skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

 7550 Vincent van Gogh HAVO te Oss, 1975 - 1991
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Het OMO

Het OMO is in september 1916 opgericht. De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is het schoolbestuur van meerdere middelbare scholen en is gevestigd in Tilburg. De missie waarmee OMO startte, is de emancipatie van katholieken in Noord-Brabant. Omdat onderwijs wordt gezien als een belangrijk instrument voor emancipatie, ontstaan er (seculiere) katholieke scholen voor voortgezet onderwijs.
Een kwart eeuw later komt de nadruk te liggen op een meer sociaal-culturele doelstelling: ervoor zorgen dat kinderen ongeacht hun talent of sociale achtergrond in staat zijn om op korte afstand van hun woning voortgezet onderwijs te volgen.

In de jaren ’80 woedt er een schoolstrijd in Oss rondom de realisatie van de eerste openbare school voor voortgezet onderwijs. Deze ontwikkelingen in de Osse politiek hebben uiteindelijk geleid tot de oprichting van het Mondriaancollege.
De voorlopers van dit college waren de Maria Immaculata Mavo (zie toegang 7549) en de Vincent van Gogh Havo.
Medio jaren ’70 werd duidelijk dat er een mogelijkheid bestond voor een derde HAVO/VWO-school in Oss naast de bestaande katholieke scholen Titus-Brandsma Lyceum (1923 gestart door de paters Carmelieten, met als drijvende kracht pater Titus Brandsma) en Maasland College (gesticht 1947).
De gemeente Oss besloot een aanvraag in te dienen bij de Minister om een gemeentelijke HAVO/VWO-school in het Scholenplan 1977-1979 op te nemen. In de tussentijd bleek dat ook de OMO (Ons Middelbaar Onderwijs), bestuur van het Katholieke Maasland College, een aanvraag bij de Minister had ingediend voor een derde (katholieke) HAVO in Oss.
Vanwege de door het OMO voorgelegde prognoses willigde de staatssecretaris dit verzoek in, maar zij adviseerde de gemeente en OMO met elkaar in gesprek te gaan om te komen tot een samenwerkingsschool.
Uiteindelijk richtte de OMO op eigen houtje de Vincent van Gogh-HAVO op (1977), een katholieke school met wel een zeer progressieve identiteit. Die ontleende de school aan het feit dat juist de jongere docenten van het Maasland College gingen werken aan de Vincent van Gogh-HAVO.
Vincent van Gogh Havo


De Vincent van Gogh havo, katholieke school voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs is gestart op 1 aug 1977 en wordt dan gehouden in noodbouw aan de Titus Brandsmalaan 1 te Oss.
De Havo begon met vier brugklassen en drie groepen Havo-4 in de in 1975-1976 geplaatste noodlokalen van de vm dependance van het Maaslandcollege. In 1978-1979 werden nieuwe lokalen bijgebouwd waardoor de school ongeveer verdubbelde. Aantal scholieren werd toen c. 450.
Het was de derde Havo in Oss, naast de Havo's van het Maaslandcollege en het Titus Brandsmalyceum, en de eerste openbare. De eerste directeur was drs. A. Wouters (die aanbleef tot najaar 1986).
Men gebruikte het gymnastieklokaal van de gemeente Oss aan de Ruivert 3.
Grote veranderingen in Oss


In de jaren ’80 daalde in Nederland het aantal leerlingen in het Voortgezet onderwijs sterk. Mede daardoor fuseerden vele scholen tot scholengemeenschappen, meestal VWO-HAVO-MAVO. In Oss kwam ook de Vincent van Gogh Havo door daling van het aantal leerlingen in de problemen.
Aanvankelijk werkte de Van Gogh Havo aan een alternatief om de school te verplaatsen naar Heesch en met de Antonius Mavo aldaar te fuseren. Door het uitblijven van concensus werkte men daarna aan andere fusies. In 1985 stapte een groot deel van het bestuur op en het jaar daarop vertrok directeur Wouters.
Daarna kwamen in beeld in 1986-1987 de fusie met het Maaslandcollege, en vervolgens met Mavo De Pelgrim. De laatste fusie zou in 1987 daadwerkelijk beginnen onder intensieve samenwerking met het Maaslandcollege.
Begin 1987 werd B. Martens benoemd tot directeur van de Vincent van Gogh Havo.
Het gemeentebestuur Oss nam echter initiatieven tot de oprichting van een scholengemeenschap, en was tevens voorstander van de stichting van een openbare school. Even zag het ernaar uit, dat de Mavo St. Jan daarin een hoofdrol zou spelen. Tenslotte werd de openbare school opgericht met de Vincent van Gogh Havo-Atheneum (1989) en een jaar later kwam Mavo “Maria Immaculata” ofwel “Immac” deze school versterken.
Mondriaan College

Met ingang van het schooljaar 1989/1990 werd de Vincent van Gogh Havo van het OMO rayonbestuur Oss overgenomen door het gemeentebestuur Oss en werd daarmee een openbare school.
Het bestuur en beheer van de Openbare Scholengemeenschap voor Havo en Vwo werd opgedragen en gedelegeerd aan een Bestuurs- en beheerscommissie. Samenstelling, taken en bevoegdheden werden vastgelegd in een gemeentelijke verordening. De commissie is geïnstalleerd op 4 nov 1989 en de voorzitter was de wethouder van Onderwijs te Oss.

De nieuwe naam was Mondriaan College, dat een openbare school voor havo en atheneum werd.
Het gemeentebestuur heeft daarop een gedeelte van de Titus Brandsmalaan per 1 januari 1990 omgedoopt tot Mondriaanlaan (zijstraat van de dr. Saal van Zwanenbergsingel en van de Hescheweg).
De Immac Mavo trad per 1 aug 1990 ook tot deze openbare scholengemeenschap toe.

Een aantal jaren later werden de kenmerkende houten lokalen vervangen door nieuwbouw. Inmiddels telt de huidige school ruim 1500 leerlingen.

Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2067 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS