skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Index schepenprotocol Veghel (7700.44)

beacon
 
 
Schepenakte
5 Anthonis Jan Wijnen en Michiel Arien Donckers cum suis, 'als borgemeesteren deses tegenwoirdigen jaers anno 1626 binnen desen dorpe van Vechel, hebben vuijt crachte van henne procuratie bij schepenen ende naebueren gegeven, Arien Luijcas ingenomen te wesen een naebuer van Vechel ende te schieten ende genieten als een van onse mede andere naegebueren, vergunnende alsoe den voirschreven Arien de weerschappe alwaer hij nu tegenwoirdich heeft een huys getimmert, staende ontrent het Eerde, binnen onsen dorpe voirschreven genoempt aen den Wullevers hoeck, wesen hij ende zijn naecomelingen 't voirschreven huijs ende erve toecomende gepreviligeert als onse andere naebueren, midts condicien dat Arien Luijcas voirschreven ofte zijne oijren ende naecomelingen nu ofte ten toecomenden tijde noijt en sullen mogen timmeren enige huijsinge daer ontrent tegens over ter plaetse voirschreven op erffenisse hem Arien voirschreven aengecomen van Evert Henricx zijns huijsvrouwen vader. Renoncierende midts desen op alsulcke weerschappe aks hij was hebbende ter plaetsen ende erffenisse voirschreven'.
Getuigen: Antonis Jan Wijnen, 'burghemester', Michgil Ariens Donckers, 'burgemesters', Anthonis Jacops en Rut Jan Cluytmans
Persoon in schepenakte:
Anthonis Jan Wijnen
Michiel Arien Donckers
Antonis Jan Wijnen
Rut Jan Cluytmans
Arien Luijcas
Evert Henricx
Anthonis Jacops
Datering:
07-09-1626
Pagina:
3
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
44
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga