skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Index schepenprotocol Veghel (7700.70)

beacon
 
 
Schepenakte
80 'Alsoo seecker proces was ontstaen ende geresen tusschen Jan soone Jan Thijssen als man ende momboir van Maria Jan Amelissen van Dieperbeeck als aanlegger ter eenre zeijden, ende Hogaart Amelissen van Dieperbeeck ende Jacomina weduwe wijlen Jan Gijsberts in qualiteijt als momboiren over de minderjarige kinderen te weten Maria Jan Amelissen voorschreven als gedaegdens ter andere seijden, volgens appointement van heere schepenen in judicio van dato ondergenoemt, geresen sijnde', is er een accoord gesloten.
* Jan Jan Thijsen als aanlegger krijgt 12 gulden van Jacomina Jan Gijsberts en Hoogaart Amelissen
* Hoogaert en Jacomina zullen die 12 gulden weer ontvangen van Teunis Uijmens, 'als pachter van de Boedoncq'
* Jacomina moet laten aan Jan Jan Tijsen 'een beijl met alsulcken tinwerck als hem Jan Jan Tijsen is competerende van den boedel sijnder vrouw ouders zalliger'
* Hoogaert Amelissen sal behouden 'sodanige kast als tot sijne huijsen staet' van den voorschreven Jan Jan Tijssen, met nog 6 gulden en 10 stuivers sie Hoogaert zal moeten ontvangen van Thomas Arien Goossens, 'als gewesen pachter van lantheur'
* Jacomina krijgt 'het superplus der resterende pnningen wegens huringe van Marten P.. zalliger'
Getuigen: J. Boor, stadhouder, A. Verputten, schepen en H. Bijmans, substituut-secretaris
Bijschrift: Jan Jan Tijssen heeft op 30-11-1686 verklaart 'het beijl ende tinwerck' volgens het accoord ontvangen te hebben, en hij heeft de 12 gulden ontvangen van Jacomina Jan Gijsberts, 'gecomen van Teunis Uijmens als pachter ende gebruijcker vant goet genaemt de Boedoncq'. getuigen: Jan van der Mee en A. Verputten
Persoon in schepenakte:
Jan van Dieperbeeck
Maria Jan Amelissen
Jan Jan Thijsen
Jacomina Jan Gijsberts
Jan Jan Tijsen
Jan Jan Tijssen
Thomas Arien Goossens
Jan van der Mee
Jan Thijssen
Jan Gijsberts
Teunis Uijmens
J. Boor
A. Verputten
H. Bijmans
Hogaart Amelissen
Datering:
03-10-1686
Pagina:
100-102
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
70
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga