 en 622.
Toegang 7390 Schepenbank Dieden, inv.nrs 85.
Toegang 7393 Collectie Ravenstein etc. inv.nrs. 222-271 en gevoegd bij inv.nr. 155.
Toegang 7426 Waterschap 's Lands van Ravenstein inv.nrs. 89-90.
Toegang 7511 Polder Boschveld, inv.nr. 576 en gevoegd bij inv.nr. 535.
Toegang 7615 Dorpsbestuur Boekel gevoegd bij inv.nrs. 59, 68, 77, 79, 84 en nieuwe inv.nrs. 129-138 (Stukken zouden een schenking van de heer De Bont uit Boekel zijn, maar behoren duidelijk tot het dorpsarchief).
Toegang 7618 Schepenbank Land van Ravenstein inv.nrs. 273-274.
Toegang 7621 Dorpsbestuur Reek, inv.nr. 35.
Toegang 7625 Dorpsbestuur Schaijk, inv.nrs. 233-256 en gevoegd bij inv.nrs. 136 en 104.
Toegang 7626 Gemeentebestuur Schaijk, inv.nr. 1554.
Toegang 7629 Dorpsbestuur Zeeland, inv.nr. 125.
Toegang 7652 Gemeentebestuur Uden, inv.nrs. 2662-2667.

De collectie Sluijters is overigens het produkt van meerdere verzamelaars binnen verschillende generaties van de familie Sluijters. In inv.nr. 161 "Necrologie etc. van de familie Sluijters" is op de eerste pagina te lezen dat "de originele documenten momenteel in handen zijn van Hermanus Sluijters (P2) te Breda maar na diens overlijden overgaan naar J. Sluijters (O7d3) te Ravenstein". De codes P2 en O7d3 zijn waarschijnlijk verwijzingen naar hun plaats binnen de stamboom Sluijters. Ook wordt hier gerefereerd aan H. Sluijters, die in 1821 al begon met het verzamelen van gegevens over de familiestamboom.
Na het overlijden in 2012 van J. Sluijters en in 2017 van zijn vrouw E. Merkx werd hun voormalig woonhuis te Uden door de familie ontruimd en is bij die gelegenheid nog een grote hoeveelheid archivalia en documentaire stukken aangetroffen. De heemkundekring Uden heeft het een en ander ontvangen en bij het BHIC is veel materiaal afgeleverd. Deze laatste stukken zijn in het voorjaar van 2018-2019 geselecteerd en gedeeltelijk teruggegeven aan de familie Sluijters. De voor het BHIC te bewaren stukken, waarbij zoals gezegd veel archivalia, zijn bij archiefblok 1770 collectie Sluijters gevoegd, waardoor het aantal rubrieken en beschrijvingen aanzienlijk is uitgebreid. Ook werd nog een collectie Sluijters krantenknipsels en archivalia die al jaren bij het BHIC berustte bij dit archiefblok beschreven om te voorkomen dat er meerdere collectie Sluijters zouden ontstaan. Van deze laatste collectie is ook veel oud krantenmateriaal vernietigd.
De foto's en het overige documentatie materiaal is niet apart in een rubriek geplaatst.

Uiteindelijk zijn er maar twee hoofdrubrieken overgebleven te weten A. Sluijters en J. Sluijters, weliswaar met de nodige onderverdelingen.
Het archief is na bewerking ca. 11,5 m' qua omvang. Het meeste materiaal is in redelijke staat. Toch komen ook een aantal archiefstukken voor conservering/restauratie in aanmerking. Het archief is geheel openbaar behalve inv.nr. 178 waarvan de openbaarheid beperkt is vanwege de privacy.
Inventaris
J. Sluijters (1925-2012). Bijna 30 jaar werkzaam als archivaris te Oosterhout en Uden
Archivaris te Oosterhout en te Uden
Streekarchivariaat Land van Ravenstein en Graafschap Megen, vanaf 1980 Streekarchivariaat Maasland
Archivalia en documentatie op plaatsnaam of op onderwerp, verzameld door J. Sluijters als streekarchivaris
(Land van) Ravenstein
Stukken betreffende stad Ravenstein
808 Bundel met gedrukte toneelspelen (met name tragedies), jaarlijks opgevoerd door studenten van de Latijnse school 'Aloysianum' te Ravenstein op de markt in Ravenstein over de periode 1754-1774 en enkele los inliggende van 1777 en 1782; voortgezet met 'specimen en kort begryp' van lesstof op dezelfde Latijnse school over 1755-1794. Met als bijlage een gedrukte lijst van toneelstukken bijgevoegd door J. Sluijters, streekarchivaris. , 1754-1794
1770 Collectie Sluijters, 1451-2004
Inventaris
J. Sluijters (1925-2012). Bijna 30 jaar werkzaam als archivaris te Oosterhout en Uden
Archivaris te Oosterhout en te Uden
Streekarchivariaat Land van Ravenstein en Graafschap Megen, vanaf 1980 Streekarchivariaat Maasland
Archivalia en documentatie op plaatsnaam of op onderwerp, verzameld door J. Sluijters als streekarchivaris
(Land van) Ravenstein
Stukken betreffende stad Ravenstein
808
Bundel met gedrukte toneelspelen (met name tragedies), jaarlijks opgevoerd door studenten van de Latijnse school 'Aloysianum' te Ravenstein op de markt in Ravenstein over de periode 1754-1774 en enkele los inliggende van 1777 en 1782; voortgezet met 'specimen en kort begryp' van lesstof op dezelfde Latijnse school over 1755-1794. Met als bijlage een gedrukte lijst van toneelstukken bijgevoegd door J. Sluijters, streekarchivaris. , 1754-1794
Datering:
1754-1794
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
1 band

Kenmerken

Datering:
1451-2004
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2064 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie: