skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
153 Ariaen, Jan en Adam, zoons van wijlen Peter Jan Santegoets, door deze Peter verwekt bij diens vrouw Merijken dochter wijlen Adam Dircks, verder Hendrick Jan Andries Santegoets als man van Merijken dochter van genoemde Peter Janssen en vermelde Merijken, verder Jenneken ook dochter van genoemde Peter en Marijken, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. Genoemde Arien krijgt een huis, tuin, hofstad en aanliggend erf gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend Henrick Jan Andries Santegoets, de tafel van de H. Geest hier, Jan Peters dat er van is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Hieruit aan Jenneken Aerts van Lil een rente van 5 gulden per jaar te betalen aflosbaar met 100 gulden, nog de helft van een rente van 5 gulden aan genoemde Jenneken aflosbaar met 100 guldens eens. Nog krijgt hjij een stuk weiland ter zelfder plaatse gelegen, belendend Henrick Jan Andries Santegoets dat ervan is afgedeeld, Ariaen Dirck Goijaerts, Willem Huijberts van Thuijl en meer anderen. Nog krijgt hij een turfrecht op de gemeijnte van Kempen. Hieruit jaarlijks een rente van 100 gulden kapitaal te betalen aan de gildebroeders van het gilde van O.L. Vrouw hier aflosbaar volgens de brieven ervan. Genoemde Jan Peters krijgt een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend Hendrick Jan Andries Santegoets, Arien Peter Santegoets, Coenraet Adams, de tafel van de H. Geest hier, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stukje weiland ter zelfder plaatze als voor, belendend de weduwe van Adam Adams, de kinderen van Peter Jan Joordens, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk akkerland met een stukje weiland ter zelfder plaatse als voor, belendend de weduwe van Adam Adams, de kinderen van Peter Jan Joordens, de gemeenschappelijke straat.
Vervolg:
Nog krijgt hij een stuk akkerland in de zelfde herdgang als voor ter plaatse genoemd aan het Coevoort, belendend Lijsken Hendricks, Coenrat Adams de gemeijnte van Barnisveld, Nog krijgt hij een driesje, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend Henrick Jan Santegoets dat ervan is afgedeeld, de tafel van de H. Geest hier, Willem Huijberts van Tuijl. Nog krijgt hij het zesde deel van een stuk hooiland in de Hedingen, belendend Jan de Boos, Jan Martens, de gemeijnte van Tregelaer onder Oirschot. Uit het akkertje aan het Coevoert het vierde deel te betalen van een halve braspenning chijns en het achtste deel van ca. 3 stuivers 2 oort als gebuurchijns aan de heer van Boxtel, verder het zesde deel van 15 penningen chijns aan de rentmeester van de domeinen. Genoemde Adam krijgt een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel in het Baeijensland, belendend Jenneken Peters dat ervan is afgedeeld, Willem Jan Joordens en de zijnen, Willem Huijberts van Tuijl, Coenraet Adams. Nog krigt hij een stuk akkerland met een hooiveldje, samen groot ca. 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen aan het Coevoort, belendend Coenraet Adams, Peter Lamberts en meer anderen, Henrick a Kempen en meer anderen, de gemeijnte van Baernisveld. Nog krijgt hij een half keuter turfrecht op de gemeijnte van Barnisvelt. Uit dit bezit jaarlijks ca. 5 stuivers chijns te betalen aan de heer van Boxtel uit het perceel in het Baeijensland. Genoemde Henrick Jan Andries Santegoets krijgt de schuur, de schop en akkerland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend genoemde Ariaen Peters waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, Jan Peters dat ervan is afgedeeld. Nog krijgt hij een stuk weiland ter zelfder plaatse gelegen, belendend Ariaen Peters waarvan is afgedeeld, de tafel van de H. Geest hier, Jan Peters waarvan is afgedeeld, Ariaen Dirck Goijaerts.
Vervolg 2:
Nog krijgt hij een keuter turfrecht op de gemeijnte van Kempen. Uit dit erfdeel jaarlijks de helft van een rente van 5 gulden te betalen aflosbaar met 100 gulden,w aarvan zijn zwager Ariaen Peters de andere helft betaalt. Genoemde Jenneken Peters krijgt een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel in het Baeijensland, belendend Adam Peters waarvan is afgedeeld, Goijaert Corst Goijaerts, Coenraet Adams, Hendrick Peter Hendricks. Nog krijgt ze een stuk erf zowel akkerland als weide, ter zelfder plaatse gelegen, aldaar genoemd aan de Steegde, belendend Coenraet Adams, genoemde Steegde, de weduwe van Adam Adams. Hieruit jaarlijks ca. 4 stuivers 2 oort chijns te betalen aan de heer van Boxtel, nog ca. een halve braspenning aan de zelfde heer. Genoemde delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven de deling gestand te doen. Als er meer lasten op iemands bezit drukken etc. Ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat de andere erfdelen etc. etc. Verder zal het voorste perceel steeds het achterste perceel overpad verlenen. Datum 16 december 1656, getuigen Jan van Aecken en Jan Erven als schepenen.
Persoon in schepenakte:
Jenneken Aerts van Lil
Willem Huijberts van Thuijl
Willem Huijberts van Tuijl
Hendrick Jan Andries Santegoets
Henrick Jan Andries Santegoets
Peter Jan Santegoets
Ariaen Dirck Goijaerts
Arien Peter Santegoets
Peter Jan Joordens
Henrick Jan Santegoets
Willem Jan Joordens
Goijaert Corst Goijaerts
Hendrick Peter Hendricks
Jan de Boos
Henrick a Kempen
Jan van Aecken
Peter Janssen
Jan Peters
Coenraet Adams
Adam Adams
Lijsken Hendricks
Coenrat Adams
Jan Martens
Jenneken Peters
Peter Lamberts
Ariaen Peters
Adam Peters
Jan Erven
O.L. Vrouw
Adam Dircks
Datering:
16-12-1656
Pagina:
91v
Soort akte:
Boedeldeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
99
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga