skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
291 Arien Aertss van Dinther en Arien Eijmbert Voets, schepenen; Gijsbert Willems van den Bogaert; Mathijs Peters van der Meulen; Jan Faessen Schoenmaeckers; Dirck Peter Aert Janssen Vercuijlen en Anthonis Jan Amijssen van der Spanck, geëde achtmannen; Gijsbert Daniels van Gerwen en Hendrick Aerts Vercuijlen, Heilige Geestmeesters; Arien Aerts; Peter Jan Dirckx; Willem Peters en Luijcas Driessen Veraelst, bedienaars van het borgemeestersambt; Peter Handrick Faessen; Herman Ariens Hermans, Lenaert Jacob Tielemans en Peter Jan Willems, gesworenen; Jan Janssen Verweteringe, oud-schepen; Anthonis Arien Smits, oud-schepen; Handrick van den Bogaert, oud-schepen; Handrick Handrickx Voets, oud-schepen; Dielis Smits, oud-schepen; Jan Smidts, oud-schepen; Willem van Heretum; Jan Jans Peters; Jan Willems van den Ecker, oud-schepen; Claes Claessen; Gerit Jan Gijsberts; Arien Jan Peters; Geerlingh Delissen van den Acker en Goijaert Anthonis Goijaerts machtigen Eijmbert Anthonis Voets en Hugo van Berckel uit het college van schepenen van Schijndel; Jan Handrickx Voets en Jan Handrickx van den Vorstenbosch uit het getal van achtmannen; Daniel van der Aa en Goijaert Jaspers Spierincx, beiden oud-presidenten uit de gezamenlijke geburen om “onder henne behoorlijcke salaris volgens ’t reglement tsamenderhandt off bij ongelegentheijt van deen off dander van hun die sij uijt hun getall daertoe noch naerder committeren sullen uijt den naeme ende vanwegen het corpus ende gemeijne nabueren van Schijndel” om de procedures voort te zetten, die nog onbeslist zijn gebleven tussen de gemeente Schijndel en de officier van de Ho. Mo. heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden” nopende het stellen der borgemeesters, in alle vergaderinge de gemeijnte aengaende te compareren ende in alle voorvallende dorpssaecken ende affeiren egene uijtgescheijden trecht ende welvaert van de gemeijnte voor te staen, te protecteren, te defenderen, te verrichten
Vervolg:
ende te beslichten soo verre sulcx doenlijck is ten coste ende laste van de gemeijnte tot vervolch van de der voorvallende proceduren een ofte meer advocaet ofte procureur ad lites te substitueren ende vorts generalijck in alle gemeijnts voorvallende saecken te doen ende te handelen gelijck de gemeijnts meeste welvaert, dat toelaeten ende vereijsschen sal, alwaert oock soo dat voorvallende saecken naer der oft speciaelder macht vereijschte als voors. staedt allet tot hender constituanten wederroepen. Getuigen: Adriaen Jan Rijckers en Jan Mathijssen; gevolgd door alle handtekeningen.
Persoon in schepenakte:
Arien van Dinther
Gijsbert Willems van den Bogaert
Mathijs Peters van der Meulen
Jan van der Spanck
Gijsbert Daniels van Gerwen
Jan Willems van den Ecker
Geerlingh van den Acker
Jan van den Vorstenbosch
Dirck Peter Aert Janssen Vercuijlen
Arien Eijmbert Voets
Jan Schoenmaeckers
Hendrick Aerts Vercuijlen
Peter Jan Dirckx
Luijcas Driessen Veraelst
Peter Handrick Faessen
Herman Ariens Hermans
Lenaert Jacob Tielemans
Peter Jan Willems
Jan Janssen Verweteringe
Anthonis Arien Smits
Handrick Voets
Jan Jans Peters
Gerit Jan Gijsberts
Arien Jan Peters
Goijaert Anthonis Goijaerts
Eijmbert Anthonis Voets
Jan Voets
Goijaert Jaspers Spierincx
Adriaen Jan Rijckers
Handrick van den Bogaert
Willem van Heretum
Hugo van Berckel
Daniel van der Aa
Arien Aerts
Willem Peters
Dielis Smits
Jan Smidts
Claes Claessen
Jan Mathijssen
Datering:
3-11-1662
Pagina:
270v
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Schijndel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
14
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga