skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: concordanties
Erfgoedstuk
Inventaris
Charters en handschriften, inv.nrs 500 - 999
538 Akte van verkoop, verleden voor Wouter van Achel en Paulus Raessen, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Adrianus Preyker, priester en beneficiaat collegiale kerk Sint-Jan Evangelist in 's-Hertogenbosch, en Servatius, zoon Johannes, zoon Servatius van der Stegen, als uitvoerders van uiterste wil van Servatius, priester en beneficiaat der genoemde kerk als hij leefde, en zoon Servatius van der Stegen aan Henrik, zoon Henrik, zoon Johannes van Tulden, van grondrente uit halve bouwhoeve in Oirschot "Die Vluet", tussen erf van Henrik van den Gasthuys enerzijds en dat van Willem Mathijszn anderzijds, welke grondrente genoemde priester Van der Stegen op 14 augustus 1544 verkregen had van Petrus, zoon Egidius van Broekhoven, als man Jutte, dochter Rutger, zoon Johannes die Cremer, 12 maart 1549 i
221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845
Inventaris
Charters en handschriften, inv.nrs 500 - 999
538
Akte van verkoop, verleden voor Wouter van Achel en Paulus Raessen, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Adrianus Preyker, priester en beneficiaat collegiale kerk Sint-Jan Evangelist in 's-Hertogenbosch, en Servatius, zoon Johannes, zoon Servatius van der Stegen, als uitvoerders van uiterste wil van Servatius, priester en beneficiaat der genoemde kerk als hij leefde, en zoon Servatius van der Stegen aan Henrik, zoon Henrik, zoon Johannes van Tulden, van grondrente uit halve bouwhoeve in Oirschot "Die Vluet", tussen erf van Henrik van den Gasthuys enerzijds en dat van Willem Mathijszn anderzijds, welke grondrente genoemde priester Van der Stegen op 14 augustus 1544 verkregen had van Petrus, zoon Egidius van Broekhoven, als man Jutte, dochter Rutger, zoon Johannes die Cremer, 12 maart 1549
Datering:
12 maart 1549
NB:
Zie inventarisnr nr 519. Beneficie = geestelijke waardigheid met daaraan verbonden inkomsten.
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
1 charter
Oude Orde:
supplement 227
Reden geen uitleen:
Scans beschikbaar

Ga
571 Akte van verkoop, door Johannes, zoon van Servatius van Weert / Johannes, zoon Johannes van Doerne, als man Elizabeth / Gerardus, zoon Johannes Fabri, als man Maria (evenals Elizabeth dochter Servatius van Weert) / Johannes van Beerdonk en Petrus Egidiuszn van Broekhoven, als voogden Gerard en Jacob, zonen Servatius van Weert, tegen grondrente, aan Johannes Kuysten Johanneszn, van huis met erf, bakhuis, eethuis, zomerhuis, boomgaard, kruidtuin en weide, in parochie Vught Sint-Peter (namen: Braak- , Brug- , Eik- en Grote Akker / Koekamp / Meerbeemd) / hooiland onder 's-Hertogenbosch bij "Die Leegvonder" / rijdend perceel hooiland onder 's-Hertogenbosch, 23 oktober 1561
Akte van verkoop, door Hillegondis, dochter Philips Geratszn en weduwe Johannes Kuysten, aan Zeger Johanneszn Damen van Schijndel, van deze goederen, 9 januari 1570
Akte van verklaring door schepenen van 's-Hertogenbosch dat zij gezien hebben machtiging van 24 juli 1561 door Philips, koning van Spanje, voor Jan Kuysten, zoon wijlen Jan Kuysten, priester, en ongehuwde Mechteld van Aken, en voor Hillegonde van Rode, zijn vrouw, dochter wijlen Philips van Rode, verleend om over al hun goederen te beschikken, 9 januari 1570
Akte van verklaring door schepenen van 's-Hertogenbosch dat zij gezien hebben testament, verleden in 1570 voor Petrus Peelmans, vice-pastoor kerk Sint-Jan 's-Hertogenbosch, waarbij Jan, zoon Jan Kuysten en Hilleken Philipsdr, zijn vrouw, bevattende legaat groot 1 stuiver aan kerkfabriek Sint-Jan 's-Hertogenbosch / machtiging op langstlevende om over goederen vooroverleden echtgenoot te beschikken / last op langstlevende om aan dochter Jenneke, als zij tot "Godlycken staet" mocht komen, 800 carolusgulden mee te geven / legaat aan Cornelis, bastaardzoon erflater, groot 800 carolusgulden / benoeming door erflater tot zijn executeurs-testamentair en voogden over Jenneke en Cornelis voornoemd, Gerit Philipszn in "Drie Emmers" en Adam van den Laar, zwagers erflater, met toevoeging, 1561 en 1570 i
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Kenmerken
Datering:
1303-1845
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS