skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
155 Adriaen Janssen Coppens, mulder (50); Aelbert Jan Dirckx (50); Gerit Janssen Smous [Simons?] (35) en Michiel Michiels Houbraecken (37) te Eerde onder de vrijheid Sint Oedenrode; Geerlingh Janssen van Groenendael (67); Jan Ariens Verlocht (54); Gerit Janssen Verweteringhe (45) en Jan Aertssen Verhaegen (40) te Eerde onder de dingbank van Veghel; Denis Jan Denissen van der Meulen (70); Huijbert Handricx van der Duijnen (54); Jan Huijbert Spierincx (39); Jacob Peters (40) te Eerde onder de dingbank van Schijndel met een verklaring t.b.v. schoolmeester Huijbert van Bree, namelijk, “dat den gehuchte ofte hertganck van de Eerde is eenen affgeseten hoeck van drij dorpen bestaende in groot getal van huijsen ressorterende onder drij verscheijden dingbancken, te weten: sommige van dijen behoorende onder Sint Oedenrode; sommige onder Vechel ende sommige onder Scijndel, altesamen gelegen inde Meijerije van ’s-Hertogenbosch onder den quartiere van Peellandt, binnen welcke gehuchte van Eerde omtrent int midden der huijsen is staende een capelle, meer dan een ure gaens van alle parochiekercken soo van Roode, Vechel als Scijndel, verclaerende mede waerachtich te sijn, dat in ende aende selve capelle overmits den verre, ongeleghen ende ongemackelijcke kerckwech ende schoolwech naer de respective parochiekercken vanouds voor kennisse van menschen continuelijcke totter reductie van der sradr toe altijt ten gerieffe der omwoonende naergebueren vanden Eerde is dienst gedaen geweest ende oock school gehouden ende de kinderen geleerdt ende nimmermeer van de respective parochien oft regeerders der dorpen daeronder desen gehuchte is ressorterende beledt oft verhindert geweest ende dat uijt merckelijcke insien dat de ingesetenen van de voorschreven gehuchte veel te verre sijn affgeseten van henne respective parochien ende voorsulcx henne kinderen door de verre, vuijle ende ongelegen wegen niet buijten ter schoolen derffde seijnden
Vervolg:
ende vervolgens geschapen waren in letticheijt ende ongeleertheijt op te wassen” plus de slotformule. Getuigen: Dirck Jan Jacobs en Gerrit Janssen van der Heijde.
Persoon in schepenakte:
Geerlingh Janssen van Groenendael  
Jan Denissen van der Meulen  
Huijbert Handricx van der Duijnen  
Gerrit Janssen van der Heijde  
Adriaen Janssen Coppens  
Aelbert Jan Dirckx  
Gerit Janssen Smous  
Michiel Michiels Houbraecken  
Jan Ariens Verlocht  
Gerit Janssen Verweteringhe  
Jan Aertssen Verhaegen  
Jan Huijbert Spierincx  
Dirck Jan Jacobs  
Huijbert van Bree  
Jacob Peters  
Datering:
25-2-1661
Pagina:
141v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Eerde
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
14
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga