skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
34 [begin akte ontbreekt, het betreft een erfdeling] … belendingen: Jan Arien Gerrit Coppen; kinder van Zeger Jan Ariens condividenten; item hier bij noch de helfte vande lengte van eenen streep teullants ter plaetse voors, belendingen: de gemeene straet; Jan Faes Schoenmaeckers; Jan Arien Gerrit Coppen condividenten.
(6) Hendrick Arien Gerrit Coppen is te deel gevallen: 2 streepen teullants tot Middelrode aende nuenvelse heijde, belendingen: Huijbert Peter Rutten; Jan Faes Schoenmaeckers; Jan Arien Coppen; kinder Seger Jan Ariens, alle condividenten in desen.
(7) Jan soone Jan Faes Schoenmaeckers tot behoeff vande voors Jan sijnen vader is te deel gevallen: eerstelijck eenen streep teullants tot Middelroode aende nuenvelse heijde, belendingen: Hendrick Arien Gerrit Coppen; Huijbert Peter Rutten; Jan Arien Gerrit Coppen; kinder Zeger Jan Ariens, alle condividenten; item hier bij noch de helfte vande lengte van eenen streep teullants, belendingen: de voors streepen eijgen erve; de gemeene straet; kinder Seger Jan Ariens; Huijbert Peter Rutten, condividenten ende wederhelfte hier tegens affgedeelt.
(8) Jan soone Zeger Jan Ariens soo tot behoeff van hem als ten behoeve van sijne susters ende broer en mede erffgenamen is te deel gevallen: 2 streepen teullants tot Middelroode aende nuenvelse heijde, belendingen: kinder Jan van Keulen ten Bosch; Hendrick Arien Gerrit Coppen cum suis; de gemeene straet; de camp van Delis Cornelis.
(9) Jan Janse Gelaudimans als man van Marijken sijn huisvrouwe ende den voors Jan Faes Schoenmaeckers is te deel gevallen: eenen halven campe weijlants tot Middelroode aende nuenvelse heij, belendingen: Delis Cornelis camp; Philips Philipse cum suis en wederhelfte hier aff gedeijlt; Hendersken weduwe Hendrick de Lange.
Vervolg:
(10) den voors Philips Philips van Uden als man van Jenneken ende den voors Dirck Martens vande Veerdonck als man van Grietie beijde dochters van Hendrick Jacobs ende Peterken Jan Martens voornt. is te deel gevallen: eenen halven camp weijlants tot Middelrode aende nuenvelse heij, belendingen: Jan Jans Gelaudimans cum suis en weer helfte hier tegen affgedeijlt; Hendersken weduwe Hendrick Jans de Langhe; Delis Cornelis weijcamp.
(11) den voors Jochim soone Peter Jochims van Houtum als last hebbende van Gerritie Aerts sijne moeder ende alsoo tot behoeff vande selve Gerritie sijn moeder is te deel gevallen: een gerechte ongedeijlde vierde part in 2 stucken ackerlants onder het dorp van Schijndel, ter plaetse genoemt int schilt, belendingen: Marij Bartelmeus; Jan Gerrit Sanders; Arien Willem Ariens; seeckeren camp genoemt deurwaerders camp.
(12) de voors Luijcas Ruth Jongers als man van Eijken sijne voor shuijsvrouwe is te deel gevallen: een gerechte ongedeijlde vierde part in twee stucken ackerlants onder Schijndel ter plaetse genoemt int schilt, belendingen: Marij Bartelmeus Jan Gerrit Sanders; Arien Willem Ariens; seeckeren camp genoemt den deurw. camp.
Actum desen 19-10-1694. [tekenen:] Handrick Janse van Beckvelt; Peeter Wouters. Mij present Ab. Schortes secretaris.
Persoon in schepenakte:
Philips Philips van Uden  
Hendrick Jans de Langhe  
Peter Jochims van Houtum  
Handrick Janse van Beckvelt  
Marij Bartelmeus Jan Gerrit Sanders  
Jan Arien Gerrit Coppen  
Hendrick Arien Gerrit Coppen  
Zeger Jan Ariens  
Jan Faes Schoenmaeckers  
Huijbert Peter Rutten  
Jan Arien Coppen  
Seger Jan Ariens  
Jan Janse Gelaudimans  
Peterken Jan Martens  
Jan Jans Gelaudimans  
Jan Gerrit Sanders  
Arien Willem Ariens  
Luijcas Ruth Jongers  
Jan van Keulen  
Hendrick de Lange  
Delis Cornelis  
Philips Philipse  
Dirck Martens  
Hendrick Jacobs  
Gerritie Aerts  
Marij Bartelmeus  
Peeter Wouters  
Datering:
19-10-1694
Pagina:
72r-74v
Plaats:
Berlicum
Toegangsnummer:
5120
Inventarisnummer:
63
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga