skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

 221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: concordanties
Erfgoedstuk
Inventaris
Charters en handschriften, inv.nrs 500 - 999
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
801 Akte van vestiging, verleden voor Michiel Reijners en Henrik Kuijsten, schepenen van Bladel, door Roelof Aartszn ten behoeve van de Heilige-Geesttafel in Netersel van rente groot 3 Rijnse guldens op huis en hof in Bladel, 23 februari 1614 i
221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845
Inventaris
Charters en handschriften, inv.nrs 500 - 999
801
Akte van vestiging, verleden voor Michiel Reijners en Henrik Kuijsten, schepenen van Bladel, door Roelof Aartszn ten behoeve van de Heilige-Geesttafel in Netersel van rente groot 3 Rijnse guldens op huis en hof in Bladel, 23 februari 1614
Datering:
23 februari 1614
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
1 charter
Oude Orde:
inventaris Sasse van Ysselt 485
Reden geen uitleen:
Scans beschikbaar

Ga
809 Akte van verkoop, verleden voor Rogier van Broeckhoven en Arnd Monicx, schepenen van 's-Hertogenbosch, door (zie namen hierna), aan Tielman, zoon wijlen Jan Tielmanszn, raad van die stad, van erfrente, door Staten van Brabant op 18 januari 1573 verkocht aan Yken, weduwe Peter Andrieszn Hickstein, en door Joseph, zoon wijlen Gerard Verhouthert en Marijke, dochter Peter Andrieszn, overgedragen aan Jan Smits van Gemert blijkens schepenakten van 's-Hertogenbosch van 17 maart 1593
Robertus Sweertius, plebaan Sint-Jan in 's-Hertogenbosch / Jacob van der Cammen, raad van die stad / Peter van Leeuwen, openbaar notaris / Hillegond, dochter Peter Andrieszn Hickstein en weduwe Jan Fabri van Gemert / Cornelis en Jacob, broers, en Frensken, hun zuster, kinderen wijlen Dierk Fabri van Gemert / Dierik van Gent, als man Mechteld en Jan Corstiaanszn van den Camp, als man Maria, dochters van voornoemde Dierk Fabri van Gemert / Jan van Houthem, als man Mechteld, dochter wijlen Jan Fabri van Gemert / Ambrosius, zoon wijlen Henrik Fabri van Gemert / Joseph van Geffen, schout in Helmond / Jan en Dierksken, minderjarige kinderen wijlen Dierk Fabri, in leven schout van Maasland, zoon wijlen Gerard Fabri van Gemert / Jan Corstiaanszn van den Camp / Maria, dochter voornoemde wijlen Gerard Fabri van Gemert en weduwe van Lambrecht Becx / Jacques van der Meeren, als man Theodora, dochter Gerard Fabri voornoemd / Joseph van Geffen, als man Mechteld, dochter voornoemde Gerard Fabri, blijkens schepenakten van Aarlebeek / Justus Fabritius, zoon voonoemde Gerard Fabri, blijkens schepenakten van Aarlebeek / Jan, zoon voornoemde Gerard Fabri, advocaat bij Hoge Raad in Mechelen / Johan de Becker, als man Elisabeth, dochter Cornelis Franszn van Bethmer en wijlen Catharina, dochter wijlen Jan Fabri van Gemert / Anthonetta, dochter voornoemde Cornelis en Catharina, en François, haar broer, 10 juli 1615 i
860 Akte van verkoop, verleden voor Peter van Gestel en Jan van den Ven, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Arnd, zoon wijlen Thielman Henrikszn van Bladel en Matijsken, dochter Arnt Banier / Rombout, zoon Goijart Heeren, als man Elizabeth, tevens als gemachtigde van zijn zwager Andries Janszn, man Anneken, evenals zijn vrouw Elizabeth, dochter Thielman van Bladel en Matijsken voornoemd / dezelfden als gemachtigden kinderen wijlen Zeger, zoon Thielman van Bl adel en Matijsken voornoemd / Jan, zoon wijlen Antonis Janszn, als man Catharina, dochter wijlen Arnd Balthus en wijlen Aleijt, dochter van dezelfde Thielman en Matijsken, zowel voor zichzelf en als gemachtigde van Jan Gijsberts, als man Arnolda, en van Adriaan van Wijk als man Johanna, die evenals genoemde Arnolda dochter is van Floris Artszn en genoemde Aleijt, zomede als gemachtigde van Jan Janssen Cremes, man Anneken, en van haar zuster Margriet, beiden dochters Floris Artszn en Aleijt voornoemd, aan Vrank, zoon Jan Janssen, bakker, en wijlen Catharina, dochter Thielman van Bladel en Matijsken meermalen genoemd, welke Frank reeds 1/6 in na te noemen roggepacht bezat, van 5/6 in roggepacht die door Willem, zoon wijlen Gerard Witen, voor ene helft aan Laureijns van Bladel Arntszn en voor andere helft aan Aarden en Gielissen, zonen laatstbedoelde Arnt, was verleend uit windmolen "De Creytenmolen" in Oisterwijk met hofstede daarbij gelegen tussen gemeint en erf van Jan Cantor van den Schoor, en die daarna op 13 oktober 1585 voor schepenen van 's-Hertogenbosch door Jacob, zoon wijlen Pauwels, zoon wijlen Jacob van Bladel, was overgedragen aan voornoemde Thielman Henrikszn van Bladel, 1622 november 21 i
891 Akte van verkoop, verleden voor Jacob de Cok en Albert van den Dungen, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Nicolaas Janszn Donkers, raad en rector groot gasthuis van 's-Hertogenbosch, in tegenwoordigheid en met toestemming van Jan van den Velde, licentiaat in de rechten en schepen van genoemde stad, als provisor van bedoeld gasthuis; Cornelia, dochter wijlen Frans Geritszn de Vrieze, weduwe Goyart Grootarts van Os de Jonge, Lambrecht Gerards Moons, Clement Jans van Zomeren en Mechteld, weduwe Jacob Janszn van Someren, tijkwerker, deze laatste krachtens testament door haar genoemde man en haar, verleden voor Gerard Kempen, priester, als openbaar notaris, op 28 september 1627, allen als testamentaire erfgenamen van Catharina, dochter wijlen Jaspar Aartszn Monicx en Magdalena, diens huisvrouw zaliger, dochter Lambert Kyevits, priester, en te voren weduwe Hans Gerards Wellens, blijkens haar testament, op 23 september 1612 verleden voor notaris Jan Somers, - aan Dierik Dierkszn van Erp, timmerman, van voorhuis, middelhuis, erf, tuin, achterkamer, achterhuis, gang en poort, in 's-Hertogenbosch op de Oude Dieze, tussen huis en erf van Dierik van den Velde, als man van Perijntken, dochter wijlen Huibert Aarts Heesters, enerzijds en tussen huis en erf van Margriet, dochter wijlen Simon van Bell, weduwe Herman Goijarts van Sambeek, anderzijds, en zich uitstrekkende vanaf genoemde straat tot aan het water, welk voorschreven voorhuis Otto "Die Dorre", zoon wijlen Alard en weduwnaar Luytgard, dochter wijlen Jan Martens, daartoe gemachtigd bij haar testament, had verkocht aan Lambert, zoon wijlen Peter Kievits, priester, blijkens schepenakte van 31 januari 1615 en dat daarna op voornoemde Catharina Monicx door dood van Arnd Janszn Monicx, haar neef, was vererfd, 1627 december 20 i
Records 401 t/m 500
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS