skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Kaarten

Hier kun je zoeken door bijna 16.000 topografische kaarten, plattegronden, prenten, tekeningen enz. uit diverse archieven en collecties van het BHIC. Je kunt zoeken op auteur en uitgever van de kaart, op jaar of plaats, of op andere woorden die in de beschrijving voor kunnen komen.

Bijna de helft van alle kaarten is op hoge resolutie gescand en kun je online bekijken en downloaden, de andere kaarten kun je op de studiezaal raadplegen en fotograferen.

> Algemene hulp en zoektips

beacon
5  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Inventaris
Overige kaarten
Kaart
1591 Kaart van het Land van Altena betreffende de aanleg van de Baardwijksche Overlaat. Rechtsboven schaal, rechtsonder eerste verantwoording, middenonder titel, linksonder tweede verantwoording, linksmiddenonder kompasroos., c. 1750
Reden geen uitleen:
Scans beschikbaar
Titel:
Kaarte van den Overlaat door 't Land van Altena, Volgens 't Ontwerp van den Wel Edelen Gestrengen Heer Martinus van Barnevelt, Vrijheere van Noordeloos en Slingeland: Heere van Engelen en Vlijmen, Oud-Heer van Krimpen aan den Lek, Raad en Oud-Burgermeester der Stad Gorinchem, enz. enz./F. de Bakker, del. et fec./ Magerus, excudit
Beschrijving:
Kaart van het Land van Altena betreffende de aanleg van de Baardwijksche Overlaat. Rechtsboven schaal, rechtsonder eerste verantwoording, middenonder titel, linksonder tweede verantwoording, linksmiddenonder kompasroos.
Datering:
c. 1750
Auteur:
Bakker, F. de
datering vervaardiging:
c. 1750
Uitgever:
Magerus
Datering uitgave:
1750
Afmeting:
33 x 19 cm
Schaal:
[ca. 1:20.000] / 400 Rynlantsche Roeden=73 mm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Gravure - 1 blad
orientatie:
Noord
Verwijzing:
Aa (1852) I, 43; Kuyer (1978-1981) II, 46, 130
Opmerkingen:
Verklaring van de in de kaart gebruikte letters ontbreekt - Mogelijk uit: C. Ploos van Amstel, Rivierkundige Waarnemingen uit ondervinding opgemaakt, (...), opgegeven door den Wel Edelen Gestrenge Heere Martinus van Barnevelt, Amst. 1773, met eene kaart (zie Van der Aa) - Rechtsonder droogstempel RANB
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige kaarten
Kaart
1412 Kaart van de Baardwijksche Overlaat en profiel waterstanden in het gebied tussen 's-Hertogenbosch en het Oude Maasje. Met kompasroos en gegevens over grondgaten in de Baardwijksche Overlaat (1807, 1809, 1811, 1812)., ca. 1830
Titel:
Kaart van den Baardwijkschen Overlaat Gemaakt in 1766 en verbreed in 1827.
Reden geen uitleen:
Scans beschikbaar
Beschrijving:
Kaart van de Baardwijksche Overlaat en profiel waterstanden in het gebied tussen 's-Hertogenbosch en het Oude Maasje. Met kompasroos en gegevens over grondgaten in de Baardwijksche Overlaat (1807, 1809, 1811, 1812).
Datering:
ca. 1830
datering vervaardiging:
1839 of later
Plaats van uitgave:
['s-Hertogenbosch]
Datering uitgave:
1844
Afmeting:
66 x 45 cm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Schaal:
[ca. 1:5.000] / Kaart: Schaal van 1 tot 5.000: 700 Ellen=147 mm / [ca. 1:4.760]: Profiel: (hoogte) 11 Ellen=14 mm / [ca. 1:785]: (lengte) 11000 Ellen=136 mm
Vorm:
Lithografie
orientatie:
Oost
Verwijzing:
Koeman (1963) 99, 48; VROA (1902), 109-117
Opmerkingen:
Bijlage VIII van A. de Geus, Geschiedkundige beschrijving der overlaten in de provincie Noord-Braband, in: Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband, Breda 1844, derde deel, derde stuk - Zie inv.nr. 1800 - Oud nr.: Riv. 12: blauw 2402, 1797 (doorgehaald): rood etiket 5332 (over blauw etiket geplakt d.w.z. aangekocht op een in 1902 gehouden veiling van de goederen afkomstig uit het kasteel te Heeswijk en het kasteel De Nemelaar bij Haaren, nagelaten door de heren Van den Bogaerde) - Rechtsboven droogstempel RANB
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige kaarten
Kaart
1800 Kaart van de Baardwijksche Overlaat en profiel waterstanden in het gebied tussen 's-Hertogenbosch en het Oude Maasje. Met kompasroos en gegevens over grondgaten in de Baardwijksche Overlaat (1807, 1809, 1811, 1812)., 1839 of later
Reden geen uitleen:
Scans beschikbaar
Titel:
Kaart van den Baardwijkschen Overlaat Gemaakt in 1766 en verbreed in 1827.
Beschrijving:
Kaart van de Baardwijksche Overlaat en profiel waterstanden in het gebied tussen 's-Hertogenbosch en het Oude Maasje. Met kompasroos en gegevens over grondgaten in de Baardwijksche Overlaat (1807, 1809, 1811, 1812).
Datering:
1839 of later
datering vervaardiging:
1839 of later
Uitgever:
[Broese & Comp.]
Plaats van uitgave:
[Breda]
Datering uitgave:
1844
Afmeting:
67 x 45 cm
Schaal:
[ca. 1:5.000] / Kaart: Schaal van 1 tot 5.000: 700 Ellen=147 mm / [ca. 1:4.760]: Profiel: (hoogte) 11 Ellen=14 mm / [ca. 1:785]: (lengte) 11000 Ellen=136 mm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Lithografie
orientatie:
Oost
Verwijzing:
VROA (1902), 109-117
Opmerkingen:
Bijlage VIII van A. de Geus, Geschiedkundige beschrijving der overlaten in de provincie Noord-Braband, in: Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband, Breda 1844, derde deel, derde stuk - Zie inv.nr. 1412 - Oud nr.: Riv. 11: blauw 1985, 1522 (doorgehaald), 220a (doorgehaald): blauw etiket 4052 (over rood etiket geplakt d.w.z. waarschijnlijk aangekocht op een in 1902 gehouden veiling van de goederen afkomstig uit het kasteel te Heeswijk en het kasteel De Nemelaar bij Haaren, nagelaten door de heren Van den Bogaerde) - Rechtsboven droogstempel RANB
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige kaarten
Kaart
1991 Kaart van het stroomgebied van Rijn, Maas, Waal, Merwede en Lek tussen Emmerich en de Noordzee met daarop in rood en lichtblauw aangegeven de door Van Barneveld, oud-burgemeester van Gorinchem, geprojecteerde overlaten bij Baardwijk en Druten (Gld.). De overlaten zijn ingetekend op een kaart, getiteld: Kaart van den Loop der Rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de Provincien van Gelderland, Holland en Utrecht. / C. Velsen delin. / Is. Tirion Excud: Amsterdm. (Met gradenverdeling en kompasroos.), 1754
Titel:
Kaart van den loop der Nederlandsche Rivieren behoorende tot het Project van den Heer van Barneveld Heer van Noordeloos, Raad en Oud Burgemeester der Stad Gorinchem: ter ontlastinge van de Maas, Waal, en Neder-rhijn, en streckende tot opheldering der Aanmerkingen die door den Proffessor Lulofs, en den Landmeeter Bolstra, op dat Project gemaakt zijn ... 5 uuren gaans.
Reden geen uitleen:
Scans beschikbaar
Beschrijving:
Kaart van het stroomgebied van Rijn, Maas, Waal, Merwede en Lek tussen Emmerich en de Noordzee met daarop in rood en lichtblauw aangegeven de door Van Barneveld, oud-burgemeester van Gorinchem, geprojecteerde overlaten bij Baardwijk en Druten (Gld.). De overlaten zijn ingetekend op een kaart, getiteld: Kaart van den Loop der Rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de Provincien van Gelderland, Holland en Utrecht. / C. Velsen delin. / Is. Tirion Excud: Amsterdm. (Met gradenverdeling en kompasroos.)
Datering:
1754
Auteur:
? : Velsen, C.
datering vervaardiging:
1754
Afmeting:
45 x 26 cm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Schaal:
[ca. 1:350.000] / 5 Fransche Mylen, of Uuren gaans=78 mm. 15 Italiaansche Mylen of Minuuten der Breedte=78 mm
Vorm:
Kopergravure en manuscript, pen, penseel, gekleurd
orientatie:
Noord
Verwijzing:
Vgl. Koeman (1963) 105, 154; vgl. Geus (1844) 9, noot 2
Opmerkingen:
De als ondergrond gebruikte kaart is uitgegeven door I. Tirion te Amsterdam - Potloodaantekening op de kaart: Bijlage der Resol. van Holland dd 20 nov. 1754 - Zie ook inv.nr. 2250 - Oud nr.: Riv. 18B - Rechtsboven droogstempel RANB