skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
595 Henrick Jan Emonts en Goijaert Willems van de Merendonck, schepenen verklaren dat eerder Jan zoon wijlen Claes Janssen, Mechteld weduwe wijlen Willem van Beeck, Chatarina weduwe Gijsbert Pels met hun voogden daarin; Joost zoon van wijlen Jacop Janssen Verhoeven en van diens vrouw Elisabeth dochter van genoemde Claes Janssen, welke Mechteld en Chatarina wettige dochters zijn van Claes Jan Mercelis door deze Nicleas verwekt bij Elisabeth dochter wijlen Erbert Loijen, op 11-2-1557 een ontwerp voor een boedeldeling laten maken, vanwege het bezit dat ze na de dood van Claes Jan Mercelis hadden geerfd, maar welke akte vanwege een onderlinge twist toen niet was gepasseerd zoals blijkt uit dat protocol destijds. - Genoemde Jan zoon Claes Janssen kreeg toen een stuk akkerland groot ca. 5 lopenzaad, aan de Beeckant, b.p. Joosten Jacobs Verhoeven, Chatelijn weduwe Gijsbert Pels, Mechteld weduwe Willem van Beeck, een grave daar genoemd den Beeckgrave. Een stuk land deels hopland en deels weiland aan het Venne, b.p. Chatarina weduwe Gijsbert Pels e.a., Henrick Willems van Beeck, de gemeenschappelijke straat. 1/4 van een weiland genoemd het Wout, b.p. Henrick Willems e.a., erfgenamen Hubrecht Corstiaens, Joosten Jacops Verhoeven, Chatarina weduwe van Gijsbert Pels. Hieruit jaarlijks aan de heer van Boxtel 8 dagen na St. Maartensdag te Middelrooij 15 stuivers en 3 oort te betalen. - Genoemde Mechtelden weduwe Willem Willems van Beeck kreeg toen een stuk akkerland aan de Beeckant, b.p. Joost Jacops Verhoeven, Jan Claessen, erfgenamen Willem van Beeck. Een stuk akkerland op Heesacker, b.p. Jan Coenen als drossaard te Hoogstraten e.a., Henrick Willems van Beeck, Goerden Cornelis, de gemeenschappelijke rijweg daar. ½ weiland genoemd het Wout, in Schijndel, b.p. Adriaen Huberts, Wouter Evert Aerts, Roelof die Bever, Joosten Jacobs Verhoeven. Hieruit jaarlijks 4½ stuiver op St. Michielsdag, nog aan de H. Geest in Den Bosch 6 pond paijment.
Vervolg:
- Chaterijn weduwe Gijsbert Adriaen Pels kreeg een huis, tuin, etc. met een korenberg en erf, aan de Beeckant, b.p. Jan Claessen, de gemeenschappelijke straat, Henrick Martens. ¼ van een weiland in Schijndel genoemd het Wout, b.p. Jan van Helmont, erfgenamen Hubrecht Corstiaens, Jan Claessen. Hieruit jaarlijks aan de heer van Herlaer 12 oude groten op St. Michielsdag te betalen, nog jaarlijks 3 lopen rogge aan diegene die er recht op hebben, nog 1/3 van een malder rogge. - Joost zoon Jacop Janssen Verhoeven kreeg een stuk akkerland ter plaatse genoemd de Beeckkant, b.p. Henrick Mertens, Jan Claessen e.a., erfgenamen Willem van Beeck op de Beeckgrave daar. Een stuk akkerland ter plaatse ten Brekelen, genoemd de Sroijenhof, b.p. heer Jans van Lierop e.a., verder rondom in de gemeijnte. ¼ weiland in Schijndel in het Wout, b.p. Wouter Evert Aerts, Adriaen Huberts, Jan Claessen, erfgenamen Willem van Beeck. Hieruit jaarlijks 6 pond paijment aan het klooster van Hoijdonck; jaarlijks 1 mud rog aan O.L. Vrouw in de kapel van Den Dungen; aan de heer van Herlaer op St. Maartensdag 3½ stuiver; aan de zelfde heer op St. Michielsdag 7 hoenderen. Vandaag zijn voor ons opnieuw verschenen Jan zoon wijlen Claes Janssen; Mechteld weduwe Willem van Beeck met haar zoon Jan; Matheus zoon wijlen Gijsbert Adriaen Pels door deze Gijsbert verwekt bij genoemde Chatarina; Joost zoon wijlen Jacop Janssen, en doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven op onderpand van hun persoon en bezit de eerdere deling alsnog goed te keuren. Men zal elkaar overpad verlenen waar nodig en ieder moet een deel van 2 roeden dijk onderhouden op de Herlaersche dijk en genoemde Joost is daarvoor vrijgesteld. Verder zullen ze binnen nu en een jaar een rogpacht aflossen van een malder die Jan Bruesten jaarlijks van hen ontvangt.
Persoon in schepenakte:
Goijaert Willems van de Merendonck  
Henrick Willems van Beeck  
Willem Willems van Beeck  
Henrick Jan Emonts  
Claes Jan Mercelis  
Joosten Jacobs Verhoeven  
Joosten Jacops Verhoeven  
Joost Jacops Verhoeven  
Wouter Evert Aerts  
Gijsbert Adriaen Pels  
Willem van Beeck  
Roelof die Bever  
Jan van Helmont  
Jans van Lierop  
Gijsbert Pels  
Claes Janssen  
Henrick Willems  
Hubrecht Corstiaens  
Jan Claessen  
Jan Coenen  
Adriaen Huberts  
Henrick Martens  
Henrick Mertens  
Jan Bruesten  
O.L. Vrouw  
Claes Janssen  
Jacop Janssen Verhoeven  
Erbert Loijen  
Claes Janssen  
Jacop Janssen Verhoeven  
Gijsbert Adriaen Pels  
Jacop Janssen  
Datering:
16-01-1562
Pagina:
237v
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
43
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga