skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
124 Wouter Gijsberts gezworene van de Bodem van Elde onder Sint-Oedenrode, Heijmen Gerits (29) en Jan Peters (55) woonachtig te Olland met een verklaring ten behoeve van Laurens Peters Cueringhen; Wouter verklaart “dat alsoo de nagebueren van Ollant ende Houten gerecht sijnde op de bodem van Elde desen iegenwoordige jaere opden selve Bodem hebben geturft ten selve daegen dat den torf naer oude gewoonten met het blaesen van den hoorn werde uijtgegeven om te haelen, hij attestant soo aenstonts ende op staende voet naer ’t blaesen van den hoorn, den hooren noch inde hant hebbende, is gegaen van de Cappelle naer de heijde om vervolgens sijn ampt te besien off iemant voor het uitgeven was haelende, dat Evert Willem Everts hem attestant onderwegen comende uijt de heijde is tegengecomen met een karre torf die hij alrede ende alsoo aparentelijck voor het uijtgeven hadde gelaeden, waertegens den voorschreven Wouter geswooren seijde: ‘Hoe compt dat gij torf haelt eer hij is uijtgeven ende effenwel het slachgelt noch niet hebt betaelt”, waarop den voorschreven Evert hem “spijtelijck”antwoorde en is voorbij gevaeren; Heijmen de 2e attestant heeft getuijcht dat hij ten selven daegen dat dentorff werde uijtgegeven, vande ierste is gevaeren naer de heijde om torff te haelen ende comende in de heijde bij sijnen torff verclaerdt dat hij in sijnen torff heeft gevonden laedende Evert Willem Everts waertegens hij attestant verclaerdt geseeght te hebben: “Wat d…… laedt ghij hier mijnen torff?”, antwoorde den voorschreven Evert: “Dat en wist ick niet da ick in uwen torff was” ende heeft alsoo den torff die hij opglaeden hadde wederom van de karre nedergestort ende wech gevaeren;
Vervolg:
Jan Peters is ook naar de heide gegaan om turf te halen “ende dat hij egene twintich schreeden daer aff was daer Heijmen Gerits den meer genoemde Evert Willems in sijnen torff vondt laedende als voorschreven staedt ende oversulcx oock wel perfectelijck de woorden heeft vertaen dat Heijmen Gerits tegen hem seijde: “Wat duuvel laeijde ghij hier in mijnen torff”, oock gesien dat gemelte Evert den torff die hij alrede op sijn karre hadde gelaeden wederom afstiedt ende wech voer. Getuigen Jan Ariens van den Biechelaer en Handrick Ariens, beiden Gemonde.
Persoon in schepenakte:
Jan Ariens van den Biechelaer
Laurens Peters Cueringhen
Evert Willem Everts
Wouter Gijsberts
Heijmen Gerits
Jan Peters
Evert Willems
Handrick Ariens
Datering:
25-08-1670
Pagina:
113
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Oedenrode
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
16
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga