skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

7764 Collectie Dinther, 1806-1979

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris collectie Dinther
Parochiaal Comité Sint-Radboudstichting, afdeling Dinther, 1907-1969
Geschiedenis

De intellectuele emancipatie van het katholieke bevolkingsdeel bevorderen. Dat is in 1905 de reden voor de Nederlandse bisschoppen om de Radboudstichting op te richten. De naam van Radboud wordt gekozen omdat deze heilige uit de 10e eeuw behalve bisschop van Utrecht ook dichter, pastor, historicus en componist was. Een veelzijdig gevormd en geleerd man dus. Om een dergelijke vorming voor een brede laag van de bevolking mogelijk te maken, doet de Radboudstichting haar best om een katholieke universiteit op te richten. Dat streven wordt werkelijkheid in 1923, met de oprichting van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Inmiddels zijn er in veel gemeenten dan al plaatselijke "afdelingen of comité's" opgericht. Te Dinther gebeurde dat in maart 1907 onder voorzitterschap van pastoor J. der Kinderen.
Men hield een jaarlijkse collecte, meestal in het najaar, later onder de naam "Universiteitszondag" (ook wel Radboudzondag) bekend geworden.
In 1968 fuseert de Stichting met het Katholiek Hoger Onderwijs Fonds tot de Radboudstichting wetenschappelijk onderwijs. Men richt zich inmiddels ook op katholieke studenten die buiten Nijmegen en Tilburg studeren.
Wanneer de overheid in de jaren '60 de financiering van die universiteit overneemt, slaat de Radboudstichting nieuwe wegen in. Zij wil aanwezig zijn aan de openbare universiteiten door het inrichten van bijzondere leerstoelen. Ook ontwikkelt zij het beurzenprogramma en activiteiten voor het hbo.
Hoger onderwijs toegankelijk maken voor katholieken is nu, een slordige eeuw na de oprichting, niet meer nodig. Die taak heeft inmiddels een aangepaste invulling gekregen: de katholieke levensbeschouwing op vruchtbare en wetenschappelijke manier bij het hoger onderwijs betrekken.

[bron: www.radboudstichting.nl]

(Vernietigd zijn: lijsten van inzamelingsbedragen, girostortingsbewijzen, kennisgevingen)
17 Correspondentie , 1957-1969
7764 Collectie Dinther, 1806-1979
Inventaris collectie Dinther
Parochiaal Comité Sint-Radboudstichting, afdeling Dinther, 1907-1969
17
Correspondentie , 1957-1969
Datering:
1957-1969
Vindplaats origineel:
Den Bosch

Kenmerken

Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie: