skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

Index schepenprotocol Veghel (7700.43)

beacon
 
 
Schepenakte
148 'Alsoe questie ende verschil was geschapen te reijsen tusschen Henrick Arien Lenaerts ter eenre sijden, ende den erffgenamen wylen Willem Lamberts ende Erck zyne huijsvrou ter andere syden, wesende de achtergelaten kynderen van Margrieten huijsvrouwe Wouter Janssen, dochter Willem Lamberts ende Ercken voirschreven, ende dat ter cause van zeeckere stuck buendervelts, gelegen binnen de prochie van Vechel achter Middegael genoempt de Geer, welcke voirschreven buendervelt den voirschreven Henrick hier voor hadde gecocht van Erck, weduwe van Willem Lamberts, in welcke vercoopinge Jan Willem Lamberts hem foirt ende sterck heeft gemaeckt voor de voorschreven erffgenamen, soo Henrick Ariens verclaert'. Er is een accoord gesloten. Henrick Ariens zal aan de voorschreven erfgenamen 20 gulden geven. Jan Janssen Cluijtmans als man van Lijsken, mede optredend voor het minderjarige kind van Ansom Jacop Schuijbelen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken Ariken weduwe van Jan Diricxen, Peter Huijberts, optredend voor Catelijn Wouters, allen kinderen van Wouter Jans verwekt bij zijn vrouw Margriet, dochter van Willem Lamberts, verwekt bij Ercken, de voorschreven Jan Cluijtmans en Henrick Ariens 'voor weerpandt stellende een stucxken lants', gelegen ontrent de muelen
* e.z.: de weduwe van Jan Willem Lamberts
* a.z.: Dirick Arien Diricx
* e.e.: de weduwe van Marcelis Aert Peters
* a.e.: de gemeijn straet
'Soe renoncieren de voirschreven erffgenamen nu ende altijt opt voirschreven stuck buendervelts tot behoeff Henrick Ariens voirschreven, bedanckende hem midts desen goede betalinge'.
Getuigen: Anthonis Jacops en Gysbert Jan Alerts, schepenen in Vechel
Persoon in schepenakte:
Henrick Arien Lenaerts
Jan Willem Lamberts
Jan Janssen Cluijtmans
Ansom Jacop Schuijbelen
Dirick Arien Diricx
Marcelis Aert Peters
Gysbert Jan Alerts
Willem Lamberts
Wouter Janssen
Henrick Ariens
Jenneken Ariken
Jan Diricxen
Peter Huijberts
Catelijn Wouters
Wouter Jans
Jan Cluijtmans
Anthonis Jacops
Datering:
02-08-1625
Pagina:
138
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
43
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga