skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
178 In de naam van de heer God amen. Vandaag 28 maart 1686 namiddags omstreeks 2 uur, verscheen voor mij notaris en getuigen Jan zoon van Paulus Jans van den Houvel ongehuwd zijnde en wonend te Schijndel, gezond van lijf en leden en in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenkt de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom zijn laatste wil opmaken en wil dat zulks na zijn dood zal worden nagekomen ook al zou het in strijd zijn met ander recht. Hij herroept hierbij een eerder testament opgemaakt voor schepenen en secretaris N. de Jonge te Schijndel geschreven in ... 1684 zonder dat hij meer de precieze datum weet. Hij handhaaft echter het codicil opgemaakt voor notaris Huijbert van Bree te Schijndel d.d. ... mei 1684 dat hij nadrukkelijk goedkeurt. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is overleden aan bij de almachtige God en wil een christelijke begrafenis. Hij vermaakt aan Heijlken dochter van Thonis Goris van Vessem thans zijnde de vrouw van Aert Vercuijlen een morgen hooiland zijnde een deel ervan met het naastgelegen veld van Adriaen Goijaert Thonissen onder Schijndel aan de Heeswijkse steegh, belendend Adriaen Dierck Aerts en meer anderen, genoemde Adriaen Goijaert Theunissen, Jan Peter Delissen, de Heeswijkersteeg. Zij Heijlken krijgt daarvan het vruchtgebruik zolang ze leeft en de wettige kinderen van Adriaen Goijaert Teunissen die al zijn verwekt of die hij nog zal verwekken bij Elisabeth Thonis Gooris van Vessem het erfrecht en hij benoemt hen als zijn wettige erfgenamen. Verder vermaakt de testateur aan Elisabeth zijn natuurlijke dochter die hij heeft verwekt bij Willemke Aerts, die echter gelegitimeerd is door de Raad van Brabant, 16 lopenzaad land gelegen onder Schijndel ter plaatste genoemd d´Eldt, belendend Jochem Laureijssen, Jan van der Aa, Bartholomeus Zeberts, Evert Adriaan Joosten.
Vervolg:
Nog vermaakt hij zijn dochter een stuk teulland groot ca. 2 en een half lopenzaad gelegen te Schijndel ter plaatste genoemd de Voirt aan de Huijgen (Hoge?) Wilgen, belendend Jenneken weduwe van Adriaan Eumes en meer anderen, het minderjarige kind van Goijaert Jaspers, de weg daar. Deze 2 percelen land voor zijn dochter zijn ter voldoening van haar legitieme portie waarmee een bedrag van 100 gulden is vereffend dat hij testateur aan zijn dochter had vermaakt als aalmoes en hij wil niet dat zijn dochter verdere aanspraken zal stellen op zijn bezit zoals een huis, tuin landerijen etc. Dat andere bezit vermaakt hij aan Elisabeth Thonis Gooris van Vessem als vrouw van Adriaan Goijaert Thonissen die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen van Adriaen het erfrecht en hij benoemt hen als zijn universele erfgenamen. Zijn erfgenamen moeten hem eerlijk doen begraven zoals gewoonte is. Verder wil de testateur dat als iemand bezwaar maakt tegen zijn laatste wil dat die dan zijn erfdeel zal verbeuren en dat gaat dan naar de andere erfgenamen. Daarna verklaart de testateur dat dit zijn testament is en wil het als zodanig hebben uitgevoerd. Aldus gepasseerd ten woonhuize van mij notaris in Den Dungen in aanwezigheid van Hendrick Huijsmans en Dierck Adriaen Cornelissen inwoners alhier als getuigen. Ondertekend : dit merk is van Jan Paulus Janssen van de Heuvel, Hendrick Huijsmans, Dirck Adriaen Nelissen, quod attestor W. van Gestel notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Jan van den Houvel  
Heijlken van Vessem  
Thonis Gooris van Vessem  
Paulus Janssen van de Heuvel  
Adriaen Goijaert Thonissen  
Adriaen Dierck Aerts  
Adriaen Goijaert Theunissen  
Jan Peter Delissen  
Adriaen Goijaert Teunissen  
Evert Adriaan Joosten  
Adriaan Goijaert Thonissen  
Dierck Adriaen Cornelissen  
Dirck Adriaen Nelissen  
Huijbert van Bree  
Jan van der Aa  
Aert Vercuijlen  
Willemke Aerts  
Jochem Laureijssen  
Bartholomeus Zeberts  
Adriaan Eumes  
Goijaert Jaspers  
Hendrick Huijsmans  
N. de Jonge  
W. van Gestel  
Paulus Jans van den Houvel  
Thonis Goris van Vessem  
Datering:
28-03-1686
Pagina:
98*
Soort akte:
Testament
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga