skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
530 Voor Jan Antonis Joosten van Gemert en Rutger Jans van Griensven, schepenen, zijn verschenen Willem, Antonis, Goijaert en Pouwels, broers; Geertruit, Oda en Henricka, zusters, allen wettige kinderen van wijlen Mathijs Willems van Beeck verwekt bij diens tweede vrouw wijlen Merijcken dochter wijlen Goijaert Hermans; Henrick zoon Hendrick Henricks man van Elisabeth dochter genoemde Mathijs en Marijken. Dezen maken een boedeldeling gemaakt van het nagelaten bezit van hun ouders mn. in St. Michielsgestel. - Genoemde Willem krijgt een weiland te Schijndel in het Wout, b.p. Heijlwig weduwe Wouter Everts, Henrick Henrick Rutten, de gemeenschappelijke straat, Marijcken weduwe Rut Henricks. Een stuk akkerland, genoemd de Rondenecker te Gestel ter plaatse Hezacker, b.p. Wouter Gerits, Goijaert Mathijssen, erfgenamen Rut Wouters, Henrick Mertens. Een stuk hopland te Gestel aan de Beeckstraat, b.p. genoemde Pouwels en Oda. Hieruit jaarlijks 15 penningen aan de hertog van Brabant; 2 penningen en 2 gulden aan de kinderen Matheus Pels. Overpad aan Goijaert Mathijssen. - Genoemde Antonis krijgt hopland te Gestel in de Houw, b.p. Henrick Bogaerts, erfgenamen Jan Dircks, de gem. straat, Goijaert Willems van de Merendonck. Een weiland te Gestel in de Gestelschen Bosch, b.p. Schildersgasthuis Den Bosch, Goijaert Willems van de Merendonck, jonker Lambrecht Milinck van Gerwen, Lauwrens Michiels. Een jaarlijkse rente van 2 gulden 15½ stuivers van de stad Den Bosch; jaarlijks 3 ponden paijment uit het bezit van Gerard Verhondelaer (?). Hieruit jaarlijks aan de pastoor, koster en kerk van Gestel een rente van 1½ stuiver. - Genoemde Gerard krijgt een stuk land te Gestel in het Moerschot, b.p. Huijbert Tonis, Henrick Jan Claes, vrouwe Raessen, de gem. straat. Een stuk hopland te Gestel aan de Beeckant, b.p. Rut Henrick Janssen, de gem. straat, genoemde Pouwels en Oda, Rut Janssen van Griensven.
Vervolg:
Een stuk akkerland te Gestel op de Hezecker, b.p. erfgenamen Matheus Pels, Willem Mathijssen, kinderen Jan Willem Geverts. Henrick Mertens. Hieruit jaarlijks aan de heer van Herlaer als grondchijns 8 chijnshoenderen; jaarlijks aan het O.L. Vrouwenaltaar in de kerk van Gestel een lopen rogge; aan het klooster in het land van Heusden jaarlijks 10½ stuiver. Overpad aan de kinderen van Matheus Pels; Goijaert zelf mag wegen over het erf van Willem Mathijssen. - Genoemde Pouwels en Oda krijgen samen een stuk akkerland met houtopstand te Gestel in de Craeckensteijnse Hoeve, b.p. kinderen Henrick Henrick Rutten, Jan Peter Eijckmans, Henricxken dochter Henrick Rutten, gem. straat. Een stuk akkerland alhier op de Huelteren, b.p. de gem. straat, de kerk en het land van O.L. Vrouw, jonker Gerard van Boeckop, Lauwrens Michiels. Een stuk hopland te Gestel aan de Beeckant, genoemd de Streep, b.p. Jan Goijaerts Cornelis, Willem Mathijssen, Rut Henrick Henricks, de gem. straat. Een hooiveld genoemd de Bultcamp (?) gelegen nabij de Liescamp. b.p. erfgenamen Gerit Rombouts, Jan van Campen, Mercelis van Casteren, Jan Goijaert Cornelis, Jan Delis Weijgergancks e.a. Overpad aan een stuk hooiland dat eigendom is van Jan Goijaert Cornelis, behalve over het genoemde houtcamp. - Genoemde Henrick zoon wijlen Willem Henricks krijgt een stuk akkerland te Gestel nabij de kerk van Gestel, genoemd de Gestelschen Ecker, b.p. de secretaris alhier, Schildersgasthuis Den Bosch, Willem Willems van Beeck, de gem. straat. Een stuk akkerland alhier op de Beeckgraaf, b.p. Henrick Mertens, Matheus Peter Willems, Wouter Gerits, de Beeckgraaf daar. Een weiland onder Schijndel, b.p. Gerard Willems, Henrick Jan Claes, Eijmert en Delis Peters, Mathijs Adriaen Spierincks. - Genoemde Geertruijd krijgt een woonhuis etc. te Gestel gelegen aan de Beeckant, b.p. Jacop Jan Dancken, Gijsbert Matheus Pels, de gem. straat, het Ven.
Persoon in schepenakte:
Antonis Joosten van Gemert  
Rutger Jans van Griensven  
Mathijs Willems van Beeck  
Goijaert Willems van de Merendonck  
Lambrecht van Gerwen  
Rut Janssen van Griensven  
Willem Willems van Beeck  
Henrick Henrick Rutten  
Henrick Jan Claes  
Rut Henrick Janssen  
Jan Willem Geverts  
Jan Peter Eijckmans  
Jan Goijaerts Cornelis  
Rut Henrick Henricks  
Jan Goijaert Cornelis  
Jan Delis Weijgergancks  
Matheus Peter Willems  
Mathijs Adriaen Spierincks  
Jacop Jan Dancken  
Gijsbert Matheus Pels  
Gerard van Boeckop  
Jan van Campen  
Mercelis van Casteren  
Wouter Everts  
Rut Henricks  
Wouter Gerits  
Goijaert Mathijssen  
Rut Wouters  
Henrick Mertens  
Matheus Pels  
Henrick Bogaerts  
Jan Dircks  
Lauwrens Michiels  
Gerard Verhondelaer  
Huijbert Tonis  
Willem Mathijssen  
Gerit Rombouts  
Gerard Willems  
Delis Peters  
Goijaert Hermans  
Hendrick Henricks  
Henrick Rutten  
Willem Henricks  
Datering:
10-10-1597
Pagina:
242v
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
45
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga