skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 7619 De Peelgemeenschap, (1920) 1947 - 1986
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inventaris
Waterschap "wegschap De Peel"

Het waterschap "wegschap de Peel" te Boxmeer, is ingesteld door besluit der Provinciale Staten van Noord-Brabant van 22 juli 1920, gepubliceerd in provinciaal blad no 54, 1920.
Het secretariaat van het waterschap "wegschap de Peel" werd verzorgd door secretaris-penningmeester J. Bellemakers, opzichter van de Nederlandsche heidemaatschappij, te Bakel- Milheeze (Rips) , gedurende 1937 opgevolgd door A. Bijlard te Deurne. Gedurende 1950 werd dit waterschap opgeheven.
De taak van het waterschap, nl. het onderhoud van de in het werkgebied bevindende wegen, werd overgenomen door het bij gemeenschappelijk besluit van de raden van de gemeenten Bakel, Boekel, Oploo, Uden, Wanroij en Zeeland gevormde, rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, genaamd de "Peelgemeenschap".
De archivalia van dit waterschap zijn te beschouwen als gedeponeerd archief van het archief van De Peelgemeenschap en betreffen de inventarisnummers 1-39.
De Peelgemeenschap

De Peelgemeenschap is een op 1 juli 1948 in werking getreden gemeenschappelijke regeling van voor de Wet Gemeenschappelijke Regelingen van 1950. De regeling zou gelden voor een periode van 40 jaren.
Het doel was de bewoners van de noordelijke Peel, inwoners van de gemeenten Bakel, Boekel, Gemert, Mill, Oploo, Uden, Wanroij en Zeeland, uit hun isolement te verlossen door aanleg en verharding van wegen. Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam de Peelgemeenschap was gevestigd per adres gemeentehuis Boekel.

Het algemeen bestuur, de wegenraad; bestond uit de burgemeesters en 8 niet ambtelijke leden, benoemd door de gemeenteraden. Het dagelijks bestuur bestond uit de voorzitter, benoemd door GS uit of buiten leden van de wegenraad, en twee leden benoemd door de wegenraad uit zijn midden.
Door de wegenraad werden ook benoemd een secretaris en een penningmeester. (Bron: Noord-Brabant 1968 no 1, artikel Jans)
De Peelgemeenschap is opgeheven per 1-1-1983 en de taken zijn door de gemeenten overgenomen.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS