skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
265 Goijaert Jasper Spierincx, oud-president en tegenwoordig onder-rentmeester te Schijndel; Anthonis Amijssen van der Spanck (81) oud-schepen; Gijsbert Smidts (69) oud-schepen; Jan Janssen Verweteringe (65) tegenwoordig schepen; Gijsbert Willems van den Bogaert (54) oud-schepen; Daniel van der Aa (51) nu president; Jan Andriessen Veraelst (60), gesworene geweest over 18 a 19 jaren; Willem Anthonissen van Oudenhuijs (50), beiden gesworenen geweest over 15 a 16 jaren; Peter Jan Willems (52), thans gesworene; Jan Handrickx van den Vorstenbosch (50), afgegane borgemeester een der achtmannen van Schijndel; Delis Ariens van Osch (48), allen geloofwaardige personen en ingezetenen van Schijndel met een verklaring ten verzoeke van jonker Gijsbert Pieck van Thienhoven, raad en rentmeester-generaal der domeinen, namelijk “dat die van Schijndel van oudts gevolcht ende gewoon sijn geweest ende noch tegenwoordich gewoon sijn metten onder-rentmeesters, scepenen ende geswoorens jaerlijcx te begaen de cleijne schouw op straeten, wegen, tivieren, beecken ende waterloopen onder Scijndel gelegen ende dat opten peene van seven stuijvers voor elcke faute oft calangie ende tselve alsoo successivelijck van inmemoriale tijden bij de onder-rentmeesters off desselffs gesubstitueerde is gecontinueert ende geeffectueerd sonder contradictie ofte infractie van iemanden—tot redenen van welwetentheijt allegeerde, die thien ierste in ordine attestanten, dat sij ende elcx van hun inde jaeren hunder bedieninghe de schauwe in vuegen voors. hebben helpen begaen.
Vervolg:
Jan Handrickx van den Vorstenbosch allegeerde tot sijne redenen van (wel)wetentheijt, dat hij de schauwe inder vuegen voors. menichmael heeft sien begaen—ende Delis Ariens van Osch leste in ordine attestant allegeerde tot sijne redenen van welwetentheijt, dat hij van jonghs kint op heeft gewoondt ende opgevoijdt is bij Wouter Willems sijnen oome, die lange jaren soo voor de reductie als na de reductie van de stadt ’s-Hertogenbosch is geweest onder-rentmeester tot Schijndel.” Getuigen: Adriaen Handrick Huijberts (Huijbers) en Jan Driessen van der Schoot, beiden uit Schijndel.
Persoon in schepenakte:
Anthonis van der Spanck  
Gijsbert Willems van den Bogaert  
Willem Anthonissen van Oudenhuijs  
Jan van den Vorstenbosch  
Delis Ariens van Osch  
Gijsbert Pieck van Thienhoven  
Jan Driessen van der Schoot  
Goijaert Jasper Spierincx  
Jan Janssen Verweteringe  
Jan Andriessen Veraelst  
Peter Jan Willems  
Adriaen Handrick Huijberts  
Daniel van der Aa  
Gijsbert Smidts  
Wouter Willems  
Datering:
4-10-1662
Pagina:
249
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Schijndel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
14
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga