skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 5226 Collectie Esch, ca. 1700-2005
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
RK Boerenbond of NCB afdeling Esch, 1934-1997
5226 Collectie Esch, ca. 1700-2005
Inventaris
RK Boerenbond of NCB afdeling Esch, 1934-1997
Datering:
1934-1997
Op maandag 19 november 1934 wordt de RK Boerenbond afdeling Esch opgericht in de bijzondere school te Esch. Met name de heer C.F. Jansen (beter bekend als meester Jansen) die als onderwijzer in Esch werkzaam was had hiervoor geijverd. Maar liefst 34 leden van de afdeling Boxtel en Vught die allen woonachtig waren in Esch hadden het hoofdbestuur van de NCB in Tilburg daartoe verzocht. Het hoofdbestuur van de NCB had na ingewonnen advies bij die afdeling geen bezwaar gezien en dus kon de plaatselijke afdeling Esch van start.
Pastoor van Duren hield een openingstoespraak waarbij ook de burgemeester en secretaris van Esch aanwezig waren. Aanvankelijk begon de plaatselijke afdeling met 24 leden. Er werd een voorlopig bestuur gekozen waarin C. den Ouden, A. v.d. Bruggen, J. v. Hal, Chr. v.d. Laar en H. v.d. Langenberg zitting hadden. C. den Ouden werd voorzitter en Chr. v.d. Laar secretaris / penningmeester. De statuten werden goedgekeurd en men kon beginnen.
In 1935 telde de afdeling al 41 leden en werd er ook een afdeling van de Jonge Boerenstand opgericht. Voortaan zouden de ledenvergaderingen in een herberg bij W. den Ouden worden gehouden en de bestuursvergaderingen bij een van de bestuursleden thuis. In maart 1937 ging de afdeling over tot de aankoop van een zaaimachine voor een prijs van f 175,- ter gebruik voor de leden. Dat was destijds een heel bedrag, hetgeen gedeeltelijk dan ook geleend moest worden. In deze begintijd werd er veel aandacht geschonken aan scholing d.m.v. het volgen van landbouw- ontwikkelingscursussen, verhoging van de produktie door mechanisatie en bestrijding van ziekten zoals de Colaradokever in de aardappelteelt en bestrijding van mond- en klauwzeer bij vee. In 1941 kwam er een abrupt einde aan de RK Boerenbond Esch door het verbod van de Duitse bezetter.
Heroprichting vond plaats in maart 1945. Een nieuw bestuur werd gekozen met hierin: C. den Ouden, voorzitter, Th. v.d. Meijden secretaris / penningmeester en bestuursleden
M. Peijnenburg, J. v.d. Langenberg, P. v.d. Ven en L. v.d. Meijden. Ook wordt in dat jaar de Boerinnenbond in Esch opgericht. In het jaarverslag van 1946 werd ook een verslagje van de boerinnenbond opgenomen.
Op de algemene vergadering van 14 januari 1949 hield geestelijk adviseur pastoor Hackfort een korte levensbeschrijving over de Heilige Antonius Abt: beschermheilige bij ziekte van vee, dus bij uitstek een boerenheilige. Hij nodigde de boeren uit om met hun paarden op zondag 16 januari aan de kerk te komen om ze te laten zegenen. Dit zou het begin van een lange traditie worden.
De RK Boerenbond was een typische verzuilde standsorganisatie. Het kwam op voor de belangen van de RK boerenstand en zorgde ook voor verbinding en bescherming van de leden, bijvoorbeeld door het organiseren van boerengezinsdagen waarmee in 1956 werd begonnen. De doelstelling was naast de belangenbehartiging van de leden, een bijdrage leveren aan de persoons- en beroepsvorming van hun leden en het medeverantwoordelijkheid dragen in kerkelijke en burgerlijke samenleving.
In 1962 vond er een ruilverkaveling plaats in de regio. In de jaren 80 wordt het probleem van de mestuitstoot in de veeteelt een steeds nijpender probleem. Nieuwe milieuwetgeving was aanstaande en natuurorganistaties worden steeds belangrijker, soms ten koste van de boerenstand. In 1984 wordt het 50 jarig bestaan van de RK Boerenbond afdeling Esch gevierd, en in 1994 het 60 jarig bestaan. De afdeling Esch van de RK Boerenbond wordt uiteindelijk in 1997 opgeheven.
Het archief van de RK Boerenbond werd in 2019 geschonken aan het BHIC. Enkel de administratie van de contributieafdracht van de leden aan de landelijke NCB in Tilburg is vernietigd. Het overige is in goede staat en verpakt in zuurvrij materiaal.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2067 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS