skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3A)

beacon
 
 
Schepenakte
196 In de naam van de heer God amen. Vandaag 12 mei 1688 voormiddag omstreeks 9 uur verscheen voor mij notaris en getuigen Antonis Antonis de Bresser wonend te Gemonde in de heerlijkheid St. Michielsgestel, ziek in bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenktn de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom zijn laatste wil opmaken en wil zulks na zijn dood te worden nagekomen ook al zou het in strijd zijn met ander recht. Hij gebruikt daarvoor de volmacht die hem als laatstlevende door zijn vrouw Merieken dochter van Willem Janssen van de Merendonck is gegeven in het testament opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel te Gemonde op ... anno 1679 of 1680. Hij wil dat dat testament van kracht blijft. Hij vermaakt aan Anneken dochter van Thonis Jasper Thonissen de Bresser de rechten in een weiland gelegen in de baronnie van Boxtel genoemd de Loopbeemd, maar het eikenhout dat ouder is dan 10 jaar op het moment van zijn overlijden versterft op zijn naaste erfgenamen, echter Anneken krijgt wel alle kaphout in dat weiland en dat alles onverminderd haar erfdeel volgens het eerdere testament. Hij vermaakt aan Hendersken de vrouw van wijlen Jaspar Thonissen de Bresser het bed, hoofdpeluw, oorkussens, dekens, lakens en alle toebehoren van dat bed waarop hij nu slaapt. Nog vermaakt hij aan deze Hendersken zijn kist met wollen en linnengoed, het timmermansgereedschap en het dekgereedschap, nog krijgt Hendersken al hetgene dat hij comparant achterstallig is, zoals het gebruik van een koe, weiland, inclusief het huurgeld dat a.s. St. Maartensdag van 1688 opeisbaar is. Hij vermaakt aan Teunis zoon van Jaspar Tonisse de Bresser de helft van de bijen met alle bijenkorven. Nog vermaakt hij aan de kinderen van Eevert Willem de Bever verwekt bij Geertruijd Tonissen de Bresser de rechten in een hooiveld genoemd de Scheffer
Vervolg:
deels onder de baronie van Boxtel en deels in de heerlijkheid St. Michielsgestel. Nog vermaakt hij aan Hendrick zoon van Evert Willems de Bever een lopenzaad teulland gelegen in de Rijakker te St. Michielsgestel. Nog vermaakt hij aan Hendrick zoon van Aert Peters van Overbeeck een kapitaal van 100 gulden dat Merijken Teunissen de Bresser, de vrouw van deze Aert Peters van Overbeeck van hem heeft geleend gehad waarvan de obligatie verloren is gegaan bij het afbranden van het huis waar hij woonde. Hij geeft aan deze Marijken kwijting voor alle andere zaken die ze schuldig was en wil zijn erfgenamen daarmee niet opzadelen. Hij vermaakt aan Corstina Theunisse de Bresser zijnde de vrouw van Arien Henrick Roelens van Hees de som van 40 gulden ook naast haar erfdeel in zijn erfenis. Hij geeft verder kwijting voor 13 gulden en 14 stuivers die ze aan hem schuldig is. De testateur wil dat al die legaten direkt na zijn dood worden betaald. De comparant verklaart dat dit zijn testament is en wil het als zodanig hebben uitgevoerd ook al zou het strijdig zijn met ander recht. Aldus gepasseerd ten woonhuzie van de testateur in Gemonde onder St. Michielsgestel in aanwezigheid van Hendrick Wilborts Clomp en Frans Jacobs inwoners van Gemonde. Ondertekend : Antonis Tonissen de Bresser, Hendrick Aelberts Clomp, dit merk is van Frans Jacobs, quod attestor W. van Gestel notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Merieken van de Merendonck
Teunis de Bresser
Hendrick de Bever
Hendrick van Overbeeck
Antonis Antonis de Bresser
Jaspar Thonissen de Bresser
Eevert Willem de Bever
Geertruijd Tonissen de Bresser
Merijken Teunissen de Bresser
Aert Peters van Overbeeck
Corstina Theunisse de Bresser
Henrick van Hees
Antonis Tonissen de Bresser
Hendrick Wilborts Clomp
Hendrick Aelberts Clomp
Jan van de Heuvel
Frans Jacobs
W. van Gestel
Willem Janssen van de Merendonck
Thonis Jasper Thonissen
Jaspar Tonisse de Bresser
Evert Willems de Bever
Aert Peters van Overbeeck
Datering:
12-05-1688
Pagina:
160*
Soort akte:
Testament
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga