skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
10 Jan, Henrick en Laureyns broers kinderen van Jan Janss. van der Hagen en Aleit zijn vrouw, Peeter Aernt Hellinck man van Jenneken, Jan Daemss. van der Spanck man van Gheertruyt, Wouter Thijs Reynders man van Heylwich, Dyrck Pauwels Vrenssen man van Anna, en nog Mariken, Aleyt en Servaes allen kinderen van Jan en Aleit van der Hagen vs. zijn een scheiding en deling van goederen aangegaan. - Henrick krijgt een stuck landts groot aent Lutteleyndt geheiten den Beyert e.z. Willem van den Ven a.z. Willem Ghysberts e.a. e.e. Willem Ghysberts a.e. de gemeynt, belast met 3 pont aan Jan Henrickss. wonende te Tongelre, 5 pont aan Willem Goyarts op die Dungen, 1 pont aan weduwe Gherit van Sochel te ’s-Hertogenbosch - 10 december 1535 – schepenen Jan Librecht sen Aernt van Sochel. - Lauwrens krijgt eenen camp weivel soft hoeivels aent Hermalen in Scrivershoef e.z. erfgenamen Aernt Beijs a.z. Goert van Hermalen e.e. Daniel van de Aa a.e. die gemeynt, belast met 1 pont an Thonisken Willems te ’s-Hertogenbosch, ii pont aan weduwe Gherit van Sochel, ii aude grote cijns aan Goert van Hermalen. - Peeter Aernt Hellinck en Dyrck Pauwels Laurenssen krijgen huys hooff hofstadt ende erffenis tsamen een Bossche mudssche satenlandts aent Hermalen e.z. Reynder Jans e.a. a.z. Aernt Dyrck Gieliss. e.e. Jan Hermans [dubieus] a.e. de gemene straat, belast met een Bossche mudde rogge aan Thonisken Willems te ’s-Hertogenbosch, een mud rogge aan Ariaen die Brilmaecker te ’s-Hertogenbosch, 5 ½ gl. aan Ariaen vs., ii aude grote cijns aan Goert van Hermalen. - Jan Danielss. krijgt een stuck landts aent Lutteleyndt in die Putstege e.z.+ e.e. de gemene straat a.z. Servaes Jans dochter Verhagen a.e. het Groot Gasthuis van ’s-Hertogenbosch, belast met 1 karolusgulden aan Ariaen Brilmaeckers te ’s-Hertogenbosch. - Wouter krijgt twe stucken landts bijeen gelegen aent Hermalen in Scrivershoeff e.z. Aleyt dr.v.Jans Verhagen a.z. de gemene straat e.e. Jan Hermans a.e. Mariken Jans docher Verhagen,
Vervolg:
belast met 1 mud aen erfgenamen Gerit van Beest te ’s-Hertogenbosch, 1 pont aan de H.Geest van Schijndel, 1 aude grote cijns aan de Heer van Heeswijk. - Aleit krijgt een stuck landts aent Hermalen in Scrivershoeff e.z. Peeter Aert Hellinck a.z. Wouter Thijs Reynders e.e. Jan Hermans a.e. Mariken dr.v. Jan Verhagen, item een stuck heyvels ter plaetse vs. [dezelfde belendingen], belast met 5 pont aen Ariaen Brilmaecker te ’s-Hertogenbosch, 2 pont aan de H.Geest van Schijndel. - Servaes krijgt een stuck landts aent Lutteleyndt in die Putstege e.z. Jan Damen a.z. erfgenamen Gherit Vrenssen, e.e. het Groot Gasthuis van ’s-Hertogenbosch a.e. de gemene straat, belast met 1 mud aan Ariaen de Brilmaecker te ’s-Hertogenbosch, een ½ braspenning cijns aan de Heer van Helmond. - Jan en Mariken samen krijgen twee stucken landts int Hermalen in Scrivershoeff e.z. + e.e. Peeter Aert Hellinck a.z. de gemene straat a.e. Wouter Thijs Reynders, item een stuck landts met een huijsken aent Lutteleyndt aen die Heijde e.z. + e.e. de straat a.z. Jan Everts e.a. a.e. Henrick Jans Verhagen, belast met 1 malder roggen aan Meester Jannen die Loetsmeester te ’s-Hertogenbosch, 1 malder rogge aan Ariaen die Brilmaecker te ’s-Hertogenbosch, 2 karolusgl. aan genoemde Ariaen, een kan wijn aan de Kerk van Schijndel, 3 pont aan de Sint Odenkerck van Roeij, item noch eenen camp groesvels 5/4 buynder op die Heesackersche Stege e.z. Ariaen Vervoort a.z. Jan Aernts e.e. Mergariet van der Cuilen e.a. a.e. de gemene straat, belast met 1 malder rogge aan Meester Jan die Loetsmeester te ’s-Hertogenbosch, 3 ½ st. cijns aan de Heer van Heeswijk, 1 pont aan Bloeimans te ’s-Hertogenbosch, 1 ½ pont aan de Vicarie van Schijndel.
Persoon in schepenakte:
Jan van der Hagen  
Jan van der Spanck  
Jannen die Loetsmeester  
Jan die Loetsmeester  
Peeter Aernt Hellinck  
Wouter Thijs Reynders  
Dyrck Pauwels Vrenssen  
Dyrck Pauwels Laurenssen  
Peeter Aert Hellinck  
Henrick Jans Verhagen  
Willem van den Ven  
Gherit van Sochel  
Aernt van Sochel  
Goert van Hermalen  
Daniel van de Aa  
Ariaen die Brilmaecker  
Gerit van Beest  
Geest van Schijndel  
Ariaen de Brilmaecker  
Willem Ghysberts  
Willem Goyarts  
Jan Librecht  
Aernt Beijs  
Thonisken Willems  
Reynder Jans  
Jan Hermans  
Servaes Jans  
Ariaen Brilmaeckers  
Jans Verhagen  
Mariken Jans  
Jan Verhagen  
Ariaen Brilmaecker  
Jan Damen  
Gherit Vrenssen  
Jan Everts  
Ariaen Vervoort  
Jan Aernts  
Datering:
10 december 1535
Pagina:
5v-7v
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
42
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga