skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: concordanties
Erfgoedstuk
Inventaris
Charters en handschriften, inv.nrs 500 - 999
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
700 Akte van verkoop, verleden voor Godefridus van Vlierden en Reinier de Haze, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Willem, zoon Godefridus Wouterszn, aan Adrianus Wijnen van huis met erf en 2 achterhuizen "De Blauwe Handschoen" aan Vughterdijk tussen beide poorten, tussen erf van Petrus Heze enerzijds en dat van de timmerman Pelgrom anderzijds en zich uitstrekkende vanaf de straat tot aan het water, welk huis genoemde Willem van Dirk die Gruyter gekocht had, 15 juli 1594 i
221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845
Inventaris
Charters en handschriften, inv.nrs 500 - 999
700
Akte van verkoop, verleden voor Godefridus van Vlierden en Reinier de Haze, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Willem, zoon Godefridus Wouterszn, aan Adrianus Wijnen van huis met erf en 2 achterhuizen "De Blauwe Handschoen" aan Vughterdijk tussen beide poorten, tussen erf van Petrus Heze enerzijds en dat van de timmerman Pelgrom anderzijds en zich uitstrekkende vanaf de straat tot aan het water, welk huis genoemde Willem van Dirk die Gruyter gekocht had, 15 juli 1594
Datering:
15 juli 1594
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
1 charter
Oude Orde:
supplement 350
Reden geen uitleen:
Scans beschikbaar

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
736 Akte van verklaring door Daniël Peterszn van Berlicom en Anthoni van Gemert, schepenen van Heusden, dat Henrik Janssen in Nieuwkuijk hun heeft getoond akte van volmacht, op 18 november 1600 verleden voor Aart van Breugel en Peter Pelgrom, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Coenraad Salomonszn Ketelaar in 's-Hertogenbosch, tevens namens Jan, zoon wijlen Roelof Salomonszn, voor genoemde Henrik Janssen in Nieuwkuijk om hophof in Hedikhuizen te verkopen aan Jan van Wijk Crijnszn en om aan Pauwels Heymanszn te verkopen halve morgen aldaar "De Ham", en dat daarop genoemde lasthebber aan genoemde van Wijk verkocht heeft voorschreven hophof, gelegen tussen erf van Marie Roel Heijmanszn en dat van Pauwels Roelofszn en zich uitstrekkende van Achterstraat tot aan Hoge Dijk, Kerkenwaard en Jan van Wijk's erf, met dijk, tuin, sloot, Maas en wetering daartoe behorende akte van verkoop, op 5 februari 1605 verleden voor Gijsbert Janszn van Wijfliet en Adriaan van der Merwede, schepenen van Heusden, door Willem Marten Adriaanszn in Tilburg, als man van Aleit Adriaans / haar zuster Lijsken, vrouw Jan Quirijnszn in Hedikhuizen, namens alle andere erfgenamen van Peter Adriaans kinderen in Gorinchem en in Woudrichem, aan Antonie Peterszn in Hedikhuizen van voornoemde hophof, en dat daarop Jan Jacobszn in Wijk / Gerrit Corneliszn in Giessen, als man van Lijsken Huijbrechtsdr van Asperen / broerskinderen wijlen Jan Quirijnszn van Wijk / Gerrit Corneliszn, namens zijn zwager Cornelis Huijbrechtszn, verklaarden dat zij geen aanspraak maken op nalatenschap Jan Quirijnszn maar die aan zijn schuldeisers overlaten, 2 december 1600 i
762 Akte van verbintenis, verleden voor Jan Alarts, Adriaan Eymberts Henrikszn, Henrik Seberts Brants, Jan Gerit Goossens, Aart Peters van Overbeeck, Henrik Jans Schellekens en Jan Jans Roeffen, schepenen van Boxtel, van Peter Jacobszn van Rund jegens Philips, zoon Jan Lambert Millinck en Ida, dochter wijlen Pauwels Eymberts van den Bersselaer, en hun overige erfgenamen om geldrente, gaande uit beemdje, thans toebehorende aan hem, Peter Jacobszn van Rund, en in Boxtel onder Lennisheuvel achter "De Ploeg", in het vervolg uit zijn voormelde goederen te voldoen aan Cornelis Janszoon van Roy, ingebieder van stad 's-Hertogenbosch, tevens akte van ontslag, verleden voor voornoemde schepenen van Boxtel, door Philips Millinck voornoemd, Lambert, zoon wijlen Lambert Millinck, Wouter Bernaerts als man Catarina, dochter wijlen Lambert Millinck voornoemd, en Adriaan Janszn als man Elisabeth, dochter wijlen Peter Millinck, zowel voor zichzelf als in naam en vanwege al hun andere mede-erfgenamen van wijlen Jan Lambert Millinck en Ida voornoemd, voor Peter Jacobszn van Rund van roggepacht die hij verplicht was aan meerbedoelde erfgenamen te betalen uit landerijen, door hem verkregen van Jan Peter Stoots en gelegen onder Lennisheuvel, aangezien voornoemde erfgenamen Jan Lambert Millinck en diens echtgenoot Ida, gehouden waren aan voornoemde Cornelis Roy te voldoen voorschreven geldrente, en aangezien genoemde Peter Jacobszn van Rund voornoemde grondrente gedurende enige jaren vanwege voorbedoelde erfgenamen heeft betaald aan voormelde ingebieder, in plaats van voorschreven roggepacht, 28 augustus 1609 i
763 Akte van verkoop, verleden voor Gerard van den Berge en Goeyaart Loeff, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Jacob, zoon wijlen Cornelis Jacobsen, in Riethoven, aan Jan, zoon Hooghart Bartholomeuszn Kelders, griffier bisdom 's-Hertogenbosch, van:
grondrente die Gerit Dielis Genenzoon blijkens schepenakten van Bergeyk van 1 december 1563 verleend had aan Frans Jacobs uit akker in Westerhoven "De Roefsakker", en welke grondrente van genoemde Frans Jacobs is gekomen aan diens kleinzoon Jacob voornoemd;
grondrente die Frank Franszn blijkens schepenakten van Bergeyk van 6 december 1565 had verleend aan Goossen Willemszn uit beemd "De Coppelen" in Riethoven, en welke grondrente Catharina, dochter Maarten Goossens, met Jan Stappers, haar voogd, aan voornoemde Jacob, zoon Cornelis Jacobsen op 2 maart 1599 voor schepenen van Bergeyk verkocht had;
grondrente die Roef Simons en zijn dochter Elisabeth met Peter, haar man, blijkens schepenakten van Bergeyk van 31 januari 1571 hadden verleend aan Heilwig, dochter Wouter Coninx, uit bouwhoeve in Riethoven, en welke grondrente Wouter Henrikszn Heesborchs op 13 december 1606 voor schepenen van Bergeyk aan reeds genoemde Jacob verkocht had;
grondrente die Dierik Delis Gerritszn blijkens schepenakten van Bergeyk van 1 februari 1570 verleend had aan Frans Jacobszn van Dommelen vanuit beemd "De Roest" in Riethoven, en welke grondrente van genoemde Frans op Cornelis Franszn zijn zoon, vader voornoemde Jacob, en ten slotte op deze laatste vererfd was, 17 oktober 1609 i
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500

Kenmerken

Datering:
1303-1845
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie: