skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
26 Henric zoon van wijlen Henric Henricx van der Cuelen met Maeriken zijn zuster wettige kinderen van Henrick van der Cuelen en Loenen Segher Lambertss. voogd van zijn wettige kinderen die hij heeft verwekt bij Jenneken zijn vrouw dochter van Henrick van der Cuelen te weten Meriken, Grietthen en Aert, Alert zoon van wijlen Hueber Dirrickxss. man van Heesken, Lauwrens soen Pauwels Lauvrenssen man van Margriet zijn vrouw en Jan zoon van wijlen Jan Willemss. van den Nuwenhues man van Heilken zijn vrouw allen wettige dochters van Henrick van der Cuelen die de goederen hebben gescheiden en gedeeld waarbij Henrick en Meriken ten deel gevallen zijn huis hof en erf ter plaetssen ghenompt het Eelsschot inne de Laristraet e.z. Jan Penninckss. a.z. de gemene straat e.e. + a.e. Peter Reinderss. van Dick [vgl. Dijk], een kamp in Luenenhoeff groot 1 bunder e.z. + a.z. den Predecarencloester vanden Boss [Predikheren te ’s-Hertogenbosch] e.e. Jan Willemss. van den Audenhues em a.e. Peter Henrickx Jacopss. e.a., belast met 3 pont paiment aan het Onze Lieve Vrouwe altaar te Schijndel, 2 pont paiment aan Jan Penninck, 1 pont paiment aan de vicarie van Schijndel, 1 vat rogge aan de 4 biddende orden; voorts is hen ten deel gevallen een stuk land ghenompt den Tempel 3 lop. ter plaetssen ghenompt het Eelsschot e.z. Aert Jan Penninck e.a. e.e. Willem Henrick Gheringhss. a.e. Jn Willemss. van den Aeudenhues [vgl. Audenhuis of Oudenhuis]; een stuk beemd van een ½ bunder ghenoempt die Haerdebempt e.z. Jenneken Delis of haar kinderen a.z. Bauwen Seeghers met zijn kinderen e.e. Henric Gerings a.e. het Gasthuis van ’s-Hertogenbosch; een stuk beemd ghenompt die Laec 2 bunder ter plaetssen ghenompt het Eelsschot op die Stege e.z. Derriken Henrickx dochter van den Hoevel e.a. a.z. Peter Reinders van Dick e.e. Jan Everss. a.e. de gemene straat, belast met een cijns van 2 ½ pont uit de halve kamp ghenompt die Laec, 3 pont uit de ½ bunder. Baudewyn Seeghers met zijn wettige kinderen
Vervolg:
die hij heeft verwekt bij Jenneken zijn vrouw dochter van Henrick van der Cuelen te weten Meriken, Griethen en Aert is ten deel gevallen een stuk land 9 lop. ter plaetssen genompt het Elsschot e.z. Peter Pauwels a.z. Aert Jan Pennic e.e. Jan zoon van wijlen Jan Gherlicckss. van den Boor a.e. de gemene straat; idem een kamp land op die Steghe e.z. erf van Claes Jan van den Verdonck a.z. Mechtelt Jacobs met haar kinderen e.e. Henrick van der Haigen a.e. Mester Pauwels Raessen, belast met een erfpacht van 1 mud rogge en te ’s-Hertogenbosch te leveren, 12 point paiment aan diverse personen, 2 st. cijns aan de Heer van Helmond. een stuk land genompt den Heelpaecker e.z. Peter Pauwels a.z. Peter Maetijss. van Herethum e.e. + a.e. de gemene weg; een stuk land ghenompt het Loepensse e.z. Henric Gerings a.z. Cristyn weduwe van Gerit van den Boegart e.e. de gemene weg a.e. de Kerk van Schijndel; idem een stuk land ghenompt die Driseegt groot 1 dagmaat e.z. Peter Pauwels a.z. Henrick Henrickx van der Cueken e.e. Henric Geringhs a.e. het Closter ghenompt het Cauwater; idem een stuk beemd 1 dagmaat groot e.z. Henric Geringhs a.z. Art Aernts van Sochel; nog een stuk beemd ghenompt die Laec, belast met 1 mander rogge te ’s-Hertogenbosch te leveren, 2 ½ pont payment uter halven Laeck, 1 pont payment aan de vicarie van Schijnel, 1 oude grote cijns aan de Heer van Helmond. Allert vs. is ten deel gevallen een stuk land ghenompt die Schel ter plaetssen ghenompt aen den Born groot omtrent 2 bunder e.z. Jan Goessen a.z. Dirrick Jacops Henrick (?) e.e. Adriaen Gossenss. a.e. erfgenamen Gherit Gossens, belast met 7 ½ pont payment aan Adriaen Coelbarts en de dorpskommer; idem huis hof en erf ter plaetssen ghenompt het Elsschot 6 lop. e.z. Gjhisbert Geritss. van den Boegart a.z. + e.e. + a.e. de gemene straat, belast met 1 mud rogge Bossche maat aan de H.Geest van Schijndel, 9 pont payment. Aan Jan Rutten te ’s-Hertogenbosch, 1 Philipsgulden aan de Cruesbroeders van den Boss,
Vervolg 2:
11 st. dorpskommer, 1 kan wijn aan de kerk van Schijndel. Lauwrens is ten deel gevallen een stuk beemd ter plaetssen genompt Reinershoeff groot 1 bunder en ¼ van een bunder e.z. Claes Peter Reinders a.z. Jan Evertss. e.a. e.e. de weduwe van Jan Evertss. a.e. die Susteren van Oerthen te ’s-Hertogenbosch; idem een stuk land ter plaetssen ghenompt het Eelsschot inne de Haerdebempt 3 lop. e.z. Jan Lauvrenssen a.z. + a.e. Lambert Mercelissen e.a. a.e. Jan van den Audenhuyss., belast met 2 ½ st. cijns aan de Heer van Helmond in het cijnsboek van Sint Oedenrode, 1 oude grote cijns aan de Heer van Helmond; idem een stuk land genompt den Cluesaecker groot 5 lop. int Eelsschot aen de Kerck e.z. Jan Aertss. van der Cuelen a.z. + e.e. de gemene weg a.e. de kinderen Roeloef van den Dunghen; een stuk beemd ghenompt den Abempt ter plaetssen genompt Lieckendonck (?) e.z. die Aude A a.z. Willem Penninck e.e. erf van de H.Geest van Den Bosch, belast met 1 malder rogge aan het Sint Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch. Jan is ten deel gevallen een stuk land gheheiten den Heelacker [vgl. Helpakker] ter plaetssen ghenompt het Elsschot 4 lop. Heester Ghiben dochter van den Boegart a.z. + e.e de gemene dijk naar de Laristraet a.e. Henrick Henricks s. van der Cuelen; idem een stuk land ter plaetssen ghenompt den Born int Lishaut 1 sesterzaad e.z. de weduwe Willem Schiman met haar kinderen a.z. Aernt Jan Gysen e.e. + a.e. de erfgenamen van Gerit Gossenss.; nog een kamp genompt Pelsercamp ghenompt het Eelsschoet in Loenenhoeff 1 dagmaat e.z. Gerit Lambertss. van den Ackeren a.z. Sint Quirein van den Booss [= Sint Quirinuskapel te ’s-Hertogenbosch] e.e. + a.e. de gemene straat; een schuur met een bakhuis daaraan staande met erf 6 lop. ter plaetssen ghenompt het Elsschot e.z. Ghysbert Gerits van den Boegart a.z. de gemene straat e.e. Jan Aertss. van der Cuelen a.e. Alert Huebertss., belast met 3 gl. aan Henric Peter …. en 11 st. dorpskommer – schepenen Peeter Reinders van Dic en Art van Sochel
Persoon in schepenakte:
Henric van der Cuelen  
Peter van Dick  
Jan van den Audenhues  
Jn van den Aeudenhues  
Peter Reinders van Dick  
Claes Jan van den Verdonck  
Peter van Herethum  
Henrick Henrickx van der Cueken  
Art van Sochel  
Jan van der Cuelen  
Gerit van den Ackeren  
Ghysbert Gerits van den Boegart  
Peeter Reinders van Dic  
Aert Jan Penninck  
Aert Jan Pennic  
Dirrick Jacops Henrick  
Claes Peter Reinders  
Aernt Jan Gysen  
Henrick van der Cuelen  
Henrick van der Haigen  
Gerit van den Boegart  
Geest van Schijndel  
Jan van den Audenhuyss  
Roeloef van den Dunghen  
Geest van Den  
Art van Sochel  
Jan Penninck  
Jenneken Delis  
Bauwen Seeghers  
Henric Gerings  
Peter Pauwels  
Mechtelt Jacobs  
Henric Geringhs  
Jan Goessen  
Gherit Gossens  
Adriaen Coelbarts  
Jan Rutten  
Jan Lauvrenssen  
Lambert Mercelissen  
Willem Penninck  
Henrick Henricks  
Willem Schiman  
Henric Peter  
Henric Henricx van der Cuelen  
Pauwels Lauvrenssen  
Datering:
26 maart 1547
Pagina:
8-10v
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
44
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga