skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Index schepenprotocol Berlicum (5120.54)

beacon
1 records
 
 
Schepenakte
115 Die capelle op Cathoven.
Jan Jan Wouters de Cock heeft gelooft alle jaer erffelijck te gelden Aerden Janss ende Claessen Adriaen Rutten tot behoeffve der capellen ende fabrijcke van Quaethoven een erfcijns van 3 gulden verschijnende jaerlicx op sinte Joris dach des martelars, van ende vuijt allen ijegelijcken zijne goederen ende gedeelte zoe hem aengedeelt is tegens zijne suster, gelegen in Berlicum op beeckvelt te weten huijs, hoff, hostadt ende 3 schaeren weijen in den groten camp met 2 calver schaeren; noch vuijt tvierendeel van eenen beempt geheijten den peelbeempt jaerlicx rijdende, noch vuijt eenen acker saijlants inden grooten hoff; noch vuijt eenen acker saijlants inden nieuwen hoff, noch vuiten halven rijscamp tegens Jacob Sijmons affgedeijlt; noch vuijt die achterste horst; noch vuijt eenen acker saijlants van ontrent 3 lopense opte eijnst tegens Jacob Sijmons affgedeijlt.
Scabini Zebert Lambertss ende Rutger Jan Peterss.
Den los met 50 gulden cum arrestadiis ende den losse een halff jaere te voren op te seggen. Actum et scabini ut supra.
Persoon in schepenakte:
Jan Wouters de Cock
Claessen Adriaen Rutten
Jacob Sijmons
Datering:
15-4-1616
Pagina:
23v-23v
Plaats:
Berlicum
Toegangsnummer:
5120
Inventarisnummer:
54
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga