skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 55 Gevangenissen in Breda, 1815-1975
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht * 
Aanwijzingen voor de gebruiker
55 Gevangenissen in Breda, 1815-1975
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door
(volledig): Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 55 Gevangenissen Breda, 1815 - 1940, inv.nr. ...
(verkort): BHIC, 55 Gevangenissen Breda, inv.nr. ...
De inschrijvingsregisters maken een zeer belangrijk deel van het archief uit. Vanaf het jaar 1842 werden deze registers volgens een bepaald patroon / model ingericht. In de periode 1842-1887 kende men de registers modelnummer 1 (voor het huis van bewaring), modelnummer 2 (voor het huis van arrest), modelnummer 3 (voor het provoosthuis), modelnummer 4 (voor het huis van justitie), modelnummer 5 (voor de strafgevangenis). In de periode 1888-1940 had men de registers model A (voor de strafgevangenis / rijkswerkinrichting), model B (voor het huis van bewaring, met uitzondering van de voorlopig aangehoudenen), model C (voor de voorlopig aangehoudenen in het huis van bewaring), model D (voor gegijzelden om schulden in het huis van bewaring). In de hierna volgende bijlage wordt aangegeven welke gegevens in de registers te vinden zijn.
De archieven zijn slechts raadpleegbaar met inachtneming van de volgende beperking.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van de archiefbescheiden, voorzover jonger dan 75 jaar, beperkt in dier voege dat zij slechts mogen worden geraadpleegd door de verzoeker / ster die schriftelijk heeft verklaard:
a. dat uit de bescheiden verkregen gegevens slechts voor het door de verzoeker / ster aangegeven doel zullen worden aangewend;
b. dat hij / zij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;
c. dat hij / zij niet tot publicatie van gegevens uit archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de beheerder / ster van het Brabants Historisch Informatie Centrum;
d. dat hij / zij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem / haar ter kennis komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen;
e. dat hij / zij de Staat der Nederlanden vrijwaart voor aanspraken van derden ter zaken van alle schade die zij lijden tengevolge van de raadpleging van de verzoeker.
Bijlagen * 
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2095 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS