skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3A)

beacon
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
1 Vandaag 1 mei 1684 verscheen voor mij notaris en getuigen de persoon van Cornelis Janssen Maten wonend te St. Michielsgestel en machtigt hierbij N. Schoenmakers procureur te Zevenbergen om namens hem opdrachtgever in der minne of met rechtsmiddelen een kapitaal van 300 gulden in te vorderen. Het betreft een obligatie en de schuldenaar of diens borgen dienen te betalen, zijnde de erfgenamen van sr. Anthonie Wiltens. De vordering heeft betrekking op 7 gemeten zaailand in de polder van Zevenbergen. De gemachtigde dient dat geld in te vorderen tot de tijd toe dat het vermelde land nog eigendom is van de opdrachtgever. Degeen die de 7 gemeten land hebben verkocht aan de oom van de opdrachtgever zijnde Jan Gommerde van St. Michielsgestel dienen te worden gedwongen te voldoen ter vermindering van de 200 en honderdste penningen van de hele en halve verpondingen voor 3 jaar tot en met het jaar 1674. Verder moet de gemachtigde alles doen wat in het belang van de zaak is. Ondertekend : dit merk is van Cornelis Janssen Maeten, Hendrick Hendrick Huijsmans, Jan Franssen Haerwasser, mij present W. van Gestel notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Jan van St
Cornelis Janssen Maten
Cornelis Janssen Maeten
Hendrick Hendrick Huijsmans
Jan Franssen Haerwasser
Anthonie Wiltens
N. Schoenmakers
W. van Gestel
Datering:
01-05-1684
Pagina:
1-r
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
2 Vandaag 30 mei 1684 verscheen voor mij notaris Zebert Hendrick Zeben oud ca. 23 jaar wonend op Den Dungen, verder Hendrick Mattijssen ook wonend op Den Dungen oud ca. 26 jaar en hebben op verzoek van monsieur Guilliam de Heldt burger van Den Bosch verklaard dat zij weten en hebben gezien in de Poeldonkse steegde onder Den Dungen dat daar eerder een sloot was, destijds slechts een klein slootje, zoals andere oude mensen ook bevestigen welk slootje nu veranderd is en veel groter en wijder is dan vroeger. De stronken en de stammen van voorheen staan nu in het midden van de sloot en de pad daar is daarom veel smaller geworden en afgegraven, zonder dat de eiser daarvan op de hoogte was gesteld. Actum in Den Dungen, getekend : Severt Hendrick Seben, Hendrick Mattijssen, mij present W. van Gestel notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Zebert Hendrick Zeben
Guilliam de Heldt
Hendrick Mattijssen
W. van Gestel
Datering:
30-05-1684
Pagina:
2-r
Soort akte:
Getuigenverklaring
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
3 Vandaag 25 juli 1684 verscheen voor mij notaris en getuigen Agnes Hendriks weduwe van Peter Wouters oud ca. 70 jaar en Elisabeth Florissen oud ca. 35 jaar beiden wonend op Den Dungen en verklaren ten behoeve van Dierck Diercks, meestersmid te Berlicum dat zij ermee bekend zijn dat op 19 juni deze Agnes Hendricks toen van Meriken weduwe van Jan Hendrick Jan Broers die toen in Dinther woonde en ziek in haar bed lag, een melkkoe had gekocht voor 23 gulden en 10 stuivers. Genoemde Elisabeth Florissen als dienstmeid van Agnes Hendriks heeft dat geld toen van Agnes gekregen en daarna zou de melkkoe op 28 juni opgehaald worden ten huize van Meriken weduwe van Jan Broers, maar Merieken was al enkele dagen eerder overleden en ze was 2 dagen voordat de koe werd opgehaald al begraven. Daarna heeft Elisabeth de som van 23 gulden 10 stuivers aan Delij dochter van genoemde wijlen Meriken en van Jan Hendriks gegeven vanwege het overlijden van Merieken. Actum in Den Dungen. Getekend : dit merk is van Agnes Hendriks, dit merk is van Elisabeth Florissen, dit merk is van Claes Peters als getuige, Jacop Jacops als getuige, mij present W. van Gestel notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Jan Hendrick Jan Broers
Agnes Hendriks
Peter Wouters
Elisabeth Florissen
Dierck Diercks
Agnes Hendricks
Jan Broers
Jan Hendriks
Claes Peters
Jacop Jacops
W. van Gestel
Datering:
25-07-1684
Pagina:
3-r
Soort akte:
Getuigenverklaring
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
4 Vandaag 26 juli 1684 verscheen voor mij notaris en getuigen Adriaan Bastiaens van Roij wonend te St. Michielsgestel ter ener zijde en Peter Aerts van Griensven wonend op Den Dungen als man van Bastiaantje van Beugen ter andere zijde en hebben de volgende minnelijke overeenkomst gemaakt inzake het levensonderhoud van Elisabeth weduwe van Bastiaen Janssen van Roij, moeder van vermelde Adriaan en grootmoeder van Bastiaentie van Beugen. Peter Aerts van Griensven zal binnen nu en 3 maanden aan Adriaen Bastiaens de som van 200 karolusguldens betalen voor het onderhoud van de moeder waarmee Adriaen volkomen tevreden is vanwege de zorg voor zijn moeder gedurende 7 jaar toen zijn moeder bij hem woonde. Daarin is ook de doodschuld begrepen en de kosten van de begrafenis. Beide partijen verklaren dat ze het hiermee eens zijn. Getekend : Adriaen Bastiaense, Peter Aerts van Griensven, Johannes van de Leckaerdt getuige, Jan Aerts van Griensven et me presente W. van Gestel notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Adriaan Bastiaens van Roij
Peter Aerts van Griensven
Bastiaen Janssen van Roij
Jan Aerts van Griensven
Bastiaantje van Beugen
Bastiaentie van Beugen
Johannes van de Leckaerdt
Adriaen Bastiaens
Adriaen Bastiaense
W. van Gestel
Datering:
26-07-1684
Pagina:
3-v
Soort akte:
Minnelijke overeenkomst
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende