skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
 
 
Zoek in deze nadere toegang
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
238 'Erfscheijdinge ende deijlinge tusschen' Hendrick Zijmons als man van Jenneken Ariens, Fredrick Rommen als man van Leijsken Ariens, Melis Dirckx als man van Heijlken Ariens, Jan Hendricks als man van Maria Ariens, Jan Daendels van Bergeijck als man van Anneken Ariens, Frans Dennissen en Jan Daendels voornoemd als voogden over de kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij Gertruijt Ariens, allen kinderen en erfgenamen van Adriaen Goossens, verwekt bij Emmerentiana Welt Peter Roeffen, van de goederen van hun ouders.
Melis Dirckx als man van Heijlken Ariens krijgt toebedeeld 'een huijs, hoff, boomgaert ende aengelegen lant', groot ontrent 6 loopense, 'met de mede condivident even groot met de geswooren lantmaet sal opgedeijlt worden, aent Bueckelaar'
* e.z.: het goed van Sijmon Melters cum suo
* a.z.: het tweede lot
* e.e.: de gemeijnte
* a.e.: den Kerckpat
'Nog sal dit loth aengemeten worden van het dorde loth een loopense teuijllant naest den Kerckpat teijnen dit loth aen'
* e.z.: het goed van Lambert Dircks cum suo
* a.e.: het tweede lot
* e.e.: het goed van de kinderen van Aert Aerts
Ook 'een hoijveldeken genamt den Knokert, aengekomen van Jenneken Ansems, hoijende met Ariaen Jan Aerts cum suis'.
Dit lot is belast met:
* een cijns van 7 gulden en 10 stuivers 'aen den heer van Deurne als rentmeester'
* een cijns van 2 gulden 'aent gasthuijs tot Shertogenbosche'
* een erfcijns van 5 gulden aan Jan Rovers
* 'twee texten chijns aen de domijnen van Brabant'
'Ende dit loth alle d' andere looten moeten wegen langst Melter Jan Alarts Velt, welcken weg sal ongemeten blijven'.

Jan Hendrickx als man van Maria Ariens krijgt toebedeeld 'een schuer ende backhuijs met den oven ende aengelegen lant, even groot tegen het eerste lot op te deijlen met den lantmaet'
* e.z.: het eerste lot
* a.z.: Aert Jacobs cum suis
* e.e.: de gemeijnte
a.e.: den Kerckpadt
'Af te meten tegens malckanderen langst de doornheg af te gae
Vervolg:
n ende voorder uijtgaende op de goederen van de kinderen Aert Ae...'
Dit lot is belast met:
* een cijns van 10 gulden aan Heer van Bungen
* 'twee texten chijns aen de domijnen van Brabant'
'Nog sal dit loth genieten de schilften van de balcken en essenhout dat buijten het huijs afgehouten leijt, als mede den ... die in de schuer leijt'.

Fredrick Rommen als man van Leijsken Ariens krijgt toebedeeld 'een stuck ackerlants', groot ontrent 6 loopens, zoals het 'tegens de mede condivident met de geswooren lantmetyer even groot sal opgedeijlt worden'
* e.z.: het goed van Aert Jacobs cum suis
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: den Kerckpatt
* a.e.: het goed van de kinderen van Aert Aerts
Dit lot is belast met een erfcijns van 5 gulden aan Delis Hendricks van den Boogaert.

Hendrick Sijmons als man van Jenneken Ariens krijgt toebedeeld 'een stuck teuijl ende weijlant genaemt het Eussel, gelegen aent Beuckelaar, ende dat voor de helft tegens het vijfde loth even groot op te deijlen'
* e.z.: het goed van Jan Thijssen
* a.z.: Aert Jacobs en Jan Thijssen
* e.e.: de weduwe van Ariaen Daendels
* a.e.: Jan Thijssen voornoemd
Dit lot is belast met een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Delis Hendricks van den Boogaert.

Jan Daendels van Bergeijck als voogd cum suo over de minderjarige kinderen van Jacob Denissen krijgt toebedeeld 'een stuck teuijl ende weijlant, gelegen aent Bueckelaar, genaemt het Eussel, tegens het vierde loth even groot voor de helft op te deijlen, ende sal dit lot hebben het voor ... vant vierde ... ende dat overdwers opgedeijlt te worden'
* e.z. en a.e.: het goed van Jan Jan Thijssen cum suo
* e.e.: de weduwe van Ariaen Daendels
* a.e.: Jan Jan Thijssen voornoemd

Jan Daendels van Bergeijck als man van Anneken Ariens krijgt toebedeeld 'eenen acker teuijllant, gelegen aent Eert onder de parochie van St. Oedenrode', groot vijf loopense
* e.z.: het goed van Jan Claes Goossens
Vervolg 2:
* a.z.: et cetera
* e.e.: Thijs Jan Thijsen
* a.e.: et cetera
Getuigen: C. van der Hagen, Jan Aertsen van der Mee en Jan Goijaarts, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan van Bergeijck
Delis Hendricks van den Boogaert
Jan Aertsen van der Mee
Emmerentiana Welt Peter Roeffen
Melter Jan Velt
Ariaen Jan Aerts
Jan Jan Thijssen
Jan Claes Goossens
Thijs Jan Thijsen
van Bungen
Hendrick Zijmons
Jenneken Ariens
Fredrick Rommen
Leijsken Ariens
Melis Dirckx
Heijlken Ariens
Jan Hendricks
Maria Ariens
Anneken Ariens
Frans Dennissen
Jan Daendels
Jacob Denissen
Gertruijt Ariens
Adriaen Goossens
Sijmon Melters
Lambert Dircks
Aert Aerts
Jenneken Ansems
Jan Rovers
Jan Hendrickx
Aert Jacobs
Aert Ae
Hendrick Sijmons
Jan Thijssen
Ariaen Daendels
Jan Goijaarts
C. van der Hagen
Datering:
01-12-1683
Pagina:
401-405
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
57
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS