skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
28 Voor Henrick Henricks van Weert en Henrick Willems van Beeck schepenen, zijn verschenen Jan Claes, Mechteld weduwe Willem Willems van Beeck en Katarina weduwe Gijsbert Adriaen Pels met haar voogd als kinderen wijlen Claes Jans Mercelis verwekt bij diens vrouw Elisabeth dochter wijlen Ervert Loijen en verder Joost zoon Jacobs Verhoeven verwekt bij diens vrouw Elizabet die ook dochter was van genoemde Claes Jans Mercelis en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na dood van Claes Jan Mercelis hebben geerfd. - Genoemde Jan zoon Claes Janssen krijgt een stuk akkerland groot ca. 5 lopenzaad, aan de Beeckant, b.p. Joosten Jacobs Verhoeven, Chatelijn weduwe Gijsbert Pels, Mechteld weduwe Willem van Beeck, een grave daar genoemd den Beeckgrave. Nog krijgt hij een stuk land deels hopland en deels weiland aan het Venne, b.p. Chatarina weduwe Gijsbert Pels e.a., Henrick Willems van Beeck, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij ¼ van een weiland genoemd het Wout, b.p. Henrick Willems e.a., erfgenamen Hubrecht Corstkens, Joosten Jacops Verhoeven Chatarina weduwe Gijsbert Pels. Hieruit jaarlijks aan de heer van Boxtel 8 dagen na St. Maartensdag te Middelrooij 15 stuivers en 3 oort te betalen. - Genoemde Mechtelden weduwe Willem Willems van Beeck krijgt een stuk akkerland aan de Beeckant, b.p. Joost Jacops Verhoeven, Jan Claessen, erfgenamen Willem van Beeck. Nog krijgt ze een stuk akkerland op Heesacker, b.p. Jan Coenen als drossaard te Hoogstraten e.a., Henrick Willems van Beeck, Goerden Cornelis, de gemeenschappelijke rijweg daar. Nog krijgt ze ½ van een weiland genoemd het Wout in Schijndel, b.p. Adriaen Huberts, Wouter Evert Aerts, Roelof die Bever, Joosten Jacobs Verhoeven. Hieruit moet Mechteld jaarlijks 4½ stuiver betalen op St. Michielsdag, nog aan de H. Geest in Den Bosch 6 pond paijment.
Vervolg:
- Chaterijn weduwe Gijsbert Adriaen Pels krijgt een huis, tuin, etc, ..... genoemd ... zenborch, ter plaatse genoemd aan de ..... (onderkant is sterk vervuild en onleesbaar) Jan Claessen, de gemeenschappelijke straat, Henrick Martens. Nog krijgt ze ¼ van een weiland in Schijndel genoemd het Wout, b.p. Jan van Helmont, erfgenamen Hubrecht Corstiaens, Jan Claessen. Hieruit jaarlijks aan de heer van Herlaer 12 oude groten op St. Michielsdag te betalen, nog jaarlijks 3 lopen rogge aan diegene die er recht op hebben, nog 1/3 van een malder rogge. - Joost zoon Jacop Janssen Verhoeven krijgt een stuk akkerland ter plaatse de Beeckkant, b.p. Henrik Mertens, Jan Claessen e.a., erfgenamen Willem van Beeck op de Beeckgrave daar. Nog krijgt hij een stuk akkerland ter plaatse ten Brekelen, genoemd de Sroijenhof, b.p. heer Jans van Lierop e.a., verder rondom in de gemeijnte. Nog krijgt hij ¼ van een weiland in Schijndel in het Wout, b.p. Wouter Evert Aerts, Adriaen Huberts, Jan Claessen, erfgenamen Willem van Beeck. Hieruit jaarlijks 6 pond paijment aan het klooster van Hoijdonck te betalen, nog jaarlijks 1 mud rog aan O.L. Vrouw in de kapel van Den Dungen, nog aan de heer van Herlaer op St. Maartensdag 3½ stuiver, nog aan de zelfde heer op St. Michielsdag 7 hoenderen. Genoemde delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel, en beloven de deling gestand te doen waarbij Mechteld gemachtigd is volgens het testament met wijlen haar man gemaakt op 18 oktober 1556. Men zal elkaar overpad verlenen waar nodig en ieder moet een deel van 2 roeden dijk onderhouden op de Herlaersche dijk en genoemde Joost is daarvoor vrijgesteld. Verder zullen ze samen binnen een jaar een rente aflossen die wordt ontvangen door Jan Braeck. Voetnoot: De deling is ontworpen op 11 februari 1557 en niet gepasseerd, zie akte 16 januari 1562. In marge : Deze deling is niet doorgegaan omdat er twist was uitgebroken en is geroijeerd en vervangen door een akte op 16 januari 1562.
Persoon in schepenakte:
Henrick Henricks van Weert  
Henrick Willems van Beeck  
Willem Willems van Beeck  
Joosten Jacops Chatarina  
Gijsbert Adriaen Pels  
Claes Jans Mercelis  
Claes Jan Mercelis  
Joosten Jacobs Verhoeven  
Joost Jacops Verhoeven  
Wouter Evert Aerts  
Willem van Beeck  
Roelof die Bever  
Jan van Helmont  
Jans van Lierop  
Jan Claes  
Gijsbert Pels  
Henrick Willems  
Hubrecht Corstkens  
Jan Claessen  
Jan Coenen  
Adriaen Huberts  
Henrick Martens  
Hubrecht Corstiaens  
Henrik Mertens  
Jan Braeck  
O.L. Vrouw  
Ervert Loijen  
Jacobs Verhoeven  
Claes Janssen  
Jacop Janssen Verhoeven  
Datering:
11-02-1557
Pagina:
15v
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
43
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga